Område: Vackra Lekeberg

Hälgesta 2115, Lekeberg

Lekeberg / Vackra Lekeberg
Hälgesta 2115
FAKTA
Kommun: Lekeberg
Objekttyp: Boendegård
Pris: 6.900.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

En fastighet för den företagsamme!

Lekeberg i västernärke är en vacker trakt, och Hälgesta är bland de vackraste områden däri. Cirka
5 ha av detta vackra landskap bjuds nu ut till försäljning med tillhörande renoverade och uppdaterade bostadshus, stall, verkstad, annex för kontor eller annan användning. Stor hall för produktion eller som idag, hundhall för träning. Goda inkomstmöjligheter, tack vare användbara byggnader för olika typer av produktion, förvaring, lager eller som hundhallen som hyrs ut per timma. Solceller ger goda intäkter.

Tillträde under 2024.

Per-Anders Andersson

Per-Anders Andersson


Fastighetsmäklare


0585-262 01
per-anders@varhulta.com

Pia Eriksson

Pia Eriksson


Fastighetsmäklare


0585-262 02
pia@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten har ett trevligt läge i topografin och i ett vackert område. Närhet till arbetsintensiva orter och skolor. Normal samhällsservice som bjuds på landsbygden finns. Hälgesta kan nyttjas för djurhållning, produktion, lager och liknande i kombination med boende. Gården omfattar cirka 5 ha med mycket väl uppförd och underhållen byggnation.  

Belägen
Gården är belägen söder om Hackvads kyrka, i ett böljande landskap känt för sina Drumliner. Öppna fält och skog inom synhåll. 

Område
Fastigheterna ligger l i Lekebergs kommun, i mitten av Närke. I Fjugesta, knappa milen bort, finns skola, F-9, mataffärer, vårdcentral, m m. 

4 mil till Örebro, ca 2 mil till både Kumla och Hallsberg.

Vägbeskrivning
Från Fjugesta: kör söderut på Kyrkvägen, T 524, fortsätt 1,5 km. Sväng därefter vänster mot Vretstorp, fortsätt 6 km. Därefter vänster mot Hälgesta, kör 2 km och håll sedan vänster in mot Hälgesta 2115, som ligger öster om vägen, efter 250 m.

Areal

Areal
Enligt fastighetsboken uppgår arealen till cirka 5,5 ha. För närvarande pågår en avstyckning av åkerareal, så den exakta arealen kan inte anges till annat än "cirka".

Hagmark 1 ha, skogsmark 1,7 ha, åker 1,1 ha samt tomt och gårdsplaner 1,5 ha.

Övrig mark
Trädgårdstomt om 3.300 kvm, med park och fruktträd. Uppgrusad (sandbeläggning) och dränerad paddock med staket. Hårdgjorda ytor runt ekonomibyggnaderna. Härtill vägar etc.

Byggnader

Byggnation
Fastigheten har en omfattande byggnation. Bostad, stall, garage med gästloft tillhörande den privata delen.

Kontor och varmisolerad produktionshall. Två större lagerhallar med tre väggar. Äldre ladugård och loge ombyggt för nuvarande produktion.

Bostadsbyggnad 
Bostaden är uppförd i 1 ½ plan och troligen från början av 1900-talet. Stomme av timmer, tilläggsisolerad brädfodrad fasad, taket belagt med plåt i tegelimitation. Torpargrund. 3-glas isolerfönster. Uterum i trä och glas, soldäck mot söder. Byggarea cirka 105 kvm (7 x 13,30 m). Balkong i nordöst. Glasveranda nyligen inbyggd, mot öster. Altan under tak.

Invändigt innehåller bostaden på nedre våningen, kök med moderna maskiner och snickerier, bland annat stenbänkskivor, gasspis med dubbla ugnar, Gram-fläkt. Stänkskydd av fasat kakel.

Groventré med tvättmaskin, tumlare och torkskåp. Invid detta, duschrum med WC. Stor hall mot öster, vardagsrum och mot söder ett stort allrum, med utgång till inglasat uterum. Övre våningen innehåller tre sovrum, hall samt ett nyrenoverat badrum. Klädkammare.  

Bostaden är mycket väl hållen och väl disponerad och i gott skick.

Huset är högt beläget med omgivande trädgård och häckar. Fri utsikt mot söder, öster och nordöst. I väster skog.

Ny jordvärmepump installerad 2022. Gjutjärnskamin kompletterar uppvärmningen. 

Carport för två bilar. 5,70 x 6,60 m.

