Gård vid Åmmelångens östra strand

Högt belägen fastighet med 14,5 ha inkl. 3,4 ha vatten. Produktiva skogsmark 7,4 ha, med c:a 1.367...
Läs mer ▼
OBJEKTSBESKRIVNINGALLA BILDER

Askersund / Åmmelången

Skuru 462


FAKTA
Kommun:
Askersund
Område: Åmmelången
Objekttyp: Boendegård
Boarea: 100 Kvm
Tomtarea: 14.5 Ha

Pris:
2.950.000 kr

Visning:
Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Välkommen till Skuru 462, Åmmelången

Högt belägen fastighet med 14,5 ha inkl. 3,4 ha vatten. Produktiva skogsmark 7,4 ha, med c:a 1.367 m3sk. Medeltal 185 m3sk/ha. 3-4 ha åkermark.
Bostad i timmer, två plan. Två fritidshus. Ekonomibyggnader.

Skuru 462

Skuru 1:11 är en lantbrukstaxerad fastighet.

Fastigheten säljs av Sten Sven Åke Anderssons dbo. Tillsammans sju syskon. Företrädare för säljarna är Gunilla Andersson. 

Förutom bostaden i två plan, finns två fritidshus som hyrs ut och som ingår i en affär. Härtill finns en villavagn, på "ofri grund". Den ägs av en av dödsbodelägarna och dennes familj. Vagnen, med altan och tillbehör, är till salu. Främst till den som köper fastigheten. Den ingår dock inte i fastighetsaffären, utan säljs separat.

Vänligen visa hänsyn till de hyresgäster som finns på fastigheten, vid besök på fastigheten. 

Belägen

Skuru 462, är högt belägen invid sjön Åmmelångens östra strand, med gräns i vattnet mot väster. Fastigheten omges av skog i söder, vatten i väster och öppna åkerskiften i övrigt.

En mindre och lite trafikerad grusväg, passerar gården. 

Närmaste butik, förskola och skola, är beläget i Rönneshytta. Cirka 9 km öster om Skuru.

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning

Från Askersund: följ riksväg 50 mot Örebro ca 6-6,5 km, sväng höger vid Ladäng, därefter fortsätt 500 m och sväng sedan vänster mot Stimmekulla.

Kör på denna väg rakt fram väg 2,4 km, fastigheten är belägen på höger sida. 

Ca 10 km nordöst om Askersund och ca 47 km sydsydväst om Örebro

Adress: Skuru 462 Skyllberg 

 

Areal

På Skuru finns en stor trädgårdstomt och gårdsplan. Ja, egentligen flera tomter, då det är flera bostäder. Uppvuxna lövträd omger husen. 

Mot väster och Åmmelången, sluttar arealen för att avslutas näst intill i en brant mot sjön. Bryggor finns i sjön. Disponeras av de olika boende på gården. Mot söder skog. Flera mindre åkerskiften i huvudsak betesmarker. 

Cirka 14,4 ha arealen fördelad på jord och skog samt vattenareal på 3.4 ha.

Åker

Åkermarken uppgår enligt skogsbruksplan till 3.1 ha. Den är fördelad på två områden. Ett skifte beläget öster om Skuruvägen, samt ett område runt gårdskärnan med gräns mot sjön. Allt insått med i betesvallar. Inga stödrätter finns på arealen.

Skogmark

Fastigheten har inventerats inför försäljningen. Se separat skogsbruksplan.

Av inventeringen framgår följande: Areal är 14,5 ha inkl. 3,4 ha vatten. Produktiva skogsmarksarealen uppgår till 7,4 ha.Total virkesvolym är 1367 m3sk. Medeltal 185 m3sk/ha. Boniteten är 5,3 m3sk/ha och år. Nyckelbiotoper finns ej registrerade på fastigheten. Fornminne och skogshistoria finns i bestånd 1 och 5 se även avdelningsbeskrivning i planen. Vattenskyddsområde finns inte på fastigheten. Hänsynsmark som naturreservat, natura 2000, biotopskydd eller naturvårdsavtal finns inte på fastigheten.

Jakt och fiske

I fastigheten ingår cirka 3,4 ha enskilt vatten. 

Fiske finns i sjön, såväl sedvanlig fisk som kräftfiske.Fritt fiske i Åmmelången för ytfiske. Kräftor inom fastighetens egen gräns och eventuellt i samverkan med grannar i byn. Fastigheten ingår i Åmmelången-Kärrafjärdens fiskevårdsområde, vars regler skall följas.

Jakten är fri för en köpare.

Bostad

Bostad, uppförd under tidigt 1900-tal. Tillbyggt på 1950-talet. Huset är byggt i timmer och trä, det vilar på stensatt torpargrund. Huset står delvis på berg. Kopplade fönster. Betongtegeltak. Byggarea 56 kvm.

Boarean cirka 100 kvm, fördelad på: 

Nedre våningen, hall mot öster och verandan. Mot söder ett stort rum. Kök med matplats. Ved- och elspis. Från vedspisen även vattenburen värme.

