Förmedling av gårdar sedan 1924

Värhulta gårdsmäklare är ett fristående företag som sedan 1924, i generationer, värderar och förmedlar lantvillor och gårdar, så väl som ”levande jord- och skogsbruk”, det vill säga produktionsjordbruk med igångvarande rörelse. 

Utöver den kompetens du ska förvänta dig av ett mäklarföretag, har vi gedigen kunskap inom specialområden som juridik, ekonomi, jord och skog. För att kunna vara en komplett partner när det handlar om fastigheter har vi dessutom nära samarbete med andra specialister som förättningslantmätare, skogssakkunniga, jurister och ekonomer.

Välkommen till oss, vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med dig! 

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.