Ekonomibyggnader

Produktionshall, uppförd 1994. Stålstomme med isolerade väggar, plåtfasad och innervägg av plåt. Fribärande takstolar med traversbalk. Gjutet golv i lokalen. Större delen av byggnaden är hall för träning av hund. Hyres ut via nätet, per timma. Konstgräs. Separat entré med sluss, fikarum med mera från väster. 

Vidare finns med ingång från söder, verkstad, med kontor och entresolplan.

Hallen värms främst via luftvärmepumpar. En oljepanna med tank finns i separat utrymme mot söder. Stora vikportar. Tryckluft, el och fläktsystem installerat. Cirka 430 kvm. 12x36 m. Två nya luftvärmepumpar installerade.

Två stolpbyggnader med limträbalk i takstol. Tak och väggar klädda i plåt finns uppförda, nyttjas idag för lagring. Västra förrådet 11x22 m, norra förrådet 10,70 x 25 m.

Stallbyggnad med gjutet golv, murade väggar, överbyggnad i trä. Vatten indraget. Sadelkammare. Avlopp till dräneringsledning. 6,60 x 8,40 m. Ingen inredning i dagsläget.

Enbilsgarage/verkstad med överbyggnad. På loftet finns två bostadsrum. Huset isolerat och väl i ordning.

Maskinrum för värme och vatten i garaget. Jordvärmepump, nya rörledningar och konvektorslangar har nyligen installerats.

Kontorsbyggnad. Gjuten platta, trästomme, plåttak. 6,40 x 9 m.  Ny värmepump.

Kontor och personalutrymmen med omklädning, dusch etc. WC. 

Både bostaden och kontoret har anslutning till trekammarbrunn, anläggning med fosforfälla. Vatten från djupborrad brunn till båda byggnaderna. Relativt sentida ledningar till samtliga hus, reningsverk i garage. Vattenpump på 90 meters djup, 2020.

Gårdens ladugård och till den vidbyggd loge är om- och tillbyggd sedan flera år. Cirka 700 kvm golvarea. Plus 200 kvm oisolerad area. 

Idag innehåller huset: varmisolerat förråd, boendeutrymmen med relax och personalavdelning med bastu, dusch etc. lager- och produktionslokaler för verksamheten.

Utsugsfläktar och tryckluftsledningar finns installerat i lokalerna. 

Solpaneler
Ägarna har installerat solpaneler, på en av ekonomibyggnaderna som har lämplig takvinkel i förhållande till solens instrålning. Solcellerna har en topproduktion av 31,5 kWp. Investeringen uppgick till 433.550 kr plus moms.

Rättsförhållanden

Registerbeteckning 
Lekeberg Hälgesta 1:7 och 1:2.

Lagfaren ägare
Anette och Torbjörn Hedman
Hälgesta 2115
716 91 Fjugesta 

Inteckningar/Servitut/Arrenden
6 penninginteckningar om 5.594.000 kr belastar båda fastigheterna. Åkermarken är utarrenderad till Fredrik Nilsson, med ett år i taget. Vidare finns belastningar för kraftledning, vatten och infiltration. Gemensamt vatten med grannfastigheten i öster.  

Avtalsservitut, Last
7, 2013-06-25

Avtalsservitut, Last
4, 1997-10-27

Avtalsservitut, Last
3, 1988-09-01

Avtalsservitut kraftledning mm, Last
18-IM1-88/16243 - 1

Avtalsservitut kraftledning, Last
1814IM-13/10113 - 1, 2013-06-25

Ledningsrätt starkström, Last
1862-99/10 - 1, 1999-11-25

Avtalsservitut vatten, infiltrationsanläggning mm, Last
18-IM1-97/12460 - 1, 1997-10-27

Ledningsrätt tele, Last
1814-588 - 2, 2016-05-26

Avtalsservitut
Nedläggning av avloppsrör vid lilla huset. Servitutet omfattar ett par meter invid tomtgränsen.

Samfälligheter
LEKEBERG HÄLGESTA S:5
LEKEBERG HÄLGESTA S:4
LEKEBERG HÄLGESTA S:3
LEKEBERG HÄLGESTA S:2
GRIMSTENS HÄRADSALLMÄNNING S:3
GRIMSTENS HÄRADSALLMÄNNING S:2
GRIMSTENS HÄRADSALLMÄNNING S:1

Taxeringsvärde
Flera delvärden finns i taxeringen där en fördelning gjorts av fastigheten och industribyggnader. Ny taxering skall ske efter det att åkermarken avgått.

 

Försäljningens gång

Visning
Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog kan ses när så önskas.

Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.