Lindbacka, Vretstorp

13 ha boendegård med åker/skog/beten. Bostadshus i 1 1/2 plan cirka 125 kvm, 4-5 rum o kök. Hygien-...
Läs mer ▼
OBJEKTSBESKRIVNINGALLA BILDER

Hallsberg / Vretstorp

Lindbacka 814


FAKTA
Kommun:
Hallsberg
Område: Vretstorp
Objekttyp: Boendegård
Åkermark: 8 Ha
Skogsmark: 4 Ha
Boarea: 125 Kvm

Pris:
2.400.000 kr

Visning:
Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Välkommen till Lindbacka 814, Vretstorp

13 ha boendegård med åker/skog/beten.
Bostadshus i 1 1/2 plan cirka 125 kvm, 4-5 rum o kök. Hygien- och klädvårdsutrymmen.
Fantastisk gårdskärna, för den som sätter värde på äldre, genomtänkt byggnation, med snickarglädje. Allt i behov av renovering.
Cirka 8 ha åker och 4 ha skog, lågt men vackert skogsinnehåll.

Belägen

Lindbacka är beläget utefter en mycket naturskön väg (nr 519), cirka 8 km norr om samhället Vretstorp i riktning norrut. I höjd med Viby kyrka tag mot Tångeråsa.  

Området präglas av en brytning mellan skoglandet i väster och slättlandet i öster. Vackra allér och en lövdominerad trakt med historia.

Lindbacka är ett hemman med en byggnation från 1900-talets början. Gårdsbilden är fantastisk för den som värdesätter en genomtänkt byggnation, delvis med "snickarglädje". Kringbyggd innergård med magasin och lider, ladugård/stall och loge i vinkel. Dock är samtliga byggnader, i behov av renovering i olika mått.

Areal

Enligt fastighetsboken uppgår arealen till strax över 12,8 ha. Arealen ligger norr söder om en asfalterad mindre väg.

Åkermarken cirka 8 ha, är fördelad på norr och söder om vägen. I huvudsak, blandade jordarter. Lämpliga jordar för vallodling och beteshållning.

Skogen ca 4 ha, utgörs av bland annat ett lövbestånd i väster gräns. Ett hygge nordöst om ekonomibyggnaderna samt holmar med bland annat fridlysta ekar. 

Ett vackert kulturlandskap.

Bostadsbyggnad

Bostaden härrör från förra sekelskiftes första del. Den vilar på torpargrund med huggen granit. Brädfodrade timmerväggar. Kopplade fönster. Tegelbelagt tak. 

Huset har veranda mot väster. Tillbyggd under sendare delen av seklet, mot norr hygien- och klädvårdsutrymmen. 

Huset har varit uthyrt under en rad av år. Det är i behov av en renovering. Stomme, rumsdisposition och grundskick, är dock mycket lovande för en framgångsrik uppdatering av ytskikt, vitvaror etc. El varmvattenberedaren är defekt. Spis saknas i köket.

På nedre våningen, från ingången i väster och verandan återfinns, hall. Mot söder två rum. I öster, kök med 80-tals standard. Mot norr och duschrum med wc. Tvättstuga och groventré.

Övre våningen innehåller, två sovrum och hall, samt duschrum med wc. Kattvindar.

Huset har uppvärming via direktverkande oljefyllda elradiatorer. Äldre eldstäder finns i ett par rum, de är dock ej användbara utan besiktning.

Energibesiktning, saknas av det skälet att huset varit uthyrt under en lång rad av år och säljaren äger inte tillgång till kostnadsbilden.

Ekonomibyggnader

Ett flertal ekonomibyggnader finns på Lindbacka.

Ladugård med stall och hönshus i vinkel till denna loge. Innertaket i ladugården har til viss del rämnat. Innertaket kan med fördel avlägnas och ge god takhöjd i exempelvis ett nytt stall.

Magasin i två plan. Rejält och väl i ordning. Stensatt källare under magasinen. I källaren finns gårdens vattenanläggning.

Vagnslider i två plan, invid magasinet.

Tvätt/bykstuga

Överbyggd gödelsplatta, belägen norr om ladugården.

VA

Lindbacka har en grävd källa, enligt säljaren med god tillgång och med god kvalité på vattnet. Pump och hydrofor finns matkällaren under magasinet.

Avlopp till trekammarbrunn, vidare till infiltration. Anläggningen är tämligen nyanlagd och godkänd efter dagens krav.

Samfälligheter

Samfällighet Laxå GRIMSTENS HÄRADSALLMÄNNING S:3

Samfällighet Hallsberg GRIMSTENS HÄRADSALLMÄNNING S:2

Samfällighet Hallsberg GRIMSTENS HÄRADSALLMÄNNING S:1

En häradsallmänning ger årlig utdelning på den vinst som den sammantagna förvaltningen bjuder.

Servitut

Avtalsservitut kraftledning, Last
1861IM-08/1502 - 1, 2008-01-17

Ledningsrätt tele, Last
1814-588 - 2, 2016-05-26

Taxeringsvärde

Lantbruksenhet, bebyggd (120)
Fastigheten är samtaxerad, varför ett inviduellt taxvärde inte finns för fastigheten per idag.

Försäljningens gång

Undersökningsplikt

Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, sotarprotokoll etc. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom  om det skick vari fastigheten befinner sig. Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

 

Handpenning

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenning insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts.

 

Tillträde

Efter överenskommelse. 

 

Visning

Visning sker efter överenskommelse och tillsammans med representant för gårdsmäklare Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog må beses när så önskas.

 

Budgivning

Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning vara tillämplig för att utse köparen. Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för genomläsning före budgivningen.

Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning.

Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och meddelas uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Intresseanmälan

Samtliga fält är obligatoriska

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

Ansvarig Mäklare

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare