52 ha skog invid Mullhyttan

Ett flertal intill varandra belägna skogsskiften invid Mullhyttan samhälle i vackra Västernärke....
Läs mer ▼
OBJEKTSBESKRIVNINGALLA BILDER

Lekeberg / Mulllhyttan

Norrhult


FAKTA
Kommun:
Lekeberg
Område: Mulllhyttan
Objekttyp: Skogsmark
Skogsmark: ca 52 Ha

Pris:
2.650.000 kr 2 350 tkr Norrhult + 300 tkr Övratorp

Visning:
Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Välkommen till Norrhult, Mulllhyttan

Ett flertal intill varandra belägna skogsskiften invid Mullhyttan samhälle i vackra Västernärke.

del av Norrhult 1:57 cirka 47 ha

del av Övratorp 1:9 cirka 4,7 ha. Gallringsskog

Del av Norrhult 1:57

Arealen på Norrhult 1:57, uppgår till 47 ha, varav 44 ha produktiv skogsmark. Det beräknade innehållet efter uppdatering av skogsbruksplan, uppgår till cirks 4.556 m3sk, 97 m3sk/ha. Bonitet beräknad till 6 m3sk/ha/år. Övrig areal är 2,2 ha impediment. Se skoglig sammanställning och karta. Avdelningarna 88-92, ingår inte i försäljningen.

Kalmarken har under år 2018, såtts.

Del av Övratorp 1:9

I anslutning till Norrhult 1:57, ligger ett skifte av fastigheten cirka 4.7 ha. Det är inte inventerat med är likvärdigt med invidliggande skifte på Norrhult 1:57. Säljare Kristin och Peter Odmark.

Fastighetsreglering

Då del av Lekeberg Norrhult 1:57 och Lekeberg Övratorp 1:9, säljes genom att Lantmäteriförrättning utförs, via reglering eller nybildande av en fastighet, så står köparen för lantmäterikostnaden.

Undersökningplikt

Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om till exempel byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång med mera.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

 

Samfälligheter

Ett flertal servitut och nyttjanderätter finns i fastigheterna. Endast de som berör den försålda arealen fysiskt kommer att följa och belasta den försålda delen.

Ingen del i fiske följer.

Handpenning

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenningen insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts.

Begärt pris

Begärt pris 2.3500.000 kr för del av Norrhult och 300.000 kr för del av Övratorp.

Önskar spekulant del av fastigheterna, emottages bud på avsedd del. 

Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning vara tillämplig för att utse köparen. 

Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för genomläsning före budgivningen. 

Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. 

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse. I samband med att lantmäteriförrättningen avslutas.

Intresseanmälan

Samtliga fält är obligatoriska

Ansvarig Mäklare

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare

Alla bilder