VÄRHULTA GÅRDSMÄKLARE


Mäklar gårdar sedan 1924


OBJEKT TILL SALUSKA DU SÄLJA?

Värhulta gårdsmäklare är ett fristående företag som sedan 1924 i tre generationer värderar och förmedlar lantvillor, gårdar, levande jord- och skogsbruk.

Här finns all den kompetens som krävs i ett modernt mäklarföretag. Därutöver gedigen kunskap inom specialområden som juridik, ekonomi, jord och skog.

Med ålderns rätt håller vi alltjämt på det gamla, där ett handslag betydde något i affärssammanhang.

SENASTE OBJEKT

Skogsmark

Ett flertal intill varandra belägna skogsskiften invid Mullhyttan samhälle i vackra Västernärke....

Produktionsgård

165 ha prima åkermark. 98 ha skogsmark med cirka 10.000 m3sk. Slaktsvinsproducerande gård med plats...

Boendegård

Totalt ca 20,8 ha varav ca 12 ha åker och äng resten skog och tomtmark. Arealen är fördelad över...

@varhulta på Instagram

Följ oss och se våra senaste objekt, förhandstittar på kommande objekt och inspirationsbilder!