Kräcklinge-Smedstorp, Väsby och Ängdalen, Lekeberg

Lekeberg / Vackra Västernärke
Kräcklinge-Smedstorp, Väsby och Ängdalen
FAKTA
Kommun: Lekeberg
Område: Vackra Västernärke
Objekttyp: Produktionsgård
Pris: 12.500.000 kr
Visning:
2021-09-25 - Anmälan önskas vid visning. Tack.

Högt i slättlandskapet ligger Smedstorp, 20 minuter väster om Örebro, med fantastisk utsikt. 3 fastigheter om 9, 24 och 30 hektar.
Mangårdsbyggnad från 17 och 1800-talet, omgivande flyglar. Totalt 63 ha åker och skog. Trädgården omgärdas av en stenmur, och pryds av så väl syrenbuskar som fruktträd. Ett vårdträd som sig bör, i rundeln framför entrén. Omfattar tre fastigheter, som företrädesvis säljs tillsammans, men kan säljas var för sig.

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare
0585-262 01
per-anders@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
KARTA
BILDER

Kräcklinge-Smedstorp

Smedstorp i Kräcklinge, är beläget i det som kallas "Lilla Kanan", namnet har dalgången fått tack vare sina bördiga jordar. Kräcklinge utgjordes tidigare av en socken. Härav namnet på gården vi presenterar; Kräcklinge-Smedstorp.

Gårdens historia är rik och gammal. Här har jordbruk bedrivits i hundratals år. Det har också varit hem åt präster och andliga visionärer i vårt land. Mangårdsbyggnadens takmålningar vittnar om historien och andliga anknytning. Dessa beställda av gårdens senast ägare, kyrkoherden Sven-Erik Lindroth.

Bebyggelsen omfattar en timrad mangårdsbyggnad, sannolikt med rötter i 1700-talet. Flygelbyggnader, ett stort stall samt en logbyggnad.

Till försäljning bjuds ut tre fastigheter, Kräcklinge-Smedstorp 1:1 med 24 ha åker och skog, den av fastigheterna som är bebyggd. Väsby 1:2 om cirka 30 ha åker och skog, Ängdalen 1:1 med 8,5 ha åker. Fastigheterna kan med fördel säljas tillsammans. Om pris och övriga villkor är till fördel för säljaren, kan fastigheterna även säljas var för sig. Någon delning, av en registerbeteckning, är dock av mindre intresse för säljaren.

Mer information om visning, arrenden, budgivning etc. finns längre bak i denna beskrivning.

Välkommen till Kräcklinge - Smedstorp i vackra Västernärke!

 

Bostad

Bostadshuset med flygelbyggnader, ligger på östersluttningen i Kräcklingedalen, med milsvid utsikt över slätten, med närhet till skogen.

Smedstorp bjuder ett gediget och gammalt boningshus som med omsorg renoverats genom åren.

På ömse sidor om bostaden mot väster ligger flyglar. Den södra är uppförd på senare år, den norra flygel av äldre dato. En stenmur omger den tilltagna trädgården. 

Huset dateras till början av 1800-talet, det kan till vissa delar vara äldre än så.

Det är uppfört av liggtimmer i två fulla plan. Det vilar på såväl huggen stenfot som en källare under en del av huset. Fasaden brädfodrad, kopplade tvåglasfönster. Enkupigt lertegeltak. Veranda mot väster och groventré mot norr. 

Från entrén i väster nås en hall med plankgolv, husets "knutpunkt", varifrån man når både det stora allrummet och köket, samt trapporna till ovanvåning och källare. 

Allrum i vinkel, mot öster och söder, golvet belagt med stavparkett och med unika innertak där breda planktiljor har dekormålats. Taket har fått en förstärkande takbjälke för att bära tyngden av kyrkoherdens mycket omfattande bibliotek, som inrymts på ovanvåningen. Bergslagskamin med gnistskydd av lertegel.

Innanför salen, mot nordöst, ett litet kontor med utsikt över nejden. Även här takmålningar och ett brett furugolv.

Köket har platsbyggd inredning i en lindblomsgrön kulör. Stänkskydd av fasat kakel. Utrustat med kombinerad kyl och frys, spis med äldre kåpa, inbyggd Reda-hylla komplett med glasskäppor. På senare år har köket även fått en liten vedspis med spiskåpa.

Innanför köket mot norr, köksentré och mindre hall med lertegelgolv, och invid denna ett helkaklat badrum utrustat med dusch, WC och tvättställ.

Övre våningen

Övre hall med parkettgolv och skrubbhyvlat planktak.

På vardera sida hallen, mot väster, ligger husets sovrum. Båda har målade plankgolv och tapetserade väggar i äldre stil. I det norra av sovrummen finns gott om förvaringsmöjligheter i platsbyggda garderober och i det södra rummet finns, bakom en dörr, trappa upp till vinden.

I det sydöstra hörnet ryms husets bibliotek, med platsbyggda bokhyllor och en milsvid utsikt. Målat plankgolv, även här.

Slutligen återfinns ett garderobsrum och en gästtoalett, i den nordöstra delen.

Källare

Källare med pump- och värmeanläggningsrum, tvättstuga med utgång till trädgården, utrustat med tvättmaskin och badkar, plats för torklinor. Utöver detta, matkällare med potatisförvaring och hyllor för konserver.

 

Ekonomibyggnader

Väster om bostaden är två flyglar uppförda.

Norra flygeln. Den är sannolikt uppförd som en av de allra första byggnaderna på gården. Timrad magasinsbyggnad på stensatt grund. Cirka 80 kvm byggarea. Vidbyggd verkstadsdel mot väster, stolpstomme bakom stående panel. Tvåkupigt lertegel på stickespånsundertak.

