Norrgården Törntorp, Laxå

Högt belägen gård med 4 ha åker, 5 ha skog- och betesmarker. Stor tomt med bostad från 1930-talet i...
Läs mer ▼
OBJEKTSBESKRIVNINGALLA BILDER

Hallsberg / Vretstorp-Laxå

Törntorp 142


FAKTA
Kommun:
Hallsberg
Område: Vretstorp-Laxå
Objekttyp: Boendegård
Åkermark: 4 Ha
Skogsmark: 5 Ha
Tomtarea: 2500 Kvm
Biarea: 8 Kvm
Boarea: 72 Kvm
Skogsimpediment: 1 Ha

Pris:
2.350.000 kr

Visning:
Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Välkommen till Törntorp 142, Vretstorp-Laxå

Högt belägen gård med 4 ha åker, 5 ha skog- och betesmarker. Stor tomt med bostad från 1930-talet i 1 ½ plan. 4 rok. Bra grundskick, har glädje av uppdaterad standard. Ladugård med vidbyggd loge. Magasin och garage. Härligt belägen gård med utsikt, ridvägar, byggnader att ta sig an.

Belägen

Norrgården Törntorp Laxå, ligger mellan Vretorp och Laxå. I Hallsbergs kommun, men med Laxå som postadress.

Törntorp 1:6 och 1:9 är två jordbrukstaxerade fastigheter högt belägna i skogsbygd omgiven av mindre gårdar och öppna skiften. Fastigheterna gränsar till varandra.

Vägbeskrivning

Det finns många vägar som bär till Norrgården i Törntorp. 

Från motorvägen, E 20, sväng av vid avfarten mot Vretstorp.  Åk på gamla E 20 mot Laxå. Ta till vänster där det står Lindalen, åk förbi Skogstorp och Simonstorp. Efter ca 1 km står det Karstorp på en vägskylt. Sväng till vänster och efter ca 1,4 km ligger Törntorp på vänster sida. X 6538304 Y 487298

Fastigheten

Norrgården Törntorp omfattar två fastigheter varav Törntorp 1:6 är bebyggd med bostad i 1 1/2 plan, magasin, ekonomibyggnader och mindre förrådsbyggnad. 

Törntorp har ett mycket fint läge. En ovanligt fin gårdsbild med samlad bebyggelse, trevlig entré till huset via grindstolpar och grusad gång samt perennaväxter. Ett fåtal åker/betesskiften, väl samlade. Ett skogsskifte några hundra meter från de övriga.

Skicket är i grunden gott. Uppdatering av el, avlopp, kök samt målning står på dagordningen för nästa förvaltare. Gården har god potential.   

Areal

Arealen omfattar enligt fastighetsregistret 8.6 ha för Törntorp 1:6 och 1.8 ha för Törntorp 1:9. 

Åkermarken uppgår till cirka 4 ha enligt EU-kartan. 

Skogsarealen har vuxit med åren, upp emot 5 ha, allteftersom naturliga betesmarker vuxit igen. 

Jordarterna är att ses som lättare jordarter. Härligt kuperad terräng i betesområdena. Närhet till bäck.

Skogsarealen är inte inventerad, uppgår till cirka 5 ha. Lövträd är dominerade.

Tomt med uppvuxna lövträd och perenna växter. Hårdgjord grusad gårdsplan.

En mindre grusväg passerar invid gårdskärnan.

Bostadsbyggnad

Bostadshus, uppfört i trä och timmer troligen på 1930-talet. Det är byggt i 1 1/2 plan med mindre källare. Torpargrund i övrigt. Brädfodrad fasad, kopplade fönster och lertegel på tak. Balkong och veranda mot öster och groventré från norr.

Invändigt från veranda i öster, hall, invid denna, duschrum med wc. Mot väster två rum. Mot nordöst, kök med skafferi, äldre snickerier och vitvaror. Köket har såväl elspis som vedspis med ugn samt kökspanna för ved. Groventré med förvaring mot norr. 

Övervåning med två sovrum och hall samt klädkammare. Huset har en boarea på cirka 90-100 kvm, (större än angivet i taxeringen.)

VA och Värme

Fastigheten har vatten från egen källa. Vatten finns även i djurstallet. Grävd källa med hydrofor och pump i bostadens källare.

Avlopp till äldre anläggning. En del gråvatten från bostaden till stenkista.

Värme via vattenburet värmesystem. Elpatron samt kökspanna ansluten. Brandskyddsinspektion gjord 2016.

Ekonomibyggnader

Ladugård och loge, byggt i vinkel. Murade väggar i stalldelen, trä i övrigt. Taket belagt med plåt och eternit. Invändig logdel för förvaring. Stalldelen med äldre inredning.

Vidare finns ett flertal byggnader såsom, vedbod och förråd, magasin i två plan med garage, äldre undantagsstuga dock utan värde. "Tvättstuga" invid en äldre branddamm.

Inskrivningsförhållande

Fastigheten 1:6 har del i Grimstens häradsallmänning med mindre, årlig utdelning. 0.09 mantal finns.

Jakten är upplåten på skriftligt avtal. Åkermarken brukas av Hans Filipsson, muntligt avtal. Inga stödrätter ägs av dödsboet. Del i väg och område, föreligger enligt fastighetsregistret.

Samfällighet Grimstens häradsallmänning S:1-3. 

Avtalsservitut föreligger för kraftledningar.

Del i vägar föreligger. Kostnader årligen. Hallsberg Sjötorp GA:1 och Linddalen GA:1.

Taxeringvärden

BEBYGGD LANTBRUKSENHET. 

Summavärde: 844 000 kr
Taxeringsår: 2020
Byggår: 1936
Värdeår: 1936

Försäljningens gång

Undersökningsplikt. Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, sotarprotokoll etc. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig. Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

 

Friskrivningsklausul. Säljare är Sonja Filipssons dödsbodelägarna, saknar detaljkunskap om fastigheten och dess skick. Av det skälet kommer en friskrivningsklausul att bifogas köpekontraktet, där säljarna friskrivs från dolda fel. Det tillkommer härför en köpare att extra noga undersöka alla delar av fastigheten. 

 

Städningen. Fastigheten överlåts som befinns på tillträdesdagen, flyttstädning vad gäller bostaden. Ekonomibyggnaderna kommer inte att röjas rena, utan en del lös egendom samt ved kommer att följa.

Inventarier. Det finns inventarier som kan förvärvas och inte ingår i ekonomibyggnaderna.

Energideklaration. Någon energideklaration är inte upprättad, av det enkla skälet att ett bra underlag för beräkningar, saknas.

Handpenning

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenning insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts.

 

Tillträde

Efter överenskommelse. Gärna under 2020.

 

Visning

Visning sker efter överenskommelse och tillsammans med representant för gårdsmäklare Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog må beses när så önskas.

 

Budgivning

Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning vara tillämplig för att utse köparen. Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för genomläsning före budgivningen.

Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning.

Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och meddelas uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Intresseanmälan

Samtliga fält är obligatoriska

Jag har läst och godkänner Värhulta Gårdsmäklares Integritetspolicy

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

Ansvarig Mäklare

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare