Område: Skottlanda

Skottlanda 2080, Kristinehamn

Kristinehamn / Skottlanda
Skottlanda 2080
FAKTA
Kommun: Kristinehamn
Objekttyp: Boendegård
Tomtarea: 21 Ha
Boarea: 250 Kvm
Pris: 3.500.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Cirka 14 ha åkermark/bete övrigt tomt och skog. Bostad ca 250 kvm, stor rejäl verkstadsbyggnad och ett flertal äldre ekonomibyggnader lämpliga för både djurhållning och företagsamhet.

Pia Eriksson

Pia Eriksson


Fastighetsmäklare


0585-262 02
pia@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Fastigheten

En gård med 21 ha, övervägande åkermark/ bete. Bostad ca 250 kvm, flertalet ekonomibyggnader lämpliga för både djurhållning och företagsamhet.

Fastigheten ligger på båda sidor om den väg som går söderut från Skottlanda mot Rudskoga. På den östra sidan vägen finns bostäder och maskinhall, på den västra sidan ligger ladugård och logar.

Vägbeskrivning

Beläget ca 3 mil söder om Kristinehamn med ungefär lika långt till både Karlskoga och Laxå.
Till sjön Skagen, och badplats, är det ca 4 km. Närmast matbutik finns i Åtorp, ca 7 km bort.

Koordinater: 6550546, 458145

Bostad

Bostaden består av ca 250 kvm i 1 1/2-plan tillbyggt österut i ett plan. Huset är byggd på torpargrund och gjuten platta med stomme i timmer och trä. Fasad i trä, på taket lagt tegel. 2-glas kopplade fönster.
Trallveranda byggt mot norr, balkong mot väster.

På nedre plan finns en stor hall med, idag, integrerad matplats. Kök utrustat med spis, diskmaskin, kyl/ frys.
Vidare på nedre plan två sovrum, ett större allrum samt ett badrum med dusch, handfat och wc. Våtrumsmattor på golv och vägg.

Pannrum med groventré. Tidigare vedpanna och accumulatortankar står kvar. Golvbrunn, våtrumsmatta på golvet.

På övre plan finns en hall med utgång till balkong samt två sovrum. Outnyttjade kattvidar och förrådsutrymme.

Äldre bostad
Äldre, orenoverad bostad i två plan. Bitvis
svagt skick. Stomme i timmer och fasad i trä.

Övrigt
Vatten från grävd källa.
Bergvärme installerad ca 2010
Avlopp med trekammarbrunn. Godkänt.
Jordkällare

Ekonomibyggnader

Stall/ loge/ förråd
Ladugård och logar byggt i flertalet vinklar.
Stora utrymmen under tak. Varierande skick på
utrymmena. Delvis gjutet golv, både plåt- och
tegeltak. Totalt ca 850 kvm.
Utrymmen lämpliga för både djurhållning och olika typer av verksamhet.

Verkstad
Ca 220 kvm verkstad med gjutet golv, murade
väggar och plåttak. Vikport mot norr, ca 4
meter i takhöjd.

Carport/ förråd
Trästomme på plint, plåttak. Täckt på tre sidor, öppet mot söder. Totalt ca 150 kvm.

Areal

Arealen omfattar enligt fastighetsregistret
21 ha och är på kartan belägen i ett område.
Området delas dock av en väg.

Enligt taxeringen är det övervägande åkermark cirka 2/3-delar och viss areal är att anse som betes-/skogs-mark.

Jordarten är av lättare slag med inslag av lättare lera.

Muntliga avtal på både åkermark och skog till årets slut.

Taxeringsvärden

Senaste taxering gjord 2021.
Totalt taxeringsvärde 1 435 000 kr.
varav
Byggnad 661 000 kr
Mark 774 000 kr

Rättsförhållanden

Samfällighet KRISTINEHAMN SKOTTLANDA S:4

Avtalsservitut garage mm, Last
17-IM2-82/6656 - 1, 2018-05-09

Avtalsservitut kraftledning mm, Last
1781IM-05/17407 - 1

Ledningsratt elektronisk kommunikation, Last
1781-2019/9 - 1, 2020-05-20

Ledningsratt starkström, Last
1781-94/13 - 1, 1994-06-22

Avtalsservitut kraftledning,nätstation, Last
1781IM-12/29915 - 1

Försäljningens gång

Visning
Visning sker tillsammans med representant för Värhulta Gårdsmklare. Vid visning ses byggnader. Åker och skog kan ses när så önskas.

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.
Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.
Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.
Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.
Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.
Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.
Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.

Friskrivning
Fastigheten säljes med en sk. friskrivningsklausul. Säljaren har inte bebott fastigheten i någon större utsträckning och har inte fullständig information om densamma.

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Området

Välkommen till Skottlanda och Rudskoga, en levande, aktiv, modern bygd med rötter i den gamla småbrukarkulturen och  historiskt är ett nav i bygden. Service för barnfamiljen finns praktiskt taget runt knuten.

Förskolan Skotten i Skottlanda inom promenadavstånd.
Skolskjuts till skolan i Grunnebacka, F – 6 plus fritidsomsorg, avstånd ca 6 km.
Äldre barn kan även cykla då det finns en cykelväg längs väg 204.

Välsorterade lanthandlare i Åtorp och Nybble, ca 10 – 15 min.

Fiber utbyggd i Rudskoga.

Mer om Rudskoga se www.rudskoga.se

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.