Område: Närkesberg

Rude 624, Askersund

Askersund / Närkesberg
Rude 624
FAKTA
Kommun: Askersund
Objekttyp: Boendegård
Boarea: ca 160 Kvm
Tomtarea: ca 5 Ha

Fastigheten under avstyckning

Pris: 1.400.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Gård med ca 5 ha, rejäl, renoveringsbar bostad och ekonomibyggnader med vackert läge. Bostad ca180 kvm, modernisering påbörjat med värme, vatten och avlopp gjort 2015/ 2016. Ekonomibyggnader lämpliga för djurhållning/ förvaring/ mindre verksamhet.

Pia Eriksson

Pia Eriksson


Fastighetsmäklare


0585-262 02
pia@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Området

Fastigheten är belägen i byn Rude, Närkesberg, ca 23 km från Askersund och 25 km från Hallsberg.
Koordinater: 6535744.2 ; 512284.4

Området ligger i en delvis kuperad natur med riklig skog och närhet till flera sjöar.

Förskola och skola upp till årskurs 6 finns i  Rönneshytta ca 10 km bort. Skolskjutsen går fram till dörren. 

Ridskola finns ca 1 km bort med ridhus.

Fastigheten

Fastigheten består av ca 5 ha åker/betes-mark, en bostadsbyggnad och flera ekonomibyggnader. Gårdskärnan ligger högt med arealen i ett skifte runtomkring.  Byggnationen är delvis omodern men bra i sin stomme. I bostaden är moderniseringen påbörjad med bl.a. vatten, värme och avlopp installerat.

Bostad

Bostad i 1 1/2-plan, uppmätt ca 160 kvm. Tillbyggd 2016 i ett plan österut, ca 20 kvm. Taket lagt med nytt tegel 2015.
Stomme i timmer på torpargrund. Utbyggnad med gjuten platta. Fönster är englas med innanfönster.

På nedre plan entré i utbygge med kakel, klinkers och vattenburen golvvärme. Dusch, tvättmaskin. Wc-rum med handfat. Vidare är köket och ytterligare två rum på nedre plan inredda. På övre plan ett sovrum inrett/ isolerat.. I övrigt stockrent. Inredning är omodern, i köket finns en vedeldad köksspis, i övrigt finns kamin och kakelugn. Skorsten godkänd.

Bostaden är ett riktigt bra renoveringsobjekt med bra grundkonstruktion. Delvis finns vattenburen värme dragen till de inredda rummen.
Värme från bergvärmeanläggning, vatten från borrad källa. Båda gjort 2016.

Avlopps-anläggning med infiltration byggd 2016. 

Ekonomibyggnader

Loge/ ladugård
Ca 375 kvm med timmerstomme under eternittak. I den södra delen äldre ladugård och i den norra loge. Bra förvaringsutrymmen som efter ombyggnad kan användas för djurhållning.

Magasin
Ca 80 kvm med timmerstomme under eternittak. Delvis plankgolv. För förvaring.

Drängstuga
Ca 70 kvm, stomme i timmer och trä. Gjutet golv. Magasinsvåning. Tegeltak. Idag för förråd.

Carport
Ytterligare två byggnader med plåttak och trästomme. ”carport-konstruktion”. För förvaring, i svagare skick.

Övrigt
2016 borrat vatten och borrat bergvärme.
2016 ny infiltration/ avlopp grävd.
Skorsten godkänd.
Rördragning förberedd för renovering i
bostad.

Jordkällare

Areal

Arealen är beräknad till ca 5 ha, i huvudsak betesmark med även en del åkermark, trädgårdstomt och gårdsplan. Arealen ligger i ett skifte i anslutning till, och runt byggnationen. Se kartskiss för tänkta gränser!

Observera att fastigheten är under avstyckning och att gränserna är ungefärliga.

Rättsförhållanden

Inga arrenden föreligger.

Gemensamhetsanläggningar
ASKERSUND RUDE GA:1

Samfälligheter
ASKERSUND RUDE S:2
ASKERSUND RUDE S:3
ASKERSUND RUDE S:4
ASKERSUND RUDE S:5
ASKERSUND RUDE S:6
HALLSBERG KUMLA HÄRADSALLMÄNNING
S:1

Skattetal 2/27

För detaljer se fastighetsutdraget.

Fastigheten är under avstyckning och andelar som redovisas ovan avser hela stamfastigheten. De andelar som berör det avstyckade området kommer fortsatt gälla efter avstyckning. Lantmäteriet bedömer detta under avstyckning.

Avstyckningen överlåtes gravationsfri.

Försäljningens gång

Visning
Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog kan ses när så önskas.
Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.
Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.
Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.
Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse. Tillträde kan tidigast ske efter avslutad lantmäteriförrättning.

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.