Fritid eller året runt, väster om sjön Unden

Välhållen, mindre bostad med ekonomibyggnad, belägen någon kilometer väster om sjön Unden. Mellan...
Läs mer ▼
OBJEKTSBESKRIVNINGALLA BILDER

Karlsborg / Lindhult

Lindsborg 1


FAKTA
Kommun:
Karlsborg
Område: Lindhult
Objekttyp: Lantvilla
Tomtarea: 3070 Kvm
Boarea: 90 Kvm

Pris:
495.000

Visning:

Visningar

  • 2018-09-24

Välkommen till Lindsborg 1, Lindhult

Välhållen, mindre bostad med ekonomibyggnad, belägen någon kilometer väster om sjön Unden. Mellan Hova och Undenäs.
4 rum, kök med matplats. Dusch och handfat. Torrdass.

Lindesborg

Lindesborg Linhult.

Fastigheten är vackert belägen utefter en mindre, dock asfalterad väg.

Tomten är strax över 3000 kvm stor. Bostaden är högt belägen. Tomten sluttar svag västerut. Den omges av skog på tre sidor och väg på öster sida.

Förutom bostaden finns en mindre ekonomibyggnad, med garage, bastu och TC samt hobbyrum.

 

Vägbeskrivning

Lindhult Lindesborg 1, är beläget cirka 11 km, norr om Undenäs, väg O 3058, mot Älgarås och Hova. Fågelvägen är det cirka 2300 meter från Undens östra strand. Båt och badplatser finns i omgivningen.

Bostad, interiör

Bostaden har ett innermått av cirka 7 x 9 meter på nedre våningen. Är byggt i 3/4-dels plan, vilket ger gott utnyttjande av övre våningen.

Huset som vilar på torpargrund har timrade väggar. Spåntak, klätt med lertegel. Såväl kopplade som enkla fönster. En mindre utbyggnad med handfat och dusch mot väster. Under denna mindre källare där man inrymt tvättmaskin, vattenanläggning etc. Frostfria installationer. 

En veranda mot öster och vägen. En mindre altan mot sydväst.

På nedre våningen finns från öster, hall. Mot söder ett stort rum med öppenspis och ett mindre rum mot norr, här finns även en kamin. Kök i nordväst. Sparsamt utrustat.

På övre våningen, två sovrum, hall samt flera så kallade kattvindar.

Huset är väl hållet men inte helt modern, då invändigt wc saknas. Härmed saknas också sedvanlig avloppsanläggning. En stenkista eller en liten brunn, tar gråvatten från dusch och kök.

Bostaden är ljus vad gäller färgsättning. Trevlig disposition av rum och har bra nyttjandegrad.

Ekonomibyggnad

I tomtens nordvästra del finns en ekonomibyggnad. Möjligen till viss del ett äldre hönshus med flera fönster.

Huset innhåller, garage/förråd för bil/båt etc. Vedbod. Torrdass. Bastu med elaggregat. Hobbyrum. Huset är cirka 40 kvm stort. 

Taxeringsvärden

Småhusenhet, bebyggd (220)
Byggnad, värde: 174 000 kr
Mark, värde: 113 000 kr
Summavärde: 287 000 kr

Taxeringsår: 2015
Byggår: 1909
Värdeår: 1929

Försäljningens gång

Visning

Visning sker efter överenskommelse och tillsammans med representant för gårdsmäklare Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid.

 Begärt pris

495.000kr.

 Handpenning

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenning insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts.

Friskrivning

Säljaren har erhållit fastigheten genom arv. Någon detaljerad kunskap om fastigheten äger således inte säljaren, ej heller uppgifter om driftskostnader. Härför kommer en friskrivningklausul beträffande eventuella dolda fel att infogas i köpekontraktet, som därmed friskriver säljaren från allt ansvar vad gäller fastighetens skick. Ingen energideklararation  kommer att upprättas i brist på fakta.

Intressenter uppmanas alltid till undersökning av utbjudna fastigheter, men i synnerhet när en friskrivningsklausul ingår i kontraktet.

 Undersökningsplikt

Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, sotarprotokoll etc. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig. Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Budgivning

Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning vara tillämplig för att utse köparen. Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för genomläsning före budgivningen.

Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning.

Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och meddelas uppdragsgivaren.

Villkor för affären

Säljaren som via arv har erhållit fastigheten, håller i dagarna på med de handlingar som följer av ett dödsfall. Ett köpekontrakt kan med en köpare upprättas, men kan inte gälla förrän underliggande handlingar är registerade och klara. Detta kommer att tas in i ett köpekontrakt som villkor. Kan inte säljaren före ett bestämt datum, erhålla godkända underliggande handlingar för ett ägarbyte, skall parterna äga rätt att låta ingånget avtal återgå. Detta utan att köparen drabbas ekonomiskt. 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

 

Ansvarig mäklare

Per-Anders Andersson

DOKUMENT

Intresseanmälan

Samtliga fält är obligatoriska

Ansvarig Mäklare

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare