HISTORIA


Företaget i generationer

Värhulta gårdsmäklare är ett fristående företag som sedan 1924 i tre generationer värderar och förmedlar lantvillor, gårdar, levande jord- och skogsbruk.

Familjeföretag i tredje generationen

I de första auktionsprotokollen från Hugo Anderssons fastighets- och auktionsfirma daterade 1924 står att läsa dagspriser: 250 kronor för en ko, fem kronor för en gris, 50 öre för en grep… Tusentals auktioner förrättades därefter i företagets regi under 1940 och -50-talets arrendatorsflyttar och 60-talets rationalisering av jordbruket fram till våra dagar av företagsfusioner.

Hundra traktorer i timmen

Under 1960-talets mitt, med Hugos son Per-Olof Andersson som ropare, kunde man notera en auktion var tredje arbetsdag. Över hundra på året! Ett rekord från tiden sattes vid Närkes Maskin i Örebro och innehas av Per-Olof som klubbade bort etthundra traktorer i timmen. Den efterfrågan finns inte riktigt i dag.

Tredje generationen

1983 tog tredje generationen över verksamheten genom Per-Anders Andersson. Företagets samlingsauktioner för lantbruks- och entreprenadinventarier kom att, från 1980 till 2006, bli landets största specialauktioner med många köpare från ett flertal länder. 
Trots föryngringen är vår verksamhetsinriktning densamma: fastighetsaffärer. År 2006 upphörde dock vår auktionsverksamhet. Men företagets själ och vår syn på affärer har inte förändrats.