Lekhyttan Östergården, Lekeberg

Lekeberg / Lekhyttan
Lekhyttan Östergården
FAKTA
Kommun: Lekeberg
Område: Lekhyttan
Objekttyp: Lantvilla
Pris: 875.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Utmed Lekhyttans askallé ligger den här trevliga fastigheten där hantverksglädjen lyser stark. Det gedigna bostadshuset välkomnar så väl byggnadsvårdshantverkaren som fritidsentusiasten att njuta av detaljrikedomen och den hemtrevnad som huset bjuder. Här ges möjlighet att skapa ett vackert hem i ett kulturlandskap, med närhet till både Kilsbergen och stan.

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare
0585-262 01
per-anders@varhulta.com

Erica Persdotter
Erica Persdotter
Registrerad fastighetsmäklare
0585-262 04
erica@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
KARTA
BILDER

Lekhyttan Östergården

Utmed Lekhyttans askallé ligger den här trevliga fastigheten där hantverksglädjen lyser stark. Det gedigna bostadshuset välkomnar så väl byggnadsvårdshantverkaren som fritidsentusiasten att njuta av detaljrikedomen och den hemtrevnad som huset bjuder. Här ges möjlighet att skapa ett vackert hem i ett kulturlandskap, med närhet till både Kilsbergen och stan.

Fastigheten är belägen i Lekhyttan, dryga 20 minuter från både Örebro och Karlskoga. Tag avfart mot Hallagården, Hidinge, från E18. Fastigheten ligger på vänster sida, ca 200 meter efter Lekhyttans restaurang & kaffebar.

Bostad

Konstruktion
Liggande timmerstomme, hela vägen upp i nock, uppförd på torpargrund av huggen granit. Stommen är beklädd med liggande pärlspontspanel och taket med tvåkupigt lertegel, underlagstak av stickespån. Varierande kopplade 1 + 1-fönster och tvåglasfönster.

Köksfarstu
Från farstukvisten nås den lilla köksentrén med passage till köket och ovanvåningen. Väggarna är klädda med v-spontspanel och det stora fönstret enkelglas. Under trappan återfinns ett skafferi.

Kök
Rymligt kök med bröstning av pärlspont. Ovan den en 50-talstapet på lerputs. Golvbrädor i varierande bredder. 
Äldre, ådringsmålad, köksinredning bestående av diskbänk med kaklat stänkskydd, arbetsbänk med över- och underskåp, vedspis med varmvattenberedare och tappkran (Husqvarna Norrahammar No 1926), och invid den en rostfri arbetsbänk med underskåp.

Kammare
Mindre rum innanför köket, med fönster in till glasverandan. Tapetserade väggar, brädgolv. Gjutjärnskamin (Norrahammar 261) med klinkersatt gnistskydd. Bakom dörren en platsbyggd garderob.

Sal
Husets största rum ligger i det sydvästra hörnet, har fönster i de båda väderstrecken, samt utgång till glasverandan. Äldre tapet på lerklinade väggar, höga golvsocklar. Kakelugn.

Glasveranda
Inglasad veranda med vackra fönsterbågar och dubbeldörrar, i västerläge. Masoniteklädda väggar.
Delar av golvet har tagits upp för att ta bort organiskt material i grunden.

Rum
Tapetserade väggar och smalt brädgolv. Kakelugn med skåp för värmehållning.

Takhöjd: 2,45 m.
Samtliga innertak är pappspända. Spegeldörrar med kammarlås, mellan rummen.
Boarea nedervåning ca 73 kvm.

Våning två
Oinredd ovanvåningen i 3/4-plan. Mellanbjälklaget är isolerat med spån och har delvis fått ett plankgolv. Härifrån nås den inglasade balkongen.
Area ca 63 kvm, räknat på golvytan med över 150 cm i takhöjd.

Uppvärmning genom eldning i kaminer och kakelugnar. Murstocken är i dagsläget ej godkänd.

Vatten från egen brunn, osäker kvalitet och placering. Eventuellt finns en stenkista för avlopp.

 

Ekonomibyggnader

Bagarstuga
Panelklädd timmerstomme med korrugerat plåttakt. Två inredda rum på nedervåningen. Kraftiga sättningar.

Ladugårdslänga
Längan inrymmer ett mindre djurstall, snickarbod, lösdrift, samt uppställningsplats för en mindre traktor.

Mindre uthus.

På tomten finns också en påbörjad byggnation med en murad grund av lecablock. 

Areal

Fastigheten kommer omfattas av ca 5000 kvm mark, med gräns mot väg i väster och i norr.

Övrig information

Servitut, Samfällighet och gemensamhetsanläggning
Se fastighetsutdrag. Det som berör arealen som fastighetsbildas kommer även fortsättningsvis gälla.

Fornminne
Dammvall i Lekhytteån, vid Brända kvarn. Fornlämningen är belägen utanför fastighetens mark, enligt Fornsök, men är registrerad på fastigheten.

Akt: L2020:2939
Registrerat: 2020-06-13

Fastighetsbildning
Enligt jordabalken är det en förutsättning för detta köp att beslut om avstyckning och fastighetsbildning i enlighet med ansökan om lantmäteriförrättning vinner laga kraft. Parterna förbinder sig att acceptera mindre avvikelser utan vidare ersättningsanspråk från någondera part.

I samband med lantmäteriförrättning kommer fastighetens beröring av stamfastighetens andelar av exempelvis servitut, andelar, anteckningar, etc. att förändras, eftersom bara en del av dessa kommer att arealmässigt beröra den nya fastigheten.

Kostnad för lantmäteriförrättning betalas av köparen.

Försäljningens gång

Undersökningsplikt

Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, sotarprotokoll etc. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom  om det skick vari fastigheten befinner sig. Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Handpenning

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10% av köpeskillingen i handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenning insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts.

Tillträde
Efter överenskommelse, när fastighetsbildningen vunnit laga kraft.

Visning

Visning sker efter överenskommelse och tillsammans med representant för gårdsmäklare Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. 

Budgivning

Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning vara tillämplig för att utse köparen. Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för genomläsning före budgivningen.

Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning.

Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och meddelas uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen.

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.