Område: Kumla - Fjugesta

Lantvilla Alhagen, Kumla

Kumla / Kumla - Fjugesta
Lantvilla Alhagen
FAKTA
Kommun: Kumla
Objekttyp: Lantvilla
Tomtarea: 4791 Kvm
(Fastighetsregistret)
Biarea: 60 Kvm
(Fastighetsregistret)
Boarea: 250 Kvm
(Fastighetsregistret)
Pris: 4.200.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Alhagen, med dess eleganta bostadshus om 250 kvm fördelat på sex rum, hallar och stort kök, och dess natursköna omgivningar bjuder på ett bekvämt så väl som vackert boende. Gården är belägen med närhet till stad och med goda kommunikationer, parat med en friliggande tomt med härligt utsikt över slätten. Huset ligger högt och solens gång kan följas från tidig morgontimma till sen kväll. Timrade flygelbyggnader i form av äldre magasin och drängstuga i fint, äldre skick.
Fastigheten säljes med fördel ihop med lantbruksfastigheten Skyberga 1:9, men kan också säljas separat om säljarna så finner lämpligt.

Per-Anders Andersson

Per-Anders Andersson


Fastighetsmäklare


0585-262 01
per-anders@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Lantvillan på Alhagen

Till försäljning bjuds en mycket väl belägen och väl renoverad lantvilla, bostaden på lantbruksfastigheten Alhagen i Hardemo socken, mellan Kumla och Fjugesta.

Bostaden, med nästan 5.000 kvm stor tomt, är högt belägen på en drumlin med såväl morgon- som kvällssol. Huset omges av vackra ekhagar. Tomten med öppna gräsytor omges av uppvuxna frukt- och lövträd.

Förutom bostaden ingår även två flyglar, en mindre stuga och en mindre magasinsbyggnad, vilka är belägna på ömse sidor om bostaden, mot väster. 

Villan är renoverad genom åren och bjuder bra rumsdisposition, gamla interiörer ihop med modern inredning. Husets boarea uppgår till cirka 250 kvm.

Området

Området
Skyberga är beläget mellan Kumla och Fjugesta cirka 6 km väster om Kumla. Området bjuder milsvid utsikt och Alhagen är välbeläget på en ås. Mangårdsbyggnaden omgiven av hagmark med lövträd, främst ek. Vyerna präglas av slättlandskap med en omgivande skogsridå på höjderna runt de bördiga dalgångarna.

Adress 
Skyberga Alhagen 518, 692 93 Kumla

Koordinater
X 6553370, Y 500845.6

Avstånd
Från Kumla station 10 km. Från Brändåsen vid E 20, 7 km. 

Butik och övrig samhällsservice finns i Kumla. Skolgång från förskola till 6:e klass, i Hardemo skola inom 2 km. 

Byggnadsbeskrivning

Lantvillan är uppförd 1905, sannolikt flyttad till Alhagen i samband med laga skifte.

Huset som vilar på huggen granitsockel, med torpargrund under 1/2 av huset och en källardelen med murade väggar på 2/3, är timrat, brädfodrat och läktat. På senare år har fönstren bytts till isolerglasfönster. Taket är belagt med betongtegel.

Källaren under huset motsvarar cirka 1/2 av husets byggarea. Bostaden har en boarea på cirka 250 kvm. 2,60 m i takhöjd på nedre våningen och 2,50 m på övre plan. 

Flera detaljer finns bevarade från 1900-talets början, såsom pärlspontspanel i hall uppe och nere, samt parkettgolv från 1950-talet. Vid en renovering under senare delen av 1900-talet, har taken klätts med träpanel och nya spegeldörrar installerats. Samtliga stammar för avlopp och vattenledningar är utbytta. Elen har förnyats allt eftersom renoveringar gjorts.

Nedre våningen
Från den pampiga verandan i väster, bjuds en stor hall med uppgång till övre plan. Mot norr, ett stort "bonnkök", om uttryckts tillåts. Köket sträcker sig från öster till väster i byggnaden och bjuder därmed ett ljusinflöde från tre väderstreck. Generösa arbetsbänkar och goda förvaringsmöjligheter, kyl och frys i fullhöjd, induktionshäll och varmluftsugn, med mera. Köksinredning av björk. Matplats med öppen spis. Mindre köksentré mot norr.

