VÄRHULTA GÅRDSMÄKLARE


Mäklar gårdar sedan 1924


OBJEKT TILL SALUSKA DU SÄLJA?

Värhulta gårdsmäklare är ett fristående företag som sedan 1924 i tre generationer värderar och förmedlar lantvillor, gårdar, levande jord- och skogsbruk.

Här finns all den kompetens som krävs i ett modernt mäklarföretag. Därutöver gedigen kunskap inom specialområden som juridik, ekonomi, jord och skog.

Med ålderns rätt håller vi alltjämt på det gamla, där ett handslag betydde något i affärssammanhang.

SENASTE OBJEKT

Tomt

Till salu, fyra byggbara tomter, cirka 3000 kvm/styck. Beläget i övergång mellan skog och åker. Tre...

Boendegård

Gård med bostad, rejäla ekonomibyggnader och ca 2,3 ha. Bostad i behov av...

Boendegård

Gård med skog norr om Mullhyttan. Totalt 60 ha varav skogsdel cirka 53 ha. Norrhult 53 ha Cirka...