TILL SALU


TILL SALU

Boendegård

47 ha, åker, beten och övrig mark. Närhet till vattendrag och väg. Djurstallar såsom hög- och lågladugårdar. Bostad i 1 1/2 plan, högt i tak och bra rumsplanering. I behov av renovering.

Skogsmark

Arealen som utbjuds, utgör ”utskiften” till Båstebacken 1:1, och omfattar cirka 10 ha. Innehållet uppskattas till totalt 2,903 m3sk, 302 m3sk/ha. Tillväxt 9,3 m3sk/ha/år.

Kommersiell fastighet

På fastigheten finns ett flertal växthus, cirka 4,500 kvm totalt varav 1,700 kvm är av senare datum och i full drift. Affärsdel, packrum, kylrum, personalutrymmen, wc, kontor och verkstadsutrymmen....

Boendegård

Välkommen till Ljungstorp 6017, strax öster om Mullhyttan! Gården har totalt 34,6 ha och en mycket välhållen byggnation. Bostad i ett plan från 1998. En äldre bostad, för sommarbruk. Åker/beten och...

Tomt

Naturtomt 3 624 m² stor, med andel i 22 ha, vatten och mark, runt tomten. Egen båtplats. Bad och brygga. Grind vid infarten. Byggrätt 300 kvm byggarea med 1 1/2 plan plus suterrängvåning....