Sälja

Så går en försäljning till

Första mötet
Förberedelser
Fotografering
Marknadsföring
Visning
Budgivning
Kontraktskrivning
Tillträde

Ett första möte

Vid vårt första möte, på den fastighet som ska förmedlas eller på vårt kontor, lyssnar vi till dina önskemål och frågeställningar, samt det önskade resultatet. Vi arbetar därefter fram olika förslag på lösningar och vägar att uppnå det önskade resultatet.

Häribland vilken typ av köpare vi ska söka efter till just ditt objekt, hur och när du vill att försäljningen ska genomföras, och på vilket sätt vi skall marknadsföra, med mera.

Vidare tittar vi på om det finns en rörelse, djur, maskiner eller andra inventarier som ska ingå i affären eller säljas separat. Vi diskuterar också om det finns fler aspekter som behöver hanteras i samband med försäljningen, som vi eller någon av våra samarbetspartners kan hjälpa till med.

Precis som människor, är varje gård och varje hus unikt, därför anpassar vi alltid upplägg och förmedling efter individerna och objekten vi får glädjen att arbeta med.

Inför marknadsföring, fotografering och visning

När vi kommit överens om att gå vidare med en förmedling följer en rad förberedelser. Det finns så gott som alltid något som kan förädlas inför en försäljning och vi ger råd kring vad som kan förbättras och åtgärdas.

Under tiden arbetar vi med att ta fram en gedigen fastighetsbeskrivning, där substansen i fastigheten och dess speciella egenskaper lyfts fram, och som sedan blir det underlag som ligger till grund för köparens beslut.

I det här skedet kan det också vara aktuellt att göra en jordabalksbesiktning, som dels kan hjälpa spekulanterna att fatta ett bra beslut, men också ligga till grund för en så kallad Dolda fel-försäkring. Säljare är ansvariga för Dolda fel i tio år efter en överlåtelse, men genom att låta ett försäkringsbolag överta den ekonomiska risken kan man slippa otrevliga överraskningar efter försäljningen.

Om en energideklaration ska upprättas görs även det i det här skedet.

En frågelista ska också fyllas i, rörande fastighetens skick, samt en förteckning över driftskostnader.

Fotografering

För att på ett så korrekt sätt som möjligt dokumentera och visa upp din fastighet skickar vi ut en av våra duktiga fotografer. Utöver den traditionella fotograferingen kan vi också erbjuda flygfoton med drönare och, i vissa fall, film.

Vi kompletterar fotona med kartor, och i bostäder även planritningar som vi ritar upp efter mått vi tagit när vi varit på plats.

Inför fotograferingen är det till försäljningens fördel om grönytor i trädgård och kring byggnader är slagna, gårdsplan avstädad och eventuella maskiner prydligt uppställda. I bostadshus hjälper avstädade och fria ytor de tilltänkta köparna att lättare bilda sig en uppfattning om hur husen faktiskt ser ut.

Den viktiga marknadsföringen

Vi arbetar fram en ”köparprofil”, på hur vår optimale köpare ser ut. Denna ligger sedan till grund för var och hur vi marknadsförs objektet; lokalt, på riksnivå eller utomlands, eller enbart under radarn. 

Naturligtvis sköter vi allt det praktiska kring annonseringen i press och digitala medier.

Om du önskar en försäljning utan annonsering på öppna marknaden ombesörjer vi även det. Vi har många presumtiva köpare i våra register, som vi kan kontakta och berätta för om just din fastighet.

Visning

Vi arbetar med bokade visningar generellt, allt efter överenskommelse med uppdragsgivaren. På så sätt vet vi vilka som kommer och hur många vi kan förvänta oss på besök. Det är viktigt att hinna med att vara just mäklare, svara på frågor, lyssna på intressenternas önskemål, med mera.

Till visningen kommer vi en eller två mäklare, beroende på hur många som bokat in sig. Vi delar ut det tryckta materialet, aktuella underlag så som skogsbruksplan, frågelista och eventuellt besiktningsprotokoll.

Det har på senare år blivit allt vanligare med visningar före ordinarie visningdag. Med följden att fastigheten säljs, som det kallas, innan visning. För oss är det viktigt att alla som är intresserade får möjlighet att komma och titta i lugn och ro, och eventuellt delta i en budgivning därefter. Är det så att en spekulant inte kan närvara på ordinarie visning sörjer vi självklart för att denne får komma vid ett annat tillfälle. 

Budgivning

Om det finns flera spekulanter som tackar ja, till begärt utgångspris, kan det bli aktuellt med en budgivning. En budgivning arrangeras endast om säljaren önskar en sådan och efter att de intresserade budgivarna godkänts av denne. 

Vi har valt att inte hålla budgivningar via sms, utan istället bjuda in dem som tackat ja till utgångspriset, till en budgivning där vi antingen sitter ned tillsammans på vårt kontor eller som vi ringer runt till i tur och ordning under en bestämd tid och dag.

För att få delta i budgivningen skall man tagit del av all information om fastigheten, läst och godkänt förelagt köpekontrakt och att man har full finansiering.

Det kanske är överflödigt att påpeka, men hela processen, från vår första kontakt till att försäljningen är slutförd, bygger på säljarens önskemål och medverkan.

Kontraktskrivning

Snarast möjligt, efter avslutad budgivning, träffas vi för kontraktsskrivning. I det fall budgivningen skett på vårt kontor, skrivs kontraktet i direkt anslutning till budgivningen. Om budgivningen hanterats via telefon, möts vi så snart köpare och säljare har tillfälle.

Tillträde

Datum för tillträde bestäms av säljare och köpare i samråd, dock väger säljarens önskemål tungt. De flesta tillträden sköts numer på distans, gentemot köparens bank. På tillträdesdagen möts köpare och säljare på vårt kontor och vi på Värhulta håller i kontakt med banken eller andra berörda parter.

I och med tillträdet övergår den fulla äganderätten till köparen, och nycklar, relevanta handlingar med mera, överlämnas.

Kontakta oss

    *Obligatoriskt

    Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

    Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
    Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.