Övre våningen, hall med utgång till balkong, två sovrum samt duschrum med wc och handfat. Klädkammare. 

Vatten från grävd källa som gärna sinar torra somrar. Avlopp till äldre anläggning, föreläggande finns från kommunen att iordningställa nytt avlopp. Värmekällan i huset, vedpannan, är underdimensionerad för huset storlek.

Fiber finns indraget.

 

 

Fritidshus

Två fritidsbostäder finns uppförda på fastigheten. Båda byggda i trä, på plintad grund. Kopplade fönster. Taken belagda med plåt. 

Södra huset mäter 47 kvm utvändigt plus stor veranda. Det innehåller enkelt kök, två sovrum, hall samt mindre tvättrum.

Norra huset mäter 35 kvm utvändigt. Det innehåller kök, sovrum och ett allrum. Separat uteplats. Mindre förrådsbyggnader.

Båda husen är uthyrda mot muntliga avtal. Säljarna och hyresgästerna har överenskommit att hyresgästernas hyresperiod avslutas per 1 november 2020. Förutsatt att en köpare inte önskar ingå avtal med hyresgästerna efter förvärv.

Hyresgästen i norra huset, har på ofri grund även en "bastuvagn" invid sjön, som inte följer i affären, utan hyresgästen har att flytta eller överlåta till köparen.

Vatten och avlopp är inte indraget i fritidsbostäderna.

Villavagn

Väster om bostadsbyggnaden, finns en villavagn uppställd. Se bilder för interiör. 

Den ägs av en dödsbodelägare och dennes make. Således ingår den inte i en affär, men är till salu för 200.000 kr. Överenskommelse sker separat med ägaren, i samband med en fastighetsaffär. Nås inte en överenskommelse om köp, kommer vagnen att flyttas av ägaren.

Ekonomibyggnader

Ett flertal ekonomibyggnader finns på fastigheten.

Ladugård/loge. Uppförd i trä, under plåttak. Fungerar som förråd, då stalldelen är föråldrad. Här finns i djurstallet, pumpanläggning för vatten.

Vagnslider med magasin. Byggt i två plan, tillbyggt i ett plan. Innehåller på nedre våningen garage, förråd. Övervåning, magasin.

Maskinhall, uppfört i trä, med plåttak. Tre stora slagportar. 

Gamla hönshuset. Idag snickeri och förråd.

Äldre förrådsbyggnad, hundgård med staket och koja, växthus och jordkällare.

 

Taxeringsvärden

BEBYGGD LANTBRUKSENHET. (120) (120)
Byggnad, värde: 488 000 kr
Mark, värde: 971 000 kr
Åkermark, värde: 80 000 kr
Skogsimpedimentsmark, värde: 3 000 kr
Skogsmark, värde: 755 000 kr
Summavärde: 1 459 000 kr

Taxeringsår: 2017
Byggår: 1909
Värdeår: 1929

Ekonomibyggnadskategori:
(11) Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980 ekonomibyggnader (60)

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning ASKERSUND SKURU GA:1
GA1. Avser gemensam förvaltning av väg. Kostnader uppstår årligen.

Samfälligheter

Samfällighet KUMLA HÄRADSALLMÄNNING S:1 med årlig "mindre" utdelning. Samfällighet ASKERSUND SKURU S:1-7. Samfällighet ASKERSUND SKURU FS:14

 

Servitut

Avtalsservitut, Last 2, 1910-03-15, Avtalsservitut, Last 1, 1892-10-11, Ledningsratt vattenledning, Last 1882-372 - 1, 2007-05-23, Avtalsservitut, Last 18-IM4-1892/8 - 1, Ledningsratt tele, Last 1882-679 - 1, 2012-05-02, Avtalsservitut, Last 18-IM4-10/156 - 1, 2008-03-20

Inventarier

På fastigheten finns gott om lös egendom. Säljarna kan tänka sig om intresse föreligger, att sälja denna till en tillträdare. Det avser främst kapitalvaror, som maskiner, klippare, klyvar och kapar etc. I övrigt överlåts annan lös egendom som det står och är. Ingen städning utöver vad som nu gjorts, kommer att göras innan tillträdet.

Lös egendom i fritidshus, ingår inte, såvitt inte separat avtal träffas om detta med hyresgästerna. 

Försäljningens gång

Undersökningsplikt

Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, sotarprotokoll etc. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom  om det skick vari fastigheten befinner sig. Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

 

Handpenning

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenning insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts.

 

Tillträde

Efter överenskommelse. Sommaren/hösten 2020.

 

Visning

Visning sker efter överenskommelse och tillsammans med representant för gårdsmäklare Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid.  

 

Budgivning

Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning vara tillämplig för att utse köparen. Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för genomläsning före budgivningen.

Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning.

Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och meddelas uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Intresseanmälan

Samtliga fält är obligatoriska

Jag har läst och godkänner Värhulta Gårdsmäklares Integritetspolicy

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

Ansvarig Mäklare

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare