Område: Lekeberg

Kråkemotorp 1, Lekeberg

Lekeberg / Lekeberg
Kråkemotorp 1
FAKTA
Kommun: Lekeberg
Objekttyp: Hästgård
Pris: 6.900.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Invid Svartån i västra Närke, mellan Fjugesta och Mullhyttan, ligger Kråkemotorp. En välskött gård med gårdskärnan högt belägen med utsikt över nejden och Svartån.
Kråkemotorp har ett rejält bostadshus från förra sekelskiftet, nära 250 kvm. Fint renoverat. Det har jordvärme, vedeldning, eldstäder. Äldre ekonomibyggnader för såväl häst som nöt. Magasin och jordkällare. 28 ha med åker, skog och beten samt egen damm.

Välkommen att boka tid för visning!

Per-Anders Andersson

Per-Anders Andersson


Fastighetsmäklare


0585-262 01
per-anders@varhulta.com

Erica Persdotter

Erica Persdotter


Registrerad fastighetsmäklare


0585-262 04
erica@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Kråkemotorp

Belägen
Fastigheten ligger i det natursköna västernärke, i brytningen mellan slättbygd och skogsbygd. Området är kuperat och Kråkemotorps gårdskärna är högt belägen på en ås. I söder och öster med gräns i Svartån. 

Område
Fastigheten är belägen i västra Närke, väster om orten Gropen, mellan Fjugesta och Mullhyttan.

Vägbeskrivning
Från Fjugesta väg 560, vid Sanna gård. Åk västerut mot Västanby. Följ vägen cirka 3 km och Kråkemotorp återfinns rakt fram, längs en mindre gårdsväg.

Adress
Kråkemotorp 1
716 93 Fjugesta

Byggnader

På fastigheten finns bostadshus, magasinsflygel och en större ekonomibyggnad. Härtill mindre förrådsbyggnad.

Byggnationen är högt belägen. Väl underhållen med god och hög standard vad gäller bostaden. Väl efterhållen vad gäller ekonomibyggnaden.

Mangårdsbyggnad
Bostadsbyggnad uppförd i 1 ¾ plan med vind. Timrad och brädfodrad, på huggen granitsockel och torpargrund. Kopplade fönster. Taket belagt med betongtegel. Bostaden uppskattas ha en bruttoarea omkring 250 kvm.

Byggnaden är arkitektoniskt tilltalande och tidstypisk uppförd. Renoverad såväl in- som utvändigt. Så vitt bedömt med bra material och goda hantverkskunskaper.

Kök med generösa arbetsytor och gott om förvaringsmöjligheter. Dubbla kyl- och frysskåp. Nedsänkt induktionshäll, inbyggd Micro, ugn i arbetshöjd, diskmaskin. Därtill vedspis som är godkänd för eldning.

Innanför köket, en rymlig hall med bröstning i pärlspont. Utgång västerut, till glasveranda med spröjsade enkelglasfönster och klinkergolv. Fortsätter vi söder ut nås salen, som har plats för både matsalsgrupp och vardagsrumsmöbel. Kakelugnen är i dagsläget inte godkänd. Här finns också utgång till den inglasade uteplatsen i söderläge, som sträcker sig längst med hela gavelsidan. Denna har stengolv och glasskjutdörrar på samtliga sidor.

Innanför hallen; ett mindre rum med trägolv och kamin, som väntar på att installeras. Näst på tur, innanför köket, är ett kontor.

Från kontor och kök nås den tillbyggda delen. Här inryms teknikrum, klädvårdsutrymme och badrum. Badrummet har plastmatta på golv och helkaklade väggar. Utrustat med WC, tvättställ i kommod och duschkabin.
Klädvårdsutrymme med arbetsbänk och garderob samt torktumlare och tvättmaskin

Pannrum med två ackumulatortankar (om 500 respektive 2000 liter) och vedpanna. Vattenburen värme. Hela nedre våningen har golvvärme, medan ovanvåningen värms upp genom vägghängda radiatorer.

Övre hallen används som vardagsrum. Härifrån nås två stora sovrum och trappan till vinden. Huvudsovrummets tak har öppnats upp i nock och klätts med pärlspont. Gott om förvaring i garderob med snedtak, åt väster. Från sovrummet nås en liten korridor med garderob mot snedtaket och i det nordöstra hörnet återfinns ett badrum. Detta har utrustats med både duschkabin och badkar, det senare under snedtaket. Dubbla tvättställ i kommod. WC. Plastmatta på golv och kaklade väggar. 

Vägg i vägg med den övre hallen, en sal med utsikt över nejden. Gjutjärnskamin som även här väntar på att installeras.
Ovanvåningens södra del håller två sovrum med vardera en garderob med snedtak, längst med respektive långsida.

Magasinsflygel
Även denna byggnad tidstypiskt uppförd från sent 1800-tal, i timmer. Byggd i två plan på stensockel, med välhållen jordkällare under hela byggnaden.

