Område: Aspabruk

Södervägen 19, missionshus, Askersund

Askersund / Aspabruk
Södervägen 19, missionshus
FAKTA
Kommun: Askersund
Objekttyp: Kommersiell fastighet
Tomtarea: 1884 Kvm
(Fastighetsregistret)
Pris: 495.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Volymen, takhöjden, den stora tomten. De möjligheter som finns i denna byggnad med annex och tomt ryms inte i text men i drömmen.
Snart marknadsför vi missionshuset i Olshammar, söder om Askersund mot Karlsborg. Några stenkast från Vättern och dess skärgård.

Per-Anders Andersson

Per-Anders Andersson


Fastighetsmäklare


0585-262 01
per-anders@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Kapellet i Olshammar

Olshammar är beläget invid Vätterns västra strand sydväst om Askersund mot Karlsborg.

Vättern med dess skärgård, fiskevatten mot öster. I väster Tivedens djupa skogar, med vandringleder och härlig natur.

Kapellet är högt beläget med fall mot öster och Södergatan, mot väster reser sig berget. Fastigheten ligger skyddad mot den invid gående landvägen mellan Askersund och Karlsborg.

Tomten uppgår till 1.884 kvm och innefattar såväl parkering som gräsytor och "vild terräng".

Tomten är kuperad så till vida att det är parkering vid gatan i "gatuplan", med ett par meters höjdskillnad är så byggnaderna uppförda, omgivna av gräsytor och till viss del mot väster skogsmark.

Byggnadsbeskrivning

Kapellet

Byggnaden som uppfördes tidigt 1900-tal, vilar på torpargrund. En mindre källare finns i norra delen. Huset är uppfört i trä och timmer. Tak och fasader, klädda med plåt under 1970-talet. Säregna välvda 2-glas kopplade fönster finns bevarade och ger huset en speciell karaktär. Under senare delen av 1900-talet är en hall med kapprum tillbyggt mot öster.

Invändigt, finns från hallen och kapprummet i öster, wc-rum med handfat. En korridor som leder till kyrksalen och en korridor leder mot en mindre hall med trappa till övre våningen med bostadsrum. En trappa som leder till källaren från korridoren. Invid denna enkelt med funktionellt utrustad "serveringskök". 

Stora salen som mäter 83 kvm har 3,8 m i takhöjd. Trä i tak och golv. Över nuvarande innertak, som är sänkt, finns ett välvt tak från byggtiden.

I salens södra del en uppbyggnad med trappsteg till scen, under denna en dop grav. I norr del av salen finns vikdörrar mot en mindre sal. I denna sal finns en vedkamin, dock inte använd på senare år. 

Samtliga ytskikt är väl hållna såväl ut som invändigt, om än med en övervikt mot 1970-talets mode. Nedre våningen beräknas ha cirka 130 kvm bruttoarea.

Övre våningen som bebotts tidigare, sträcker sig endast över en del av byggnaden. Här finns hall, wc-rum med handfat, klädkammare. Ett stort kök, med äldre utrustning. Ett sovrum. 

Uppvärmning via luftvärmepumpar och direktverkande elradiatorer. Efter besiktning och godkännande även vedkamin. Fastigheten ansluten till det kommunala VA-nätet.

Hobby/gäststuga

På tomten finns en enkel byggnad, före detta kontorsbyggnad. Detta vilar på plint, uppfört i trä. Såsom kapellet är tak och fasader klädda i plåt. Huset innehåller två avdelningar. Ett samlingsrum, klubb- eller hobbyrum, med mindre hall/förråd. Ett utrymme med ingång från väster. Detta används som redskapsbod och förvaring. El finns i huset. Vattenledning finns in i huset, dock okänd funktion. 

För den som önskar nyttja byggnaden för andra ändamål än som förenings- möteslokal, bör byggnadslov sökas, som motsvarar aktuellt användningsområde.

Rättsförhållande

Lagfaren ägare

Aspa missionsförsamling, C/O Hans Björk, Morkullegatan 5, 696 33 Askersund

Gemensamhetsanläggning

Fastigheten har del i väg Askersund Olshammar GA:4

Taxeringsvärde

Fastigheten är som kyrkobyggnad undantagen från taxeringsvärde.

Bygglovsplikt

För den som önskar konvertera hela byggnaden till annat ändamål än nuvarande, har att på sedvanligt sätt söka bygglov för tänkt användning. I gällande byggnadsplan framgår att det i området kan förekomma både boende och allmänna sammankomster.

 

Försäljningens gång

Visning

Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

 

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

 

Budgivning

Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

 

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

 

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.