Skyberga 308, Kumla

Kumla / Kumla - Hardemo
Skyberga 308
FAKTA
Kommun: Kumla
Område: Kumla - Hardemo
Objekttyp: Boendegård
Boarea: 195 Kvm
Pris: 3.950.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

I Skyberga, mellan Kumla och Fjugesta ligger Östergården. Gården är under avstyckning och kommer därefter bestå av bostad med flyglar, rejält med ekonomibyggnader och ca 1,2 ha mark.
Östergården är en fastighet som med sina stora utrymmen under tak passar utmärkt för flera olika typer av verksamhet såsom entreprenör, lager, eller kanske boende med en omfattande hobby!

Pia Eriksson
Pia Eriksson
Fastighetsmäklare
0585-262 02
pia@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
KARTA
BILDER

Skyberga Östergården

Fastigheten är belägen i slättlandskap mellan Kumla och Fjugesta. Gårdsbilden, med bostad, flyglar, verkstad och övriga ekonomibyggnader är mycket tilltalade. Runt byggnationen finns uppvuxna träd, perenna växter, flaggstång och vårdträd omgivet av brukad åkermark och skog. Läget är fridfullt och lugnt.

Både i Kumla och Fjugesta finns både matbutiker och andra butiker/ verksamheter. I Hardemo, ca 2 km bort, finns förskola och skola upp till 6:e klass.
Busshållplats finns ca 400 m från gården där buss 743 och 744 trafikerar.

Bostad

Bostadshus uppfört i 2 plan på torpargrund.

Huset flyttades till gården från annan plats runt sekelskiftet 1900. Bostaden är byggd i timmer och trä med brädfodrad fasad och taket belagt med flacktegel. Fönstren är kopplade 2-glas fönster.
Boarean är ca 190 kvm med totalt 3-4 sovrum. Takhöjd invändigt ca 2,15 m på båda planen.

På nedre plan entréhall med trägolv, kök med snickerier från 60-talet. Kök utrustat med hällspis med ugn, diskmaskin och kyl/ frys.
Mot norr ett allrum med öppen spis (ej i funktion) och trägolv. Mot öster två rum med parkett. Gott om plats för matsalsmöbel och/ eller vardagsrumssoffan.
Köksingång från väster med WC-rum.

På övre plan hall med utgång till balkong. Mot väster ett sovrum med garderober och ytterligare ett mindre sovrum. Badrum med badkar, handfat och wc. Vidare sovrum med garderober samt ytterligare ett rum med parkett.

Ekonomibyggnader

Ladugård och loge
Äldre ladugård med vidbyggd loge i vinkel.
Totalt ca 520 kvm.
Timmer och trä i konstruktionen, plåttak. Äldre inredning för nöt finns kvar. Takhöjd i ladugården ca 2,40 m. Tidigare mjölkrummet rymmer nu vattenanläggning.
Logdelen har i huvudsak grusgolv, öppning norrut. Förrådsutrymmen, garage, vedförråd.
Äldre gödselvårdsanläggning.
Västerut gjuten platta ca 65 kvm.

Maskinhall/ verkstad
Verkstad ca 66 kvm med gjutet golv och ca 4,5 m takhöjd. Avlopp, tryckluftsledning, trefasuttag och vatten indraget. Takskjutport mot väster.Murade väggar i verkstaden, överbyggnad och maskinhall med brädfodrade väggar.
Maskinhall ca 175 kvm med gjutet golv och skjutport västerut.
Plåttak med non drop funktion. I den södre delen finns ett enkelt personalutrymme med kontor, dusch och wc.

Flygelbyggnader
På ömse sidor om bostadshuset finns flyglar mot söder. Den västra innehåller garage, tvättstuga och pannrum med vedpanna (som idag eldas med pellets) med kulvert till bostaden. På övre plan finns förrådsutrymme samt två inredda rum för övernattning. Vatten och delvis värme.

Östra flygeln innehåller garage mot norr, mot söder förråd med magasinsloft.

Båda flyglarna uppförda i trä och timmer. Taken belagda med enkupigt lertegel.

Övrigt på tomten finns jordkällare och äldre murad byggnad samt pergola.

Areal

Vid gårdskärnan finns en vacker och planerad trädgård med park- och fruktträd. Allé upp emot bostaden från söder.
Vändplaner och vägar runt ekonomibyggnaderna.
Övrig areal är idag åkermark.

Övrig information

Övrigt
Borrad vattenkälla, med enligt uppgift ”bra vatten”.

Avlopp under förnyelse till trekammarbrunn med infiltration.

Vattenburen värme via kulvert från panncentral i västra flygeln.

Pantbrev
Inga pantbrev följer.

Samfälligheter och GA-anläggningar
Skyberga 1:9 har andel i allmänning, servitut av olika slag samt uttagna pantbrev. Inget av detta ingår i en ”styckningslott”. Däremot erhåller en ny fastighet, del i väg, från landsvägen i söder, fram till gårdskärnan. Delen i vägen, för med sig del av underhållskostnader, vilka fördelas mellan styckningslotten och Skyberga 1:9.

Lantmäteriförrättning
Enligt jordabalken är det en förutsättning för detta köp är att beslut om avstyckning och fastighetsbildning i enlighet med ansökan om lantmäteriförrättning i första hand vinner laga kraft. Parterna förbinder sig att acceptera mindre avvikelser utan vidare ersättningsanspråk från någondera part.

Taxeringsvärde
Senast angivna taxerings värde 2020 uppgår till 1.725.000 kr för tomt och byggnation.

/En fördelning gjord utifrån nuvarande taxeringsvärden/.

Försäljningens gång

Visning
Visning sker efter överenskommelse med
gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses
fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga
för intressenter på annan tid.
Åker och skog kan ses när så önskas.
Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren.
Visning före fastställd första visningsdag
undanbedes.

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett
långtgående ansvar att undersöka fastigheten
och förvissa sig om t.ex. byggnaders
och anläggningars skick, skogstillgång,
planbestämmelser, rättsförhållanden,
sotarprotokoll etc.
Köparen ges därför möjlighet att på egen hand
eller med konsult, besikta fastigheten och
därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari
fastigheten befinner sig.
Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan
således inte ligga till grund för talan enligt
Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att
underlätta köparens egna undersökningar.
Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet
att förvärva fastigheten, skall stämmas av med
säljaren.

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med
företags- och lantbruksekonomi eller tidigare
är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan
sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig
avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering
efterfråga sakkunnig hjälp.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan
säljaren besluta sig för att genom budgivning
utse köpare. Säljaren beslutar om det blir
budgivning och även vilka som bjuds in till
budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att
delta ha läst och godkänt köpekontraktet med
dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill
ha full finansieringen av såväl handpenning som
hela köpeskillingen.
Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag
och tid, och följs av kontraktsskrivande med
erläggande av handpenning. I samband med
budgivning, erhåller varje budgivare information
om lagda bud.
Önskar en intressent lägga bud under begärt
pris, så antecknas det men leder inte till att en
budgivning startar. Budet meddelas givetvis
uppdragsgivaren.
Det finns ingen skyldighet hos en
fastighetsförmedlare att delge spekulanter
om andra intressenters bud eller intressen.
Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär
budgivningslista, där samtliga bud och budgivare
redovisas.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen
erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning.
Föreligger villkor för köpets fullbordan vid
köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen
in på ett klientmedelskonto hos ansvarig
mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse så snart lantmäteriförrättningen är avslutad.

Denna beskrivning har upprättats på säljarens
uppgifter och kompletterats med bilagor från
offentliga register. Uppgifter av betydelse för
köparen i beslutet att förvärva fastigheten,
skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.