VÄRHULTA GÅRDSMÄKLARE


Mäklar gårdar sedan 1924


OBJEKT TILL SALUSKA DU SÄLJA?

Värhulta gårdsmäklare är ett fristående företag som sedan 1924 i tre generationer värderar och förmedlar lantvillor, gårdar, levande jord- och skogsbruk.

Här finns all den kompetens som krävs i ett modernt mäklarföretag. Därutöver gedigen kunskap inom specialområden som juridik, ekonomi, jord och skog.

Med ålderns rätt håller vi alltjämt på det gamla, där ett handslag betydde något i affärssammanhang.

SENASTE OBJEKT

Lantvilla

Permanent villa eller fritishus i Västanvik. En av grundfastigheterna till Västanviks området...

Åkermark

Söder om Sköllersta, högt belägen åkermark. Totalt 36 ha, fördelat på 7 skiften. Ett skifte bebyggt...

Boendegård

Välkommen till Ljungstorp 6017, strax öster om Mullhyttan. Gården har totalt 34,6 ha och en mycket...

@varhulta på Instagram

Följ oss och se våra senaste objekt, förhandstittar på kommande objekt och inspirationsbilder!