Område: Mogetorp Ervalla

Mogetorp 123, Örebro

Örebro / Mogetorp Ervalla
Mogetorp 123
FAKTA
Kommun: Örebro
Objekttyp: Kommersiell fastighet
Tomtarea: 29750 Kvm
(Fastighetsregistret)
Pris: 4.500.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Med anor från tiden då hästskjutsar var färdmedel och med interiörer i värdshuset som för tankarna 100 år tillbaka i tiden finner vi Mogetorps värdshus.
Värdshusvillan över 300 kvm stor, Loftet med samlingssal och garage, boenderum i Annexet. Tomt med trippel A-läge, närhet till R 50, stor parkering, skyltläge. Härtill parkliknande trädgårdstomt.

Per-Anders Andersson

Per-Anders Andersson


Fastighetsmäklare


0585-262 01
per-anders@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Mogetorps Wärdshus

Till försäljning utbjuder ägare och rörelseidkare Carola Larsson, fastigheten Örebro Mogetorp 1:11.

Den omfattar 29.750 kvm stor tomt. Parkliknande trädgård med gångar, perenna växter och stora lövträd.

På fastigheten finns värdshusbyggnaden, från sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Huset bjuder 340 kvm bruttoarea, högt i tak, eldstäder, spegeldörrar och flera originaldetaljer från husets barndom. Byggnaden passar bra för såväl olika typer av verksamhet, som nuvarande värdshus men även för den som vill driva annan verksamhet eller rent av bara njuta huset som bostad.

Som komplement till huset finns "Loftet", byggt i två plan. Nedre plan med bastu och dusch, garage och förråd. Övre plan, försedd med utvändig trappa, ett stor rum. Festsalen, som dukats upp till fest.

Annexet, även det uppfört i två plan. Båda våningarna bjuder gästrum. Totalt 12 rum och plats för 18 bäddar.

Parkering, värt att nämna. Av bifogad bild går det att utläsa att parkeringen bjuder gott om utrymme för allt från lastbilar till bakluckeloppis.

Området

Området vid foten av Kilsbergen, just i stigningen mot de blå bergen, ligger Mogetorp. Söderut breder den bördiga slätten ut sig i Axbergs socken. Norrut tar skogen och sjöarna vid. 

Bergslagsleden, Nora glass, antikbutiker, badplatser, fiskrika sjöar och allt det där som hör sommaren till finns året om i trakten, möjligen med undantag av glassen. 

Mogetorps värdshus, är beläget precis där slätten övergår till skog. Vackert är det för boende och för en värdshusägare, ett affärsläge.

Mogetorp är beläget längs riksväg 50, cirka 16 km norr om Örebro och 19 km söder om Lindesberg samt Nora 13 km.

Adress Mogetorps Wärdshus, Mogetorp 123, 718 94 Ervalla.

Närmare vägbeskrivning är överflödig då fastigheten är väl belägen och synlig utefter R 50. Ny riksväg med nya avfarter vid Mogetorp, ”som gjorda för” värdshuset.

 

Byggnadsbeskrivning

Värdshusvillan

Enligt uppgifter uppförd 1898. Byggd i timmer som vilar på huggen stenfot samt platta på mark och källare under del av huset. Om- och tillbyggd genom århundraden. Senaste investeringarna ett helt nytt yttertak i bandplåt. Huset har kopplade fönster och utvändigt liggande träpanel.

Bruttoarea om cirka 340 kvm fördelat på två plan. Mot väster stor taklagd veranda/altan med trädäck.

Från verandan, stor hall med garderobsmöjlighet, mot norr ett rum, mot söder två salonger med kakelugnar. I öster matsal med utgång till trädgården med stora gräsytor och spår av den gamla "körrundeln". Hästar kan som bekant inte backa med vagn, så man fick snällt köra runt.

Husets norra del innehåller storkök med vederbörlig utrustning, dock äldre. Skafferi, diskrum, personalrum med hygienutrymme. 

Annexet bjuder cirka 160 kvm bruttoarea plus källardel.

Huset är uppfört i trä, med liggande träpanel utvändigt, kopplade fönster, mot R 50 sitter ljudisolerade fönster. Taket belagt med betongtegel. Invändigt i de två planen finns boenderum av enkelt slag. Enkel- och dubbelrum, med handfat på rummet. Delat hygienutrymme. 

Loftet är cirka 140 kvm stor i bruttoarea, fördelat på två plan.

Uppfört i trä och mursten, gjuten platta på mark. Murad och putsad nederdel och överbyggnaden byggd med trästomme. Ytbeklädnad liggande panel. Kopplade fönster, mor R 50 ljudisolerade fönster. Nedre plan med ett garage, bastu, dusch och relaxrum.

Övre plan, har stor hall, ett stor rum mot söder, ett par mindre rum mot norr samt ett par WC-rum. 

 

VA och uppvärmning

Fastigheten har egen djupborrad brunn, som försörjer samtliga byggnader. Helt nya ledningar till byggnaderna 2014 och 2020. Filter för järn finns installerat 2022.

Avloppet är nytt 2016, trekammarbrunn med infiltration. Separat fettavskiljare från köket, 2020.

I dagsläget finns luft-luft-värmepump i Wärdshuset, men det kommer vara förberett för installation av luft-vatten-värmepump.

Till Loftets ovanvåning finns nydragen el och ett nytt mätarskåp, redo för inkoppling av luftvärmepump. 

I Annexet har de rum som hyrs ut uppvärmda direktverkande el-element. Elementen i den andra delen sitter kvar, så det ska gå att koppla ihop med en värmekällas (luft-vatten).

Kakelugnar är ej provtryckta = ej godkända.

För den som önskar, finns en förteckning över gjorda investeringar de senaste 10 åren. Denna omfattar bland annat nya tak, rörledningar, värme, m.m.

Rättsförhållande

Lagfaren ägare är Carola Larsson.

Penninginteckningar finns om 2.326.000 kr.

Taxeringsvärde med typkod 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad. Totalt värde 1.379.000 kr, varav byggnad 1.090.000 kr och mark 289.000 kr

2 avtalsservitut föreligger för kraftledning, 1943-02-24 akt 43/94 och från 2003 akt 18-IM1-43/94 - 1.

Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda av Lantmäteriet.

Mogetorps värdshus

Idag bedriver ägaren Carola Larsson, matservering med daglig servering liksom dukar till fest men det dukas också till för större sällskap. Utöver det hyrs de boenderum som finns på fastigheten ut, under kortare och längre perioder.

Rörelsen drivs i Mogetorps Wärdshus AB. Bolaget äger samtliga inventarier, med mindre undantag av privatägda möbelpjäser. Vid en överlåtelse av fastigheten och för den som önskar driva en liknande rörelse vidare, så är samtliga inventarier, namn och webbadresser till salu, utöver fastighetsaffären.

Försäljningens gång

Visning

Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

 

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

 

Budgivning

Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

 

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

 

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.