Östansjö 426, Örebro

Örebro / Ervalla-Örebro-Lindesberg
Östansjö 426
FAKTA
Kommun: Örebro
Område: Ervalla-Örebro-Lindesberg
Objekttyp: Boendegård
Åkermark: 4 Ha
Skogsmark: 15 Ha
Pris: 5.850.000 kr
Visning:
2022-08-26 - Välkommen med din anmälan till visning. Inga "förvisningar" aktuella. 2022-08-27 - Välkommen med din anmälan till visning. Inga "förvisningar" aktuella.

Östansjö 426 Ervalla, välskött gård om 19 ha.
Helrenoverat bostadshus exceptionellt tilltalande.
Flygelbyggnad, gästhus, bastubyggnad, flera ekonomibyggnader med plats för djurhållning i mindre skala.
Jakt på egna marker.
Totalt 14 ha skogsmark med 2.400 m3sk, 5 ha inägomark.
Dessutom, vackert belägen. Välkommen att ta del av vår beskrivning innan visning bokas.

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare
0585-262 01
per-anders@varhulta.com

Pia Eriksson
Pia Eriksson
Fastighetsmäklare
0585-262 02
pia@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
KARTA
BILDER

Sjöfallet Östansjö Ervalla

Örebro Östansjö 1:4 eller Sjöfallet med adress Sjöfallet Östansjö 426 718 95 Ervalla. 

Begreppen blir många när man vill säga var man bor. Myckenheten motsvarar väl Sjöfallets allt det som går att återfinna i fastigheten som ägaren Camilla Gustafsson, låter avyttra.

19 hektar mark, väl samlat i ett skifte. 14 hektar skog med 174 m3sk/hektar, cirka 5 hektar betesmark, åker och tomt. Ja, till och med lite "sjöland" i Sjöbodasjön.

Extraordinärt i denna Sjöfallet är den mycket tilltalade bostaden. Renoverad, tillbyggd och till alla delar smakfullt inredd. 

Gäststuga med förråd och altan. Stora bastu för minst 12 personer med relax, soldäck och utvändig dusch.

Magasin med förråd och matkällare. Ladugård och loge. Magasin och vagnslider. 

Dessutom, vackert belägen. 

Areal

Tomt

Sjöfallet har en stor trädgård. Mot söder och väster omsluts tomen av en häck. Mot öster gårdsplan och ekonomibyggnader.

Trädgården har såväl park- som fruktträd, perenna växter och inemellan dessa grusgångar och gräsytor. 

Åker

"Inägomarken" det vill säga både åkermark och hagmark, uppgår på Sjöfallet enligt skogsbruksplanen till 5,2 hektar. Arealen fördelat på tre skiften, strax söder och sydväst om gårdskärnan. Jordarterna bedöms som lättare. Insådda med gräsvall våren 2022.

Skogsmark

Skogsmarken ligger väl samlad. Bedöms som välskött med goda drivningsförhållande och närhet till vägar. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 13,8 ha. Total virkesvolym är 2.408 m3sk. Medeltal 174 m3sk/ha.

Boniteten är 8 m3sk/ha och år. Tillväxten första tillväxtåret är 110 m3sk. Trädslagen fördelar sig på 43% tall, 35% gran och 22% löv. Avverkningsförslaget på 10 års period är 1155 m3sk, därav slutavverkning 771 m3sk. Gallring och naturvårdande skötsel 384 m3sk. Skogsvård med röjning är under 10 års perioden 5,8 ha.

Nyckelbiotoper finns ej registrerade på fastigheten. Fornminne finns inte på fastigheten. Vattenskyddsområde finns inte på fastigheten. Hänsynsmark som naturreservat, natura 2000, biotopskydd eller naturvårdsavtal finns inte på fastigheten

En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning med mera och grundar sig således inte på någon exakt mätmetod. Bifogade handlingar utgör således ingen garanti för det skogliga innehållet. Det skall alltid stämmas av, inför en affär av intressenter.

 

Byggnadsbestånd

Bostadsbyggnad

Bostaden är högt belägen och omgiven av skyddande häckar mot söder, stora trädgårdstomt. Huset är troligen uppfört om inte under 1800-talets senare del, så tidigt 1900-tal, i sitt ursprungliga skick. Därefter tillbyggt med veranda mot söder, och tillbyggt mot norr och öster.

Timmerstomme i den äldsta delen som vilar på torpargrund och huggen sockel. Trästomme i övriga delar, delvis gjutna grundmurar. Brädfodrad fasad, betongtegeltak, isolerglasfönster.