I husets södra del, allrum och matsal, båda med parkettgolv. Kakelugn, dock ej i funktion, i matsalen. Härifrån även utgång till soldäck och pool. Centralt i öster, en korridor där man når källaren och duschrum utrustat med WC, tvättställ och tvättmaskin.

Övre våningen
Stor möblerbar hall mot väster, med utgång till balkong. Mot norr, master bedroom med halvöppen, platsbyggd walk-in-closet. Badrum med stort badkar, dusch bakom glasbetongväggar, tvättställ i vägghängd kommod med matchande spegelskåp och förvaringsskåp i fullhöjd, vägghängd WC. Ståtligt TV-rum mot öster med öppen spis och plankgolv. Två mindre sovrum mot söder. Dessa är flankerade av en klädkammare.  

Oinredd vind. Källare under 1/2 av huset med förvaringsutrymmen och bastu.

Vidbyggd i sydöst finns en inglasad altan. I anslutning till denna, soldäck med pool. Poolen mäter 3,70 m x 7,30 m och är cirka 1,30 m djup. Värms via solpaneler.  

Värme, vatten och avlopp
På Skyberga 1:9 och 1:10 finns en gemensam källa med djupvattenpump. Den försörjer både djurstall och bostad.

Godkänd avloppsanläggning till trekammarbrunn med infiltration. Infiltrationen är belägen väster om Skyberga 1:10 på mark tillhörande Skyberga 1:9. 

Värme via vattenburet system och jordvärmepump. Tack vare bra pump är kilowattåtgången osedvanligt låg. 800 meter lång konvektorslang.

Flygelbyggnader
På ömse sidor om bostaden, mot väster, finns uppfört två timrade byggnader. Den norra har använts som förvaring som visthus och magasin i äldre tider. Den är tillbyggd med carport på norr sida. Huset mäter cirka 40 kvm på mark.

Den södra flygeln, med samma typ av konstruktion men något större. Huset har använts som bostad. På nedervåningen ett större rum med breda golv- och taktiljor. Kök med ursprunglig inredning, såsom zinkdiskbänk och pärlspontsklädda skåp. Även väggarna är klädda med pärlspont. En trappa upp oinredd vind och ett inrett rum. Under huset ligger en matkällare.

Rättsförhållande

Beteckning
Kumla Skyberga  1:10

Taxeringsvärden
Taxeringsvärde för 2021, totalt värde 1 547 000 kr varav tomt 215 000 kr och bostad 1 332 000 kr.

Servitut och samfälligheter
Ett flertal servitut föreligger såväl avtals- som officialservitut på fastigheten, såsom avlopp, vatten.

Officialservitut brunn, vattenledning, Förmån 8-HAR-388 - 1, 1972-02-11

Officialservitut avlopp, Förmån 18-HAR-388 - 2, 1972-02-11

Officialservitut väg, Förmån 18-HAR-388 - 3, 1972-02-11

Konvektorledning för jordvärmeanläggning på Skyberga 1:10, är nedgrävd öster och söderut från 1:10 på 1:9. Nyttjanderättsavtal skall upprättas till förmån för Kumla Skyberga 1:10.

Fiber, finns inte framdraget ännu, men är beställd. Detta finns inte inskrivet ännu i fastighetsregistret.

Kostnader för den gemensamt förvaltade vägen täcks normalt av anslag. Som tillträdande ägare bör man vara medveten om att en kostnad kan debiteras av väghållaren vissa år. 

Lagfarna ägare
Eva och Per-Olof Axelsson
Skyberga Alhagen 518
692 93 Kumla

Försäljningens gång

Försäljning
Då säljarna avyttrar såväl en lantbruksfastighet Skyberga 1:9 som sin bostadsfastighet Skyberga 1:10, vilken är belägen inom lantbruksfastighetens gränser, erbjuds en köpare att i första hand förvärva båda fastigheterna. I andra hand säljs lantbruksfastigheten först, därefter salubjuds bostadsfastigheten Kumla Skyberga 1:10 separat.

Visning
Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. 

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse, gärna vintern 2023/2024. 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.