Område: Odensbacken

Rågsand 411 o 415, Örebro

Örebro / Odensbacken
Rågsand 411 o 415
FAKTA
Kommun: Örebro
Objekttyp: Boendegård
Pris: 3.200.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Mellan Sköllersta, Asker och Kilsmo ligger Rågsand 2:2. Området präglas av milsvida skogar, slingrande rid- och grusvägar. En plats där mer stillhet bjuds än störande trafik eller annan verksamhet.

En nätt fastighet om drygt 4 hektar, fördelat på framförallt hagmark, men också litet skog och i övrigt tomt och gårdsplan.

Ett större bostadshus om ca 200 kvm, fördelat på två plan. Flygelbyggnader där norra flygeln inhyser jordkällare och gästboende och den södra flygeln bjuder boende i två plan.

Flera rejäla ekonomibyggnader och ett helt unikt kombinerat lusthus och bikupa.

Rågsand 413 är en fastighet lämplig för dig som t ex önskar ägna tid åt odling och djurhållning för hushållsbruk. Eller kanske söker du efter en plats att ha både Bed & Breakfast och eget boende, eller varför inte generationsboende? Oavsett vilket så passar Rågsand.

Per-Anders Andersson

Per-Anders Andersson


Fastighetsmäklare


0585-262 01
per-anders@varhulta.com

Erica Persdotter

Erica Persdotter


Registrerad fastighetsmäklare


0585-262 04
erica@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Område

Vägbeskrivning

För att nå Rågsand från norr och väg 52 mellan Kumla och Askersby, kan man välja avfarten strax öster om Askersby.

Åk från Askersby mot Kilsmo, efter 1,5 km håll höger in på väg T 565. Följ denna väg cirka 5,5 km och Rågsand 413, återfinns på öster sida om vägen.

Adress: Rågsand 411 och 415, 715 94 Odensbacken.

Koordinater: X 6552133 Y 6552133

Areal

Arealen på Rågsand ligger väl samlad. Gräns mot en mindre trafikerad grusväg i väster. Från denna leder en uppfartsväg kantad med en gamla alléträd.

På ömse sidor om vägen, åker/hagmark.

Övrig areal stor trädgårdstomt med uppgrusade och plattlagda gångar och uteplats, Trädgården omges av en hög häck, flera fruktträd. Stor gårdsplan runt ekonomibyggnaderna.

Bostäder

Mangårdsbyggnaden

Byggnaden uppfört i timmer på torpargrund, tillbyggt mot söder med trästomme. Brädfodrad fasad, tvåglas fönster. Taket belagt med tegel. Veranda och balkong mot väster, groventré mot söder och utanför denna plattlagd altan.

Från verandan, stor hall med trappa till över plan, mindre gäst-WC. Två rum i fil, allrum och bibliotek, mot öster. Kök med funktionell, dock äldre inredning och vitvaror. Från söder groventré med tvättstuga, badrum med bastu.

En trappa upp, tre sovrum och ett allrum med modern kakelugn. WC-rum med dusch. Utgång till balkong.

Interiört har huset flera trätak, övervägande parkettgolv och laminatgolv.

Södra flygeln har vardagsrum och kök på nedervåningen. Hall, badrum och sovrum med kattvindar på vardera sida, på ovanvåningen.

Norra flygeln är inredd med ett sovrum och ett allrum med kamin och litet pentry. Mycket välrenoverad matkällare.

Bihotell
Ett helt unikt litet hus med ett stort antal ingångar för bin och invändigt ett rum där man kan skatta kuporna. Vill man nu inte nyttja huset för bin så är det ett lämpligt sommarlusthus.

Vatten/avlopp
Enskilt vatten året om från borrad brunn, 48 m. Samt källa vid ladugården (ej i bruk). Hydrofor under bostadshuset. Enskilt avlopp till en tvåkammarbrunn och en enkammarbrunn. Infiltration. Anläggningen gemensam med bostad och flygelbyggnad.

Radon
Vid mätning under tidigare ägares innehav har en radonförekomst noterats. I samband med det senaste ägarskiftet avtalades att en fläkt, vilken bortför radongas, skulle installeras i bostaden. Så är gjort.

Ekonomibyggnader

På Rågsand 2:2 finns ett flertal stora och rejäla ekonomibyggnader. De vittnar om att gården en gång i tiden hade stora arealer och för byggtiden, omfattande djurhållning.

Ladugård och loge
För trakten mycket stor byggnad. Väl i ordning med bra tak och underhåll. Ladugården timrad och invändigt låg i taket, äldre inredning. Eternittak. Logdel och skulle med fribärande takstolar, avsedda för hiss. Gjutet golv i hela logen.

Ladugård 110 kvm
Logdel 153 kvm
Stall/garagedel 56 kvm
Skulle 85 kvm

Vagnslider med flertalet garageplatser.

Magasin i timmer, uppfört i två plan på plintgrund.

Garagebyggnad

Pannrum, med rejäl vedpanna och kulvert till bostad och södra flygeln.

Rättsförhållanden

Taxeringsvärde
Jordbruksfastighet typkod 120. Totalt taxeringsvärde 2 026 000 kr.

Fördelat enligt nedan:
Jordbruksvärde 115 000 kr
Skogsmark 116 000 kr
Ekonomibyggnader 136 000 kr
Tomt 255 000 kr
Bostadsbyggnader 1 404 000 kr

Byggår: 1909

Inteckningar
Fyra pantbrev om tillsammans 700.000 kr finns i fastigheten. 

Säljare
Adrianus Koot, blivande Adrianus Koots dbo.

Friskrivningsklausul

Då säljaren är ett dödsbo, saknas kunskap hos dödsboets delägare gällande skick och kostnader för drift och energiåtgång. Härav kommer att säljaren, dödsboet, önskar till kontraktet foga en friskrivningsklausul. Inte heller kommer en energideklaration att upprättas.

Som intressent/köpare, har man en långtgående undersökningsplikt, som alltid bör användas väl.

Försäljningens gång

Visning
Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog kan ses när så önskas.

Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

Städning
Fastigheten kommer inte att genomgå fullständig tömning och städning inför tillträdet.

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse, företrädesvis under hösten 2023, utan dröjsmål.

Villkor

För affärens fullföljd krävs att Adrianus Koots dbo. får lagfart,

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.