VÄRHULTA GÅRDSMÄKLARE


Mäklar gårdar sedan 1924


OBJEKT TILL SALUSKA DU SÄLJA?

Värhulta gårdsmäklare är ett fristående företag som sedan 1924 i tre generationer värderar och förmedlar lantvillor, gårdar, levande jord- och skogsbruk.

Här finns all den kompetens som krävs i ett modernt mäklarföretag. Därutöver gedigen kunskap inom specialområden som juridik, ekonomi, jord och skog.

Med ålderns rätt håller vi alltjämt på det gamla, där ett handslag betydde något i affärssammanhang.

SENASTE OBJEKT

Fritidshus

Mindre fritidshus, ca 50 kvm. 1870 kvm tomt. Ej indraget vatten och avlopp.

Boendegård

Gården lämpar sig för många typer av företagande och/eller boende och erbjuder stora ytor under tak...

@varhulta på Instagram

Följ oss och se våra senaste objekt, förhandstittar på kommande objekt och inspirationsbilder!