Enplansvilla med lagerhall och åker

15 minuter från Kumla och Hallsberg, i ett landskap med åker och skog, ligger Ängshöjden....
Läs mer ▼
OBJEKTSBESKRIVNINGALLA BILDER

Kumla / Kumla - Hallsberg

Mossby Ängshöjden 109


FAKTA
Kommun:
Kumla
Område: Kumla - Hallsberg
Objekttyp: Boendegård
Åkermark: 3.4 Ha
Tomtarea: 3000 Kvm

Pris:
3.750.000 kr

Visning:
Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Välkommen till Mossby Ängshöjden 109, Kumla - Hallsberg

15 minuter från Kumla och Hallsberg, i ett landskap med åker och skog, ligger Ängshöjden. Fastigheten säljs, under uppförande. Lagerhall 600 kvm, färdigbyggd.
Bostad i ett plan, med två garageplatser och inbyggd uteplats, totalt 300 kvm. Tomtareal 3.7 ha.

Belägen

Ängshöjden Mossby, är belägen i lantbruksbygd, strax söder om Hardemo kyrka.

Från Brändåsen vid E 20, åk norrut mot Hardemo. Avtagsväg skyltad Mossby

Från Kumla, åk mot Fjugesta, avfart mot Brändåsen söderut. Avtagsväg skyltad Mossby.

Åk mot Mossby cirka 2,5 km, till skylt "Mossby center". Här ligger fastigheten.

Ängshöjden omges av av öppna fält i tre väderstreck, skog mot söder. Mindre grusväg går längs med fastighetens norra gräns. Utefter vägen, ligger gårdar på ett pärlband. En del med djurhållning, såväl nötkreatur som hästar. 500 m till närmsta ridhus. 

Vid Hardemo kyrka ligger förskola, och årskurs 1-5. Butiker i Hallsberg och Kumla. 

Areal

Den totala tomtarealen är enligt fastighetsregistret 3.7 ha. Största delen är ängsmark och åker. Härtill, blivande trädgårdstomt med en anlagd damm. Hårdgjord gårdsplan söder om huset och lagerhallen, samt uppfartsväg.

 

Lagerhall

Ängshöjden säljs "under uppförande"

Lagerhall/maskinhall

Säljaren uppförde som ett första steg i sin etablering, en lagerhall som mäter cirka 660 kvm (22x30 m, nockhöjd 9.6 m) Gjuten platta, slipad och behandlad för att stå emot damm och vätskor. Fribärande ståltakstolar, levererade via Bygglant. Brädfodrade väggar. Taket belagt med kondensskyddande plåt. Skjutportar för genomkörsel, parallellt i södra delen av byggnaden. I nordväst, vikdörrar. Här planeras varmverkstad eller liknande.

 

 

Bostad

Med inspiration från det stora landet i väster, har säljaren låtit bygga bostadshuset.

Det mäter 290 kvm på mark. Gjuten platta med golvvärmeslang, draget till central. Trästomme med brädfodrad fasad, delvis läktat. Råspont i tak. Klätt med underlagspapp. 

Bygglov och ritningar finns att erhålla. Tänk är dock, ett dubbelgarage i södra delen. Invid dessa, maskinrum, för värmeväxlare från bergvärme, och med fördelning till de olika rummen. Digital styrning i varje rum, är planerat. Vidare i södra delen klädvårdsutrymmen och hygienutrymmen. 

I centrum av huset från verandan i öster, stor öppen planlösning, med kök och en "inbyggd" uteplats mot väster. 

Mot norr, allrum och sovrum och ett badrum. 

I den gjutna plattan finns som framgår, golvvärmeslang draget. (ritning finns, som utvisar placeringen). Avlopps- och vattenledningar, till kök, hygienutrymmen samt klädvårdsrum finns draget. Avlopp från garaget, vars golv är gjutet med fall. 

Som framgår av bilder och med tydlighet, så är bostaden under byggnation. Underliggande handlingar på det som är gjort finns att tillgå, liksom Kontrollansvarig för bygget, går att kontakta.

På bifogade bilder syns byggmaterial i form av virke, isolering och fönster, bl.a. insatta på prov. Detta ingår inte i en fastighetsaffär. 

VA

Mycket är förberett för att kopplas på!

Avlopp till trekammarbrunn med infiltration.

Borrad vattenkälla.

150 meter djup borrat hål för värmeväxlaren. Är beläget några meter väster om "maskinrummet" i bostaden. Rör finns draget för slutlig idragning av slang.

El till central. Härtill är förberett för utebelysningar runt bostadshuset och dammen. 

Plats för kamin i bostaden, med tilluftsrör i plattan. 

Försäljningens gång

Undersökningsplikt

Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, sotarprotokoll etc. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom  om det skick vari fastigheten befinner sig. Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Handpenning

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenning insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts.

Tillträde

Efter överenskommelse, hösten 2020. 

Visning

Visning sker efter överenskommelse och tillsammans med representant för gårdsmäklare Värhulta. 

Begärt pris

3.750.000 kr, eller bud däröver.

Villkor för affären

I fastigheten finns pantbrev uttagna, för en godkänd affär, kan panträttsinnehavarnas godkännande komma att krävas.

Budgivning

Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning vara tillämplig för att utse köparen. Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för genomläsning och godkännande före budgivningen.

Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning.

Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och meddelas uppdragsgivaren.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Intresseanmälan

Samtliga fält är obligatoriska

Jag har läst och godkänner Värhulta Gårdsmäklares Integritetspolicy

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

Ansvarig Mäklare

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare