Boendegård Östernärke 9 ha

Välskött mindre gård, med timrad, mycket välhållen bostad strax under 100 kvm. Tre rum och kök.
Ekonomibyggnader i vinkel, innehållande förråd och garage samt loge. Mindre förrådsbyggnader.

OBJEKTSBESKRIVNINGALLA BILDER

Hallsberg / Underbara Östernärke

Vinala 162


FAKTA
Kommun:
Hallsberg
Område: Underbara Östernärke
Objekttyp: Boendegård
Åkermark: Cirka 4 Ha
Skogsmark: Cirka 5 Ha
Tomtarea: 1000 Kvm
Biarea: 18 Kvm
Boarea: 93 Kvm

Pris:
1.500.000 kr eller däröver

Visning:
Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Välkommen till Vinala 162, Underbara Östernärke

Välskött mindre gård, med timrad, mycket välhållen bostad strax under 100 kvm. Tre rum och kök.
Ekonomibyggnader i vinkel, innehållande förråd och garage samt loge. Mindre förrådsbyggnader.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen, söder om Sköllersta samhälle. Från riksväg 52, strax öster om Sköllersta, sväng söderut vid skylt "Vinala" och "Värsta". Följ skyltning mot Vinala i nästa korsning. Totalt avstånd från R 52 cirka 1,8 km.

Bostad

Troligen timrades bostadshuset under 1800-talet, ingen uppgift finns att erhålla. Invändigt finns från entrén i söder och verandan, hall med trappuppgång. Under trappan, finns ett reningsverk/avhärdare för inkommande vatten.

Invid hallen, mindre duschrum med handfat och WC. 

Mot nordväst, kök. Sedvanliga vitvaror, som tre-plattors spis men också Sidebos vedspis med plattor och ugn. I köket finns även tvättmaskin. Bröstpanel i hela köket.

Mot öster, "salen". Vackert dekorationsmålade väggar. Lackat trägolv. Täljstenskamin.

Övre våningen innehåller två rum båda med täljstenskamin, hall. Ett mindre sovrum med liggande hög sarg och ett större allrum.

Målning och tapetsering är smakfullt och väl gjort, gamla interiörer bervarade. Trägolv i flertalet rum. Takhöjd på nedre våningen 2 meter och övre 1,87 m. 

Ekonomibyggnader

Före detta ladugård uppförd i trä, byggd i vinkel med loge. Idag helt ombyggt till förråd med såväl gjutna som grusade och träbelagda golv. Taken belagda med plåt. Cirka 200 kvm.

Förrådsbyggnad med vedbod och snickarkammare. Övre plan, magasin. Cirka 50-60 kvm.

Jordkällare, finns på åkermarken. Den är dock fylld med jord och halm och har snarast varit bebodd av grävlingar under senare år.

Vatten och avlopp

Vatten från borrad brunn. Filter under trappan i bostadshuset. Avlopp till enkammarbrunn med utlopp, troligen till dike. (anläggningen lever inte upp till dagens krav och bör nyinstalleras). 

Åkerareal

Till Vinala 3:12 följer åkerareal om cirka 3-4 ha, fördelat på två skiften. Ett direkt i anslutning till gårdskärnan, i västlig riktning. Ett skifte sydväst om gårdskärnan. Troligen lättare jordarter, därmed självdränerande. 

Arealen har brukats av invidboende lantbrukare fram till försäljningen. I grannskapet finns gott om åker/betesareal som kan vara till glädje för den som önskar arrendera mer areal för djurhållning.

Fiber

Fiber finns idag inte indraget till fastigheten. Installation pågår i området. 

Skogsareal

Enligt skogsinventering upprättad sommaren 2018, uppgår skogsarealen till cirka 5 ha, med ett beräknat innehåll per ha om 115 m3sk, tillsammans 550 m3sk. Se inventeringen för detaljer. 

Tomt

Fastigheten är högt belägen, med vacker utsikt mot norr och Kilsbergen. 

Tomten har häckar, plattläggningar, grusgångar ett flertal frukträd och bärbuskar. Den är mycket välskött.

På tomten finns ett ombonat lusthus.

Stödrätter

Inga stödrätter finns tillhörande arealen.

Jakt och fiske

Jakten är fri för köparen. Något fiske finns inte.

Försäljningens gång

Visning

Visning sker efter överenskommelse och tillsammans med representant för gårdsmäklare Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog må beses när så önskas.

 Begärt pris

1.5 milj. kr.

 Handpenning

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenning insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts.

Ekonomi

För köpare som vanligtvis inte arbetar med företag eller lantbruksekonomi och är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet, kan kort sägas att en "villa"-kalkyl skiljer sig avsevärt från denna ekonomi. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

 Friskrivning

Säljaren Equmeniakyrkan, har via testamente erhållit fastigheten. Någon detaljerad kunskap om fastigheten äger således inte säljaren, ej heller uppgifter om driftskostnader. Härför kommer en friskrivningklausul beträffande eventuella dolda fel att infogas i köpekontraktet, som därmed friskriver säljaren från allt ansvar vad gäller fastighetens skick. Ingen energideklararation  kommer att upprättas.

Intressenter uppmanas alltid till undersökning av utbjudna fastigheter, men i synnerhet när en friskrivningsklausul ingår i kontraktet.

 Undersökningsplikt

Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, sotarprotokoll etc. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig. Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Budgivning

Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning vara tillämplig för att utse köparen. Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för genomläsning före budgivningen.

Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning.

Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och meddelas uppdragsgivaren.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

 

Ansvarig mäklare

Per-Anders Andersson

Intresseanmälan

Samtliga fält är obligatoriska

Ansvarig Mäklare

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare