Kräcklinge-Smedstorp, Lekeberg

Lekeberg / Vackra Västernärke
Kräcklinge-Smedstorp
FAKTA
Kommun: Lekeberg
Område: Vackra Västernärke
Objekttyp: Boendegård
Pris: 6.500.000 kr
Visning:
2021-09-25 - Anmälan önskas vid visning. Tack.

Vackert belägen fastighet på östsluttningen i Kräcklinge dalen.
Kräcklinge-Smedstorp 1:1 om c:a 24 ha total areal varav 16 ha åkermark resterande skog, tomt och hagmark.

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare
0585-262 01
per-anders@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
KARTA
BILDER

Kräcklinge Smedstorp

Högt i slättlandskapet ligger Smedstorp med fantastisk utsikt.
Mangårdsbyggnad från 17-1800-tal med omgivande flyglar.
Ca 24 ha åker och skog.
Trädgården omgärdas av en stenmur, och pryds av så väl
syrenbuskar som fruktträd. Ett vårdträd som sig bör, i rundeln framför entrén.
Gårdspump och flaggstång återfinns naturligtvis också på tomten.

Gårdens historia är rik och gammal. Här har
jordbruk bedrivits i hundratals år. Det har också
varit hem åt präster och andliga visionärer i vårt
land. Mangårdsbyggnadens takmålningar vittnar
om historien och andliga anknytning. Dessa
beställda av gårdens senast ägare, kyrkoherden
Sven-Erik Lindroth.

Till försäljning bjuds Kräcklinge-Smedstorp 1:1 med 24 ha åker och skog.
Invid denna finns möjlighet att förvärva ytterligare 38-39 ha i Väsby 1:2 och Ängdalen 1:1.

Mer information om arrenden, budgivning etc.
finns längre bak i denna beskrivning.

Bostad

Bostadshuset med flygelbyggnader, ligger på
östersluttningen i Kräcklingedalen, med milsvid utsikt över slätten, med närhet till skogen.
Smedstorp bjuder ett gediget och gammalt
boningshus som med omsorg renoverats genom åren.

På ömse sidor om bostaden mot väster ligger
flyglar. Den södra är uppförd på senare år, den
norra flygel av äldre dato. En stenmur omger den tilltagna trädgården.

Huset dateras till början av 1800-talet, det kan till vissa delar vara äldre än så.

Det är uppfört av liggtimmer i två fulla plan.
Det vilar på såväl huggen stenfot som en källare under en del av huset. Fasaden brädfodrad, kopplade tvåglasfönster. Enkupigt lertegeltak.
Veranda mot väster och groventré mot norr.

Från entrén i väster nås en hall med plankgolv,
husets ”knutpunkt”, varifrån man når både det
stora allrummet och köket, samt trapporna till
ovanvåning och källare.

Allrum i vinkel, mot öster och söder, golvet
belagt med stavparkett och med unika innertak
där breda planktiljor har dekormålats. Taket
har fått en förstärkande takbjälke för att bära
tyngden av kyrkoherdens mycket omfattande
bibliotek, som inrymts på ovanvåningen.
Bergslagskamin med gnistskydd av lertegel.

Innanför salen, mot nordöst, ett litet kontor med utsikt över nejden. Även här takmålningar och ett brett furugolv.

Köket har platsbyggd inredning i en
lindblomsgrön kulör. Stänkskydd av fasat kakel.
Utrustat med kombinerad kyl och frys, spis med äldre kåpa, inbyggd Reda-hylla komplett med glasskäppor. På senare år har köket även fått en liten vedspis med spiskåpa.

Innanför köket mot norr, köksentré och mindre hall med lertegelgolv, och invid denna ett helkaklat badrum utrustat med dusch, WC och tvättställ.

Övre hall med parkettgolv och skrubbhyvlat
planktak.

På vardera sida hallen, mot väster, ligger
husets sovrum. Båda har målade plankgolv och
tapetserade väggar i äldre stil. I det norra av
sovrummen finns gott om förvaringsmöjligheter i platsbyggda garderober och i det södra rummet finns, bakom en dörr, trappa upp till vinden.

I det sydöstra hörnet ryms husets bibliotek, med platsbyggda bokhyllor och en milsvid utsikt. Målat plankgolv, även här.

Slutligen återfinns ett garderobsrum och en
gästtoalett, i den nordöstra delen.

Källare med pump- och värmeanläggningsrum,
tvättstuga med utgång till trädgården, utrustat
med tvättmaskin och badkar, plats för torklinor.
Utöver detta, matkällare med potatisförvaring
och hyllor för konserver.

Ekonomibyggnader

Flygelbyggnader
Väster om bostaden är två flyglar uppförda.
Norra flygeln. Den är sannolikt uppförd som en av de allra första byggnaderna på gården. Timrad magasinsbyggnad på stensatt grund. Cirka 80 kvm byggarea. Vidbyggd verkstadsdel mot väster, stolpstomme bakom stående panel. Tvåkupigt lertegel på stickespånsundertak.
På nedre botten, två förrådsutrymmen, varifrån ovanvåningen nås från det större av de två. Plankgolv. Takhöjd om 2,10 m. På övre våningen ”sedvanligt” för denna typ av byggnader, spannmålsmagasin.

Södra flygeln, garaget, med klocktornet, har
flyttats till gården på senare år. Stolpkonstruktion på natursten, undertak av stickespån, belagt med enkupigt tegel. Cirka 37 kvm. Klätt med okantad lockpanel. Garageportarna har utrustats med
automatisk öppnare. Uppgrusat golv.

Stallbyggnad
Gedigen stallbyggnad med murade väggar hela vägen upp över bjälklaget. Spritputsad fasad och murade fönstervalv ovan enkelglasfönster.
Plåttak. Gjutet golv och foderbord. Invändigt
mått 218 kvm. Med mycket god takhöjd. Skulle.

Logbyggnad
Vagnslider med dubbla portar. Panelklädd
stolpkonstruktion. Plåttak på spånundertak. Ca 100 kvm.

Areal

Fastigheten har följande areal efter mätning hos Lantmäteriet:
Kräcklinge-Smedstorp 1:1 c:a 24,4 ha.
Enligt utdrag ur fastighetsregistret är arealerna
följande:
Kräcklinge-Smedstorp 1:1 c:a 5,1 ha.

En arealbestämning kan givetvis ske genom
Lantmäteriet, för att få rätt storlek på
Kräcklinge-Smedstorp 1:1.
Lantmäteriet ger följande förklaring till
avvikelsen: Uppgiften i fastighetsregistret är
långt ifrån den verkliga arealen för Smedstorp.
Det avgår dessutom sannolikt en del samfälld mark (vägar, diken) som inte redovisas på kartan.
Att arealen för Smedstorp är så liten i
registret, beror på att det bara är den ytan som
förekommit i någon förrättning (laga skifte av
Väsby). Resterande del tycks aldrig ha berörts
av någon förrättning (och därmed heller aldrig
arealbestämts). Att fastigheten ändå har gränser redovisade, beror på omkringliggande skifteslag.
När man pusslar ihop deras områden, är
Smedstorp helt enkelt det ”som blivit över”.

Åkermark
Jordarterna varierar över området från lättare
jordar på höjderna i väster till mer mullinblanding mot öster. Dräneringen är god. Vissa områden med systemdikning, andra självdränerande.

Arrende
All åkermark är utarrenderad, till invidboende
lantbrukare, enligt skriftligt kontrakt. Kontraktet gäller, för en tid av 5 år. 2021 är sista året i förgående arrendeperiod. Ny period påbörjas den 1 januari 2022. Avtalet är inte uppsagt utan löper vidare.
Kontraktet kan erhållas på förfrågan.
Stödrätter, finns för åkerarealen. Dessa tillhör
arrendatorn och följer inte vid en affär.

Skog
Skogsarealen uppgår till ca 4 ha produktiv mark, samt ca 4 ha övrig skogsmark exempelvis ledningsgata.
Arealen är samlad i fastigheternas nordvästra del. Goda drivningsförhållanden och närhet till vägar föreligger.
Beräknat innehåll utifrån skogsbruksplan upprättad 210809 ca 860 m3sk/ ha.

Nyckelbiotoper finns ej registrerade på
fastigheten.
Vattenskyddsområde finns inte på fastigheten.
Hänsynsmark som naturreservat, natura 2000,
biotopsskydd eller naturvårdsavtal finns inte på
fastigheten.

(En skogsbruksplan är enbart en
okuläruppskattning av skogens volym, ålder,
trädslagsfördelning med mera och grundar sig
således inte på någon exakt mätmetod. Bifogade handlingar utgör således ingen garanti för det skogliga innehållet. Det skall alltid stämmas av, inför en affär av intressenter.)

Fastigheten har en andel om 0,25 mantal i
samfälligheten Hardemo Häradsallmänning S:1.
Mantalet innebär att man årligen erhåller en
avkastning från gemensamt förvaltad skog. Ett
mantal har gett cirka 10-15.000 kr per år, ibland
något mer.
Fastigheten har del i vägskötsel. Över
utfartsvägen mot nordväst.

Övrig information areal
Möjlighet att förvärva ytterligare mark finns, både skogsmark och åker-/betesmark.
Väsby 1:2; ca 29,