Lanthandel och bostad i Mullhyttan

Rejäl 1800-tals byggnad invid Letstigen i Mullhyttan. Strax över 200 kvm butik och boarea. Sedan...
Läs mer ▼
OBJEKTSBESKRIVNINGALLA BILDER

Lekeberg / Vackra västernärke

Mullhytte Letstig 33


FAKTA
Kommun:
Lekeberg
Område: Vackra västernärke
Objekttyp: Lantvilla
Tomtarea: 1195 Kvm
(Fastighetsregistret)
Biarea: 86 Kvm
(Fastighetsregistret)
Boarea: 176 Kvm
(Fastighetsregistret)

Verklig boarea torde ligga strax över 200 kvm. Härtill källarutrymmen med tilltagna mått.


Pris:
550.000 kr eller däröver

Visning:
Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Välkommen till Mullhytte Letstig 33, Vackra västernärke

Rejäl 1800-tals byggnad invid Letstigen i Mullhyttan. Strax över 200 kvm butik och boarea.
Sedan länge stängt i butiken, dörren är kvar, en del interiör. Övriga 3/4 av huset är bostad. Ett timmerhus för den som älskar att renovera det som är genuint. Närhet till skola, förskola, butik och buss.

Tomt

Stor tomt, belägen invid genomfarten genom Mullhyttan. Tomten gränsar i väster mot vägen och i öster mot en bäck med stensatt ränna. 

Fruktträd och gräsmatta, sydväst om bostaden. Knappt 1200 kvm tomtmark.

Bostad, interiör

Bostaden mäter cirka 8 x 14 meter, cirka 212 kvm boarea. 

Huset vilar delvis på källarväggar i väster och söder. Nedgång till källaren innifrån och utifrån, byggt i sutteräng. Källaren sträcker sig inte under hela huset men är en rejäl, "lanthandlarkällare".

Entréplan, med affärslokal i norr via separat ingång från gatan. Förrådslokal bakom affärslokalen. I centrum av nedre våningen, hall och med trappuppgång. Innanför hallen, kök med 60-tals standard. Groventré och källarnedgång. Duschrum med handfat och WC. Mot väster två rum.

Övre plan, med hall, badrum, enkelt kök samt fyra rum. 

Vind.

Huset är uppfört med rejäl timmerstomme. Under en del av "skurgolven" borde även äldre breda plankor finnas. Mycket är bevarat från byggnadstiden. Renoveringar har gjorts i mitten av 1900-talet. Bra takhöjd. Sättskador i golv.

 

 

Uthus

Mindre vedbod/förråd, byggt i trä, finns i trädgårdens västra del. Observera, tomtgräns går mellan de två förrådsbyggnaderna som ligger väster om bostaden. Till synes på samma tomt!

Försäljningens gång

Visning

Visning sker efter överenskommelse och tillsammans med representant för gårdsmäklare Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog må beses när så önskas.

 Begärt pris

550.000 kr.

 Handpenning

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenning insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts.

Ekonomi

För köpare som vanligtvis inte arbetar med företag eller lantbruksekonomi och är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet, kan kort sägas att en "villa"-kalkyl skiljer sig avsevärt från denna ekonomi. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

 Friskrivning

Säljaren Tage Nilssons dbo, har via testamente erhållit fastigheten. Någon detaljerad kunskap om fastigheten äger således inte säljaren, ej heller uppgifter om driftskostnader. Härför kommer en friskrivningklausul beträffande eventuella dolda fel att infogas i köpekontraktet, som därmed friskriver säljaren från allt ansvar vad gäller fastighetens skick. Ingen energideklararation  kommer att upprättas.

Intressenter uppmanas alltid till undersökning av utbjudna fastigheter, men i synnerhet när en friskrivningsklausul ingår i kontraktet.

 Undersökningsplikt

Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, sotarprotokoll etc. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig. Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Budgivning

Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning vara tillämplig för att utse köparen. Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för genomläsning före budgivningen.

Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning.

Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och meddelas uppdragsgivaren.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

DOKUMENT

Intresseanmälan

Samtliga fält är obligatoriska

Ansvarig Mäklare

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare