Område: Mullhyttan-Svartå

Hemsjö gård, Lekeberg

Lekeberg / Mullhyttan-Svartå
Hemsjö gård
FAKTA
Kommun: Lekeberg
Objekttyp: Skogsgård
Pris: 10.000.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Hemsjö gård ligger på en höjd med utsikt över Stora och Lilla Hemsjön. Gården består av två fastigheter omfattande drygt 30 hektar, varav 23 hektar skog. Förutom ett timrat bostadshus och två gäststugor bjuds varmverkstad med fikarum och förråd, traktorgarage, maskincarport och utrymme för vedprocessor.

Jakt på den egna marken och med jaktkamraternas godkännande jakt upp till 1.400 ha. Fiske i båda sjöarna.

Välkommen att boka tid för visning!

Per-Anders Andersson

Per-Anders Andersson


Fastighetsmäklare


0585-262 01
per-anders@varhulta.com

Erica Persdotter

Erica Persdotter


Registrerad fastighetsmäklare


0585-262 04
erica@varhulta.com

Belägen
Hemsjö gård är belägen i västra delen av Närke i Lekebergs kommun. Trakten präglas av skogsområden med insprängda sjöar och mindre hemman. Hela område är starkt kuperat. För över hundra år sedan var skogen i området nedhuggen och omvandlad till kol, till järnframställningen i trakterna. Bönderna for med sina foror med sjömalm långa vägar. Här finns också limstensgruvor. 

Tack vare sitt vackra läge mellan Hemsjöarna finns i området flera permanenta bostäder men också ett flertal fritidsbostäder.

Vägbeskrivning
Från Mullhyttan: Kör väg 204 mot Svartå. Efter ca 5 km, håll höger (efter infarten mot Hemsjöstrand) och kör ytterligare 1,5 km. Sväng därefter vänster och ta sedan första till höger.

Från Svartå: Kör väg 204/205 mot Mullhyttan i ca 3 km, fortsätt därefter rakt fram på väg 204. Efter 4,2 km sväng vänster och fortsätt i 1,5 km. Sväng därefter vänster och ta sedan första till höger.

Avstånd 
7 km till Mullhyttan, 9 km till Svartå, 20 km till Fjugesta, 21 km till Degerfors och 22 km till Laxå.

Adress
Hemsjö gård
716 94 Mullhyttan

Timrat bostadshus byggt i vinkel, uppfört på gjuten platta, 2016. Isolerglasfönster och tilläggsisolering i tak och väggar. Betongtegeltak.

Kök och vardagsrum i öppen planlösning, med utgång till inglasat uterum med utsikt mot Lilla Hemsjön. Kök i vinkel utrustat med spis, fläkt, diskmaskin, kyl/frys och köksö. Täljstenskamin.

Badrum i bostadens nordvästra hörn, utrustat med dusch, WC, tvättställ, tvättmaskin och värmepump.

Två sovrum, ett mindre som också rymmer kontor. Det större, i husets östra del, bjuder förvaring i en rymlig klädkammare. Boarea cirka 95 kvm.

Värme, avlopp och vatten
Golvvärme i hela huset, även i uterummet. Värmepump (Nibe) och värmeväxlare som tar till vara den varma luften från täljstenskaminen.

Vatten från borrad brunn. Pump i borrhålet. Godkänt vattenprov. Förberett för vattenrenare.

Gemensamt avlopp med omkringliggande fastigheter. Infiltration. Tömning 1 gång/år.

Gäststuga invid bostadshuset, med plats för två bäddar. Kamin (ej besiktad).

Annex, norrut på tomten, med inglasad veranda. Klinkergolv och fjällpanelklädda tak och väggar. Kök och badrum återstår att färdigställa. Total area ca 41 kvm. Takhöjd 2,30 m. Golvvärmeslingor nedlagda men ej inkopplade.

Vid annexets östra gavel finn en gjuten platta och över denna skärmtak. Här har säljaren en vedprocessor. Denna kan köpas utöver fastigheten, om köparen önskar.

Ekonomibyggnader
Varmverkstad med gjutet golv, travers och trycklfuft. Port om ca 3,80 m i höjd. Invändig takhöjd knappt 4 meter. Golvarea cirka 95 kvm. Värms upp av kamin (Vigalant). Fikarum, med diskho och kyl/frys. Kan stängas till och varmhållas. Entresolplan ovan fikarummet. Tillbyggd förrådsdel mot norr, uppvärmd. Ena delen av förrådet (9,5 kvm) nås inifrån verkstaden och andra delen (6,6 kvm) utifrån. Skärmtak mot öster.

Traktorgarage med fikarum om totalt 80 kvm, carport för maskiner. 

Dieseltank à 2000 liter.

Totalt 30,4 hektar, enligt fastighetsboken. Fördelat enligt nedan:
23 hektar skog. 2 hektar impediment, 2 hektar betesmark, 2 hektar åkermark och 1 hektar övrig mark

Invid Stora Hemsjön finns badplats och i anslutning till Lilla Hemsjön har en matplats och barnbadplats anlagts.

Fastigheten är grandominerad som utgör 69%, tall 20%, löv 11%, al <1%. Medelboniteten är uppskattad till 8,2 m3sk/ha och år. Den årliga tillväxten är beräknad till 5,6 m3sk/ha, med hänsyn till föreslagna åtgärder. Virkesvolymen är på totalt 2055 m3sk, vilket ger en medelvolym på 74 m3sk/ha. Drivningsförhållandet är bra och närhet till väg och upplägg.

Tomter
Inom fastigheten Lekeberg Hemsjön 1:3, finns sedan tidigare planerat för tre fritidshus. Tomterna har aldrig styckats av men det kan vara möjligt att "damma av" gamla planer för en ny ägare.

Samfällighet
Lekeberg Hemsjön FS:1, del i fiskesamfällighet i Lilla och Stora Hemsjön. Här finns förutom fisk även kräftor i en av sjöarna.

Gemensamhetsanläggning
Lekeberg Hemsjön GA:2, del i vägar. En viss kostnad föreligger årligen för skötsel av vägen. Vidare finns en samfällighet med invidboende fritidsbostäder, där avloppet delas. Avloppet ligger inom Lekeberg Hemsjön 1:3.

Servitut
Ett flertal servitut berör fastigheten bl.a.  för vägar, starkström etc. Även ett avtalsservitut för utsikt finns, som last för Lekeberg Hemsjön 1:3.

Jakt och fiske
Fiske enligt fiskesamfällighetens regler bjuds i nämnda sjöar.
Fiskarter: abborre, gädda och gös (sparsamt).
Här finns även grillplats och vindskydd. Fiskekort förvärvas genom Anders Hjerpe, 0585-430 83 / 070-483 10 92.

Del i jaktområde om 1.400 hektar, efter godkännande av övriga medlemmar i jaktlaget, kan bjudas en jaktintresserad köpare.

Bebyggd lantbruksenhet typkod 120, taxeringsvärde 2023.
Totalt taxeringsvärde 2.938.000 kr varav Bostadsbyggnad 1.308.000 och tomtmark 135.000 kr.
Ekonomibyggnader 108 000 kr, åkermark 78 000 kr, betesmark 30 000 kr, skogsmark 1 271 000 kr, skogsimpediment 8 000 kr.

Lagfaren ägare
Erling Hiding
Hemsjö gård
716 94 Mullhyttan

 

 

Visning
Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog kan ses när så önskas.

Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse. 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Karta

Bilder

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.