GÅR DU I SÄLJTANKAR?


Sälja – ett beslut som kräver eftertanke – före

En försäljning innebär ofta att man lämnar ett livsverk; sitt lantbruk med djur och maskiner, sin verkstad eller sitt hem. För oss som mäklare krävs ödmjukhet inför uppgiften men också omfattande förberedelser.

Om du går i försäljningstankar, är du välkommen att kontakta oss för att diskutera en eventuell försäljning.

Det första mötet är viktigast och kan vara avgörande för att affären blir en bra affär för både själen och ekonomin.

Första mötet förutsättningslöst

Har du bestämt dig för att sälja en fastighet? Eller funderar du över det men inte riktigt bestämt dig? Ta gärna kontakt med oss för ett möte.

Vi träffas, går igenom vad som ska säljas, lyssnar till dina önskemål, diskuterar igenom tillvägagångssätt, marknadsföring, typ av köpare, förväntat resultat och tidpunkt för försäljningen.

Finns en rörelse, djur, maskiner eller andra inventarier som ska ingå i affären eller säljas separat? Hur ser det ekonomiska utfallet efter försäljningen ut? Hur mycket av vår hjälp vill du ha?

Vid detta första möte lyssnar vi.

Dina önskemål styr

Trots tusentals uppdrag under årens lopp, har ännu inget varit exakt likt ett annat.

Vi har mallar för hur en försäljning kan utföras, men skräddarsyr varje affär efter dess förutsättningar och säljarens önskemål. För oss är det mycket viktigt att det finns ett förtroende mellan oss som uppdragstagare och dig som säljare.

Det är förutsättningen för att vi ska kunna göra ett bra arbete och du i slutänden känna dig nöjd med affären.

I vårt möte eller därefter återkommer vi med förslag på hur försäljningen kan ske.

Förmedlingsuppdraget startar

När vi är överens om ett uppdrag, är dags att samla in fakta om fastigheten.

När affären är över om några få månader, då gäller det att ha nått rätt kunder med rätt budskap. Substansen i fastigheten och dess speciella egenskaper lyfts fram och blir en ordentlig fastighetsbeskrivning som är viktig för köparen och blir ett underlag för dennes beslut.

Så gott som alltid finns något som kan förädlas inför försäljningen.

Vi ger råd om vad som behöver åtgärdas och kan även ombesörja att det blir gjort.

Den viktiga marknadsföringen

Vi arbetar fram en objektsprofil som ligger till grund för beslut om var vi ska marknadsföra objektet; lokalt, på riksnivå eller utomlands.

Naturligtvis ombesörjer vi allt det praktiska kring annonseringen i press och på Internet.

Vi har ett register över spekulanter. Och kanske stämmer din fastighet överens med någons specifika önskemål. Med andra ord kanske den presumtiva köparen redan är bekant för oss på Värhulta.

Relevanta priser

På Värhulta Gårdsmäklare tror vi inte på låga utgångspriser som lockar en mängd spekulanter.

Vår filosofi bygger på att redan från början sätta ett pris som är relevant i förhållande till marknaden – och som säljaren är nöjd med.

Vi är också noga med att ge spekulanterna tid och rådrum som gör att de kan ta del av fakta till grund för sitt beslut.

Öppen budgivning

Om det finns flera spekulanter, kan budgivning bli aktuell – men inte via stressande sms och telefonsamtal.

I stället bjuder vi in spekulanter som tackat ja till utgångsbudet till en öppen budgivning. 
Kravet för att få medverka, är att man tagit del av informationen om fastigheten, läst och godkänt köpekontraktet och har full finansiering.

Det kanske är överflödigt att påpeka att budgivning arrangeras först efter säljarens godkännande.

Hela processen, från vår första kontakt till att försäljningen är utförd, bygger ju på din medverkan och önskemål.

Låter det intressant?

Kontakta oss för ett första möte

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och
Användarvillkor gäller.