Rosensjö Berget 401, Karlskoga

Karlskoga / Karlskoga, Rosensjö
Rosensjö Berget 401
FAKTA
Kommun: Karlskoga
Område: Karlskoga, Rosensjö
Objekttyp: Fritidshus
Tomtarea: 3261 Kvm
(Fastighetsregistret)
Pris: 695.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Bostad på ca 50 kvm, 2 rum och kök. Högt läge på öster sida om sjön Lonnen, ca 7 km norr om Karlskoga.
Naturtomt på 3 261 kvm, separat byggnad för förråd.

Pia Eriksson
Pia Eriksson
Fastighetsmäklare
0585-262 02
pia@varhulta.com

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare
0585-262 01
per-anders@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
KARTA
BILDER

Fastigheten

Välkommen till Rosensjö, nordsväst om Karlskoga invid sjön Lonnen. Berget ligger högt och precis som det låter - på ett mindre berg. Här finns en bostad med naturtomt och en mindre ekonomibyggnad för förvaring. Bostaden är på ca 50 kvm och tillbyggd tidigt 2000-tal.

Fastigheten ligger på västra sidan om väg 237, ca 7 km nordväst om Karlskoga. Bostaden är högt belägen och tomten består i huvudsak av parkering och skogsmark. 

Koordinater: N 6583586.7, E 469817.6

Bostad

Bostaden är byggd i två delar, den nya och den gamla. Den nya delen är byggt under tidigt 2000-tal och är ca 27 kvm. Nya delen är byggd med platta på mark och 2-glas isolerfönster. Där finns ett sovrum, wc, tvättstuga samt duschrum. Den äldre delen är byggd på torpargrund, enkla fönster med innanfönster. I den äldre delen finns kök, hall och ett allrum. Köket är enkelt utrustat med trinett-kök. Tvättstuga med tvättmaskin, tvättbänk. Takhöjd 2,40 m i nya delen och 2,2 m i den gamla. Stomme i trä, på taket lagt enkupigt lertegel.

VA och värme

Bostaden är ansluten till kommunalt VA. Värme via direktverkande el samt vedspis i köket.

Tomt och förråd

Tomten består av 3 261 kvm. På tomten finns hårdgjord parkering samt skogsmark.

Mindre förrådsbyggnad på ca 30 kvm. Ungefär halva bygganden med gjutet golv och halva med trägolv. Träkonstruktion med plåttak, oisolerat.

Servitut

Officialservitut väg, Förmån
1883K-2021/37 - 1, 2021-11-24

Officialservitut väg, Förmån
1883K-2021/37 - 2, 2021-11-24

Samfälligheter

Samfällighet KARLSKOGA ROSENSJÖ S:2
samfallighet_1

Försäljningens gång

Visning
Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog kan ses när så önskas. Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren.

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig. Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Friskrivning
I köpekontraktet kommer det läggas in en friskrivningsklausul för säljaren avseende dolda fel. Säljaren har ägt fastigheten en kort tid och har begränsad kunskap däri. En köpare kommer självklart beredas möjlighet att besikta fastigheten i önskad omfattning.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen. Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud. Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren. Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse. Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.