TILL SALU


TILL SALU

Lantvilla

Högt i slättlandskapet ligger Smedstorp, 20 minuter väster om Örebro, med fantastisk utsikt. 3 fastigheter om 9, 24 och 30 hektar. Mangårdsbyggnad från 17 och 1800-talet, omgivande flyglar. Totalt 63...

Fritidshus

Där asfalten tar slut, omgiven av egen skog och gamla betesmarker ligger den här pärlan. Innanför gärdesgården och syrenhäcken ligger ett mindre, bostadshus med timmerstomme, om dryga 44...

Boendegård

Gård med ca 10,5 ha och bra läge ca 3 km sydväst om Pålsboda. Gården ligger vackert med en bostad om ca 180 kvm samt stora ekonomibyggnader. Byggnaderna i bra skick och arealen samlad i ett skifte!

Lantvilla

Utmed Lekhyttans askallé ligger den här trevliga fastigheten där hantverksglädjen lyser stark. Det gedigna bostadshuset välkomnar så väl byggnadsvårdshantverkaren som fritidsentusiasten att njuta av...

Boendegård

47 ha, åker, beten och övrig mark. Närhet till vattendrag och väg. Djurstallar såsom hög- och lågladugårdar. Bostad i 1 1/2 plan, högt i tak och bra rumsplanering. I behov av renovering.

Kommersiell fastighet

På fastigheten finns ett flertal växthus, cirka 4,500 kvm totalt varav 1,700 kvm är av senare datum och i full drift. Affärsdel, packrum, kylrum, personalutrymmen, wc, kontor och verkstadsutrymmen....