På nedre botten, två förrådsutrymmen, varifrån ovanvåningen nås från det större av de två. Plankgolv. Takhöjd om 2,10 m. På övre våningen "sedvanligt" för denna typ av byggnader, spannmålsmagasin. 

Södra flygeln, garaget, med klocktornet, har flyttats till gården på senare år. Stolpkonstruktion på natursten, undertak av stickespån, belagt med enkupigt tegel. Cirka 37 kvm. Klätt med okantad lockpanel. Garageportarna har utrustats med automatisk öppnare. Uppgrusat golv.

Gedigen stallbyggnad med murade väggar hela vägen upp över bjälklaget. Spritputsad fasad och murade fönstervalv ovan enkelglasfönster. Plåttak. Gjutet golv och foderbord. Invändigt mått 218 kvm. Med mycket god takhöjd. Skulle.

Vagnslider med dubbla portar. Panelklädd stolpkonstruktion. Plåttak på spånundertak. Ca 100 kvm.

 

Areal

De tre fastigheter som säljs har följande arealer efter mätning hos Lantmäteriet. 

Kräcklinge-Smedstorp 1:1 c:a 24,4 ha.
Väsby 1:2 c:a 30,3 ha.
Ängdalen 1:1 c:a 8,5 ha.
Totalt 63,20 ha.

Enligt utdrag ur fastighetsregistret är arealerna följande:

Kräcklinge-Smedstorp 1:1 c:a 5,1 ha.
Väsby 1:2 c:a 29,1 ha.
Ängdalen 1:1 c:a 7,9 ha.
Totalt  42,10 ha

Enligt nyligen gjord skogsbruksplan är den totala areal 63,2 ha och den produktiva skogsmarksarealen
uppgår till 15,5 ha.

Fastigheterna säljs såsom 63.20 ha. En arealbestämning kan givetvis ske genom Lantmäteriet, för att få rätt storlek på Kräcklinge-Smedstorp 1:1.

Lantmäteriet ger följande förklaring till avvikelsen:
Uppgiften i fastighetsregistret är så långt ifrån den verkliga arealen för Smedstorp, medan de övriga ligger inom felmarginalen. Det avgår dessutom sannolikt en del samfälld mark (vägar, diken) som inte redovisas på kartan.

Att arealen för Smedstorp är så liten i registret, beror på att det bara är den ytan som förekommit i någon förrättning (laga skifte av Väsby). Resterande del tycks aldrig ha berörts av någon förrättning (och därmed heller aldrig arealbestämts). Att fastigheten ändå har gränser redovisade, beror på omkringliggande skifteslag. När man pusslar ihop deras områden, är Smedstorp helt enkelt det ”som blivit över”. 

Åkermarken uppgår enligt skogsinventeringen till 42 ha, enligt arrendekontrakt till 40.8 ha. Arealen fördelad på fyra skiften, varav tre invid gårdskärnan. Ängdalen, är beläget öster om Kräcklinge.

Jordarterna varierar över området från lättare jordar på höjderna i väster, till mullhaltiga lerjordar i öster, invid bäck.

Dräneringen är god. Vissa områden med systemdikning, andra självdränerande. 

Del i dikessamfällighet i bäcken mot öster, den så kallade Täljeån.

Som nämnt kallas området Lilla Kanan, som är ett tecken på goda skördar. Så ock på dessa jordar.

 

Övrig information

Säljarna har låtit besikta fastighets bostadshus och avser att teckna en så kallad dolda fel-försäkring för denna, till glädje för både köpare och säljare om fel som är dolda, visar sig efter tillträdet.

Friskrivningklausul
I kontraktet kommer en så kallad friskrivningsklausul att införas beträffande dolda fel på fastigheten.

Nyttjanderätter och servitut
Ett flertal nyttjanderätter föreligger för kraftledning, teleledning, med mera i fastigheterna.

Fastigheterna har en andel om 0,25 mantal i samfälligheten Hardemo Häradsallmänning S:1. Mantalet innebär att man årligen erhåller en avkastning från gemensamt förvaltad skog. Ett mantal har gett cirka 10-15.000 kr per år, ibland något mer.

Del i Täljeåns förvaltning föreligger, med 1,9% andel, för samtliga tre fastigheter. Kostnader uppstår vid rensning eller då andra åtgärder förtas i ån. För närvarande föreligger inget behov av rensning.

Fastigheten har del i vägskötsel. Över utfartsvägen mot nordväst. 

Vägbeskrivning
Kräcklinge-Smedstorp, fågelvägen 1 km väster om Kräcklinge kyrka. Väster om Örebro, mot Fjugesta.

Avstånd: Fjugesta 7 km, Kumla 19 km, Örebro 24 km, Sanna-Kroa Vintrosa vid gamla E 18, 10 km.

Infarter till gården "över skogen" från väg 564, mellan Fjugesta och Sanna-Kroa. Avfart vid busshållplats skyltad "Smedstorp". Från busshållplatsen är det 700 meter till gårdskärnan.
Från Sanna-Kroa är det 9.8 km till busshållplatsen, här sväng vänster och vänster igen.

Från Fjugesta är det 5 km till busshållplatsen, här sväng höger, sedan vänster.

I Fjugesta finns förskolor, skolor från årskurs 1-9, butiker, bygghandel, banker med mera. 

Koordinater X 6559510 Y 498039

 

Försäljningens gång

Visning

Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog kan ses när så önskas.

Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

 

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

 

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

 

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

 

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

 

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

 

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.