INTRESSERAD AV NÅGOT AV VÅRA OBJEKT?

SÅHÄR GÅR DET TILL


Ett gott underlag för en av livets stora affärer

Vet du att en mäklare ska företräda köparen och säljaren lika korrekt? Det ställer höga krav på oss som arbetar i branschen.

Lotsar dig till rätt beslut

Som mäklare ska vi utifrån offentliga källor, säljarens information och egen kunskap, skapa ett så gott underlag som det bara går för köparens beslut i en affär. För oss är det viktigt att lotsa en intressent till en fastighet och ett beslut som innebär ett köp – eller att man avstår från affären.
Köparen har trots detta ett stort ansvar i att undersöka ett objekt. Det handlar om undersökning av fastighetens olika substanser men även andra fakta som gränser, myndighetsbeslut, byggplaner, ekonomi etc. Till allt detta vill vi som mäklare gärna medverka.

Relevanta tider, pris och rådrum

På Värhulta tror vi inte på låga utgångspriser som lockar en mängd spekulanter. Vår filosofi bygger på att redan från början att sätta ett pris som är relevant i förhållande till marknaden – och som säljaren är nöjd med. Vi är också noga med att ge spekulanterna tid och rådrum som gör att de kan ta del av fakta som grund för sitt beslut.

Öppen budgivning

Om det finns flera spekulanter, kan budgivning bli aktuell – men inte via stressande sms och telefonsamtal. I stället bjuds de som tackat ja till utgångsbudet in till en öppen budgivning. Kravet för att få medverka är att man tagit del av informationen om fastigheten, läst och godkänt köpekontraktet och har full finansiering. 
Det kanske är överflödigt att påpeka att budgivning arrangeras först efter säljarens godkännande.