Ekonomibyggnad
Ekonomibyggnad uppförd i timmer och trä, taket belagt med plåt. Enligt taxeringen cirka 560 kvm.

Stalldel med häststall med sentida boxar för två hästar och två spiltor. Ladugårdsdel med äldre inredning för nötkreatur. Vattenanläggning i gamla ”mjölkrummet” förser stallet. Skulle över stalldelarna.

I vinkel till stalldelen finns loge för strömedel, loge, fler förrådsutrymmen. Magasin och vagnslider. Tillbyggt med snedtak mot väster, carport för maskiner med mera.

VA, fiber mm

Fastigheten är ansluten till fiber.

Vattenburet värmesystem från jordvärme med konvektorslang på åkermarken, som är kopplad till värmesystemet.

Man kopplar ifrån ved/jordvärmen när man använder det ena eller det andra. Separata kopplingar för den vedeldad pannan.

Vatten från borrad brunn till bostaden. Grävd brunn till pumpanläggning i det gamla mjölkrummet i ladugården.

Avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Godkänd anläggning.

 

Åker och övrig areal

Kråkemotorp omfattar cirka 28,3 ha total areal, fördelat på två skiften. Huvudsakliga arealen belägen invid gårdskärnan. 

Enligt ägarens uppgifter är cirka 15 ha åkermark, 3 ha betesmark samt 8 ha skogsmark. Övrig areal utgörs av trädgårdstomt, anlagd damm invid vattendrag, bäckraviner med betesmark, hårdgjorda planer omkring ekonomibyggnader samt inomgårdsvägar.

Åkermark
Åkermarken är fördelad på ett par tre skiften. I huvudsak lättare jordarter, dock varierande över fastigheten. Enligt uppgifter tillfredsställande dränerade och med normal avkastning för området. Åkerarealen är för närvarande utarrenderad med ett muntligt avtal. 

Övrig mark
Över fastigheten löper en mindre grusväg och en skogsväg, som även de är en del av angiven areal. Vidare finns områden längs ån som inte brukas, men kan betas. En bäckravin är hägnad och betas. På en areal med utsikt från bostaden, är en stor damm anlagd med naturlig tillrinning. Grillplats.

Skogsareal och innehåll

Under januari månad upprättades en skogsbruksplan via Nora Skogsservice och Vello Ottas. Härnedan följer utdrag ur planen med innehåll och kommentarer. Tag del av hela planen.

Fastigheten består av 2 skiften med total areal på 28,4 ha varav 10,8 ha är produktiv skogsmark, inäga 16,7 ha, övrig mark 0,6 ha, väg kraftledning (linjeavdrag) 0,3 ha, vatten 0,7 ha. Höjden över havet är ca 60 m.

Fastigheten ligger i Svartåns avrinningsområde. Fastigheten är lövdominerad som utgör 51%, tall 31%, gran 12%, al 6%, ek <1%, öädel <1%. Medelboniteten är uppskattad till 6,5 m3sk/ha och år.

Den årliga tillväxten är beräknad till 3,7 m3sk/ha, med hänsyn till föreslagna åtgärder. Virkesvolymen är på totalt 1550 m3sk, vilket ger en medelvolym på 144 m3sk/ha. Markförhållande, övervägande delen är frisk mark, 75,9% med markvegetationstyp, blåbär, ört och grästyp. Fuktig mark, 24,1% med markvegetation, ört och grästyp.

En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning med mera och grundar sig således inte på någon exakt mätmetod. Bifogade handlingar utgör således ingen garanti för det skogliga innehållet. Det skall alltid stämmas av, inför en affär av intressenter. 

Rättsförhållanden

Samfällighet
Edsbergs Häradsallmänning S:1
Del Edsbergs Häradsallmänning med 0.25 mantal. Vilket årligen ger en utdelning från gemensamt skogsbruk. Senaste åren cirka 5.000 kr.

Gemensamhetsanläggning 

Lekeberg Västanby GA1

Avtalsservitut, Last
4, 1996-11-20

Avtalsservitut kraftledning, Last
18-IM1-96/14712 - 1

Fastighetsbeteckning
Lekeberg Kråkemotorp 1:1

Taxeringsvärde, 2023
Totalt: 2 974 000 kr
Fördelning
Åkermark: 1 122 000 kr
Betesmark: 30 000 kr
Skogsmark: 186 000 kr
Skogsimpediment: 8 000 kr

Typkod
120, Bebyggd lantbruksenhet

Fiske och jakt
Till fastigheten hör enligt uppgift fiskerätt i Svartån, vid tillgång även kräftor. Jakten är förbehållen ägaren. 

Arrendeavtal
Åkermarken är upplåten årsvis med muntligt arrenedavtal.

Inteckningar
Det finns två penninginteckningar i fastigheten, tillsammans på 682.000 kr. 

Lagfarna ägare
Bo och Anita Nicander 

Försäljningens gång

Visning
Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog kan ses när så önskas.

Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse. 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.