Område: Rösavi/ Björka

Rösavi 109, Kumla

Kumla / Rösavi/ Björka
Rösavi 109
FAKTA
Kommun: Kumla
Objekttyp: Boendegård
Pris: 2.850.000 kr
Visning:
2023-06-10 - Visningsanmälan önskas för deltagande

Fastigheten består av ca 5,5 ha åker/betesmark samt trädgård och gårdsplan.

På fastigheten finns två bostadshus varav den mindre bostaden renoverad, och den större ett bra renoveringsprojekt!

Ekonomibyggnader finns ett flertal både lämpliga för förvaring och djurhållning. Dessa är i huvudsak i bra skick.

Rösavi är en mångsidig fastighet som kan passa för flera ändamål - allt med ett toppenläge.

Pia Eriksson

Pia Eriksson


Fastighetsmäklare


0585-262 02
pia@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Fastigheten

Belägen längs med bygatan mot Björka/Rösavi ca 3 km utanför Kumla centrum. Fastigheten består av ca 5,5 ha åker/betesmark samt trädgård och gårdsplan. Byggnationen ligger högt med arealen sluttandes mot öster.
Byggnaderna  är samlade i den västra delen med två bostadshus, rejäl ladugård med loge, magasinsbyggnad, garage och förråd. 

Fastigheten har möjligheter för olika typer av djurhållning, företagsamhet, odling och boende. 

Areal

Arealen ligger i ett skifte om ca 5,5 ha betesmark. Utöver bete finns trädgård och gårdsplan ca 2500 kvm. 

Total areal på fastigheten enligt fastighetsregistret är 5,76 ha.

I trädgården finns uppvuxna träd och bärbuskar med utrymme för odling av olika sorter. Gårdsplanen inramad av ekonomibyggnader och betesmarken ligger öster om gårdskärnan. 

Jordarten bedöms som mellanlera, arealen sluttar svagt mot öster.

Bostad 1

Totalt orenoverad byggnad i två plan. Byggarea ca 100 kvm.

På nedre plan två rum och kök. Golvet skadat i nedre hall. Vatten har läckt in vid köksentrén.

På övre plan tre rum och möblerbar hall. Oisolerat utrymme finns.
Originaldetaljer i massor, kakelugnar, bergslagskamin ock köksspis med kåpa.

Torpargrund i huggen granit, timmerstomme och träfasad. Tegellagt tak.
Bra renoveringsobjekt!!

Bostad 2

Bostad ca 120 kvm i 1 1/2-plan.
Torpargrund och timmerstomme. Tegeltak, 2-glas kopplade fönster.
På nedre plan entréhall, mot väster matsal/ allrum. Vidare kök med kyl/ frys, hällspis med ugn. Mot öster ytterligare ett rum samt badrum med dusch, wc, handfat och tvättmaskin. Våtrumsmatta.

På övre plan två sovrum, hall och stora garderobsutrymmen. Bra, fräscht skick med original detaljer sparade och framtagna.

Värme via luftvärmepump och elradiatorer.

Ekonomibyggnader

Ladugård/ loge
Ca 500 kvm totalt, bra skick. Murad ladugårdsdel ca 3,5 m takhöjd. Inredd för äldre djurhållning. Gjutet golv. Skulle över ladugårdsdel. Stor logdel i timmer och trä. Delvis gjutet/ trä/ jord- golv. Taket lagt med delvis plåt och delvis eternit.

Garage
Murad byggnad med gjutet golv och eternittak. Bra skick. Slagdörrar mot söder. Ca 75 kvm.

Magasin 
Traditionellt magasin i två våningar. Byggt i timmer och trä. Taket lagt med eternit, delvis gjutet golv. För förvaring. Bra skick. Ca 90 kvm byggarea.

Förråd
Byggt i timmer och trä, grusat/ jord-golv. På taket lagt eternit. För trädgårdsförvaring/ vedbod. Ca 80 kvm.

Rättsförhållanden

Taxering
Senaste taxering gjord 2022. Totalt taxeringsvärde 1 587 000 kr varav 774 000 avser byggnader.

Pantbrev
Det finns två pantbrev om totalt 30 000 kr.

Fastigheten berörs av Detaljplan: RALA INDUSTRIOMRÅDE ETAPP 3, KUMLA

Fastigheten har del i:
Gemensamhetsanläggningar KUMLA RÖSAVI GA:1, KUMLA KUMLA-BJÖRKA GA:1
Samfälligheter Andel HALLSBERG KUMLA HÄRADSALLMÄNNING S:1 0,1875-KUA övrigt (sort saknas), KUMLA RÖSAVI S:2 3/16 mantal, KUMLA RÖSAVI S:3
TRÄDSÄKRING Last Officialservitut
FJÄRRVÄRME, VATTEN, TELE Last Ledningsrätt

Övrigt

Vatten från grävd källa.

Avlopp till godkänd anläggning med trekammarbrunn.

Arrendator finns muntligen på arealen. Avtalet avslutas sista december 2023. Möjlighet finns för ny ägare att fortsätta arrendet.

 

Försäljningens gång

Visning

Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. 

Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Budgivning

1) Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

2) Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

3) Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

4) Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

5) Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse. 

Kalkyl
Kalkylen på jordbruksfastigheter skiljer sig från en ”villakalkyl”. Efterfråga sakkunnig hjälp vid osäkerhet!

Handpenning
Handpenning erläggs i samband med kontraktets tecknande om 10 % av köpeskillingen.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.