TILL SALU


TILL SALU

Tomt

Tomtmark 2 469 kvm belägen ca 1 km söder om Åsbro mot Lerbäck. Idag bebyggd med torp i svagare skick.

Åkermark

60 ha åkermark säljs invid Sköllersta och söder därom. 45 ha, beläget norr och öster om Lithells i Sköllersta i ett fåtal skiften. I huvudsak mellanlera. 15 ha i två skiften, belägna i "Ösbygatan".

Tomt

På en höjd, med omgivande skogsmark, bjuds ut till försäljning en naturtomt på cirka 3400 kvm. Tomten är fördelad på två områden, och en mindre grusväg delar skiftena. Förhandsbesked finns för...

Tomt

Söder om Sköllersta, högt belägen tomt och åkermark. Ett skifte om 5 ha. Förhandsbesked för bostad och flyglar, varav en flygel som stall.

Tomt

Naturtomt 3 804 m² stor, med andel i 22 ha, vatten och mark, runt tomten. Egen båtplats. Bad och brygga. Grind vid infarten. Byggrätt 300 kvm byggarea med 1 1/2 plan plus suterrängvåning....

Boendegård

Välkommen till Ljungstorp 6017, strax öster om Mullhyttan. Gården har totalt 34,6 ha och en mycket välhållen byggnation. Bostad i ett plan från 1998. En äldre bostad, för sommarbruk. Åker/beten och...

Tomt

Till salu, invid skog och fält, byggbar tomt, 3.646 kvm. Beläget i övergång mellan skog och åker. Tre tomter har gemensam VA-anläggning, som ingår i priset. Väg fram till tomten.

Tomt

Naturtomt 3 624 m² stor, med andel i 22 ha, vatten och mark, runt tomten. Egen båtplats. Bad och brygga. Grind vid infarten. Byggrätt 300 kvm byggarea med 1 1/2 plan plus suterrängvåning....

Tomt

Naturtomt 4 432 m² stor, med andel i 22 ha, vatten och mark, runt tomten. Egen båtplats. Bad och brygga. Grind vid infarten. Byggrätt 300 kvm byggarea med 1 1/2 plan plus suterrängvåning....

Tomt

Naturtomt 3 425 m² stor, med andel i 22 ha, vatten och mark, runt tomten. Egen båtplats. Bad och brygga. Grind vid infarten. Byggrätt 300 kvm byggarea med 1 1/2 plan plus suterrängvåning....