TILL SALU


TILL SALU

Skogsgård

Skogsmarksarealen uppgår till 19,0 ha. Total virkesvolym är 4028 m3sk. Medeltal 212 m3sk/ha. Boniteten är 6,8 m3sk/ ha och år. Området är mycket naturskönt och skogsmarken svagt kuperat....

Boendegård

47 ha, åker, beten och övrig mark. Närhet till vattendrag och väg. Djurstallar såsom hög- och lågladugårdar. Bostad i 1 1/2 plan, högt i tak och bra rumsplanering. I behov av renovering.

Skogsmark

Arealen som utbjuds, utgör ”utskiften” till Båstebacken 1:1, och omfattar cirka 10 ha. Innehållet uppskattas till totalt 2,903 m3sk, 302 m3sk/ha. Tillväxt 9,3 m3sk/ha/år.

Kommersiell fastighet

På fastigheten finns ett flertal växthus, cirka 4,500 kvm totalt varav 1,700 kvm är av senare datum och i full drift. Affärsdel, packrum, kylrum, personalutrymmen, wc, kontor och verkstadsutrymmen....