Invändigt bjuder boarean omkring 190 kvm, fördelat på följande utrymmen.

Nedre våningen, glasveranda mot söder med öppen planlösning mot allrum i väster med braskamin, kök mot norr. Vidare groventré med klädvård med tvättbänk, tvättmaskin och torktumlare samt värmepump. Flertalet garderober. Köket är försett med såväl hällspis som fungerade vedspis och med murad fläktförsedd kåpa över denna. Moderna vitvaror och köksö, skafferiskåp. Badrum med bubbelbadkar, dubbla handfat, bastu och dusch. Klinkersbelagt golv och mosaik och kakelklädda väggar.

Övre våningen har stor hall, med ryggåstak och takfönster mot norr. Ett master bedroom och två mindre sovrum, duschrum med wc och handfat. 

Bostaden är helrenoverad med stor omsorg. Det bjuder en blandning av material såsom trägolv, stående pärlspont på vägg och i tak, spegeldörrar, trä i tak, ryggåstak, en och annan hög tröskel, fungerande eldstäder ihop med golvvärme. Trädäck mot söder och väster. Markis mot väster.

Bastu/relax

Bastubyggnaden rymmer två rum. Utvändigt soldäck med dusch. /sommardusch/. Invändigt vedeldad bastu med inredning av ädelträ "Termo asp", rymmer upp emot 15 personer. Relaxrum. Huset byggt med trästomme och brädfodrad fasad, taket belagt med plåt.

Gäststuga

Gäst- och förrådshus, allt i ett. Som skrivet lämpar sig för båda ändamålen. Beläget norr om bostaden, innehåller 2-3 utrymmen. Taklagd veranda längs hela södra sidan. Trä i stomme och fasad, plåtbelagt tak.

Flygelbyggnad

Huset har under årens lopp tjänat som "visthusbod". Här finns matkällare, förrådsutrymmen i två plan. Byggt i trä, träfasad och taket belagt med galvad plåt.

 Ladugård/loge

I tegel uppförd stallbyggnad, utvändigt nyputsad. Hygglig invändig takhöjd i stalldelen. Äldre inredning. Skulle. Vidbyggd loge med magasinsdel,

Magasinsbyggnad

Byggnad i två plan, innehållande vedförråd, garagedel och ett magasin på delar av övre plan.

Fler mindre byggnader finns inom arealen.

VA, värme m.m.

Vatten

Djupborrad brunn, ansluten till reningsverk ACVA-system, vilket har servats kontinuerligt. Verket inrymt i en separat byggnad på tomten. Härtill 3-4 grävda brunnar.

Avlopp

Avlopp till trekammarbrunn med infiltration och godkännande.

Värme

Jordvärmepump, installerad i groventrén i bostaden. Konvektorslang nergrävd norr om bostaden i trädgården. Separat VV-beredare i groventrén.

Eldstäder i bostaden är godkända för eldning. (med undantag av ej ansluten kamin i sovrum). En del försedda med slang i rökgången. Murad skorsten.

Golvvärme i flera utrymmen i bostaden på nedre våningen. Övre våningen med vattenburna radiatorer.

Larm

Larm, finns installerat i fastigheten. Det är inte anslutet till ett abonnemang som är "tvingande".

Fiber

Fastigheten är ansluten till fiber.

Rättsförhållande

Lagfaren ägare

Camilla Gustafsson

Taxeringsvärden

Fastigheten är taxerad som lantbruk, typkod 120

Totalt värde 1.880.000 kr varav: Jordbruksvärde 270 000 kr, skogsbruksvärde 1 152 000 kr, ekonomibyggnadsvärde 125 000 kr. Tomtmarksvärde 146 000 kr och bostadsbyggnadsvärde 187 000 kr. /som framgår av taxeringsvärdet bör en ny deklaration göras, för att alla renoveringar skall finnas med/.

Inteckningar

Avtalsservitut, last 11. Avtalsservitut vattenledning, last. Officialservitut väg, förmån. 

Penninginteckningar

Det finns penninginteckningar i fastigheten.

Jakt

Jakten är fri för kommande ägare. Den har ingått i ett större älgvårdsområde.

Besiktning och försäkring 

Köparen kommer att låta upprätta en energideklaration för bostaden, en överlåtelsebesiktning och teckna en försäkring till för så kallade "dolda fel". 

Försäljningens gång

Visning

Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog kan ses när så önskas.

Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Bokade tider gäller för varje intressent. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes. Vänligen tag del av all information om fastigheten, innan visning bokas.

 

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

 

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

 

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

 

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

 

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.