VÄRHULTA GÅRDSMÄKLARE


Mäklar gårdar sedan 1924


OBJEKT TILL SALUSKA DU SÄLJA?

Värhulta gårdsmäklare är ett fristående företag som sedan 1924 i tre generationer värderar och förmedlar lantvillor, gårdar, levande jord- och skogsbruk.

Här finns all den kompetens som krävs i ett modernt mäklarföretag. Därutöver gedigen kunskap inom specialområden som juridik, ekonomi, jord och skog.

Med ålderns rätt håller vi alltjämt på det gamla, där ett handslag betydde något i affärssammanhang.

SENASTE OBJEKT

Tomt

Totalt ca 10 ha mark belägen 8 km från centrala Örebro i Norra Bro. Marken är lagom kuperad, idag...

Kommersiell fastighet

Byggnad i två plan med 300 kvm bruttoarea. Kapprum, samlingssal, (frikyrkolokal), gästwc på nedre...

Lantvilla

Den tidigare skolan i Hörsta är en unik byggnad med stora utrymmen och generös takhöjd. Huset är...

@varhulta på Instagram

Följ oss och se våra senaste objekt, förhandstittar på kommande objekt och inspirationsbilder!