Värdera

Värdering av jord, skog och byggnation

Värdering

Vi gör alltid en grundlig värdering av din fastighet inför en försäljning, men det kan också vara aktuellt om du till exempel ska söka nya lån eller om ett arv ska skiftas. I det fall du vill ha vår hjälp med en värdering i annat syfte än en försäljning, står vi gärna till tjänst. Vi erbjuder då en skriftlig värdering som vi gör efter ett besök på fastigheten. Vi grundar värdet på den fakta vi tillsammans går igenom, det vi ser under den okulära besiktningen av fastigheten, samt med hjälp av utdrag från bland annat lantmäteriet och värdestatistiktjänster. Om din fastighet innefattar skog skickar vi ut vår skogssakkunnige att göra en värdering av beståndet eller bestånden.

Ytterligare tjänster

Vår kunskap och erfarenhet omfattar mycket mer än värdering och förmedling i samband med försäljning och köp. Vi har nära samarbete med jurister, ekonomer, förrättningslantmätare och skogssakskunniga inventerare och värderare. Det innebär att vi också kan hjälpa till med rättsliga frågor, reavinstberäkningar, affärsupplägg för köpare, avstyckningar och värdering av skog.

Vi värderar även fast och lös egendom. Dessutom finns i vårt nätverk personal som kan röja, städa och iordningställa inför en försäljning.

Kontakta oss

    *Obligatoriskt

    Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

    Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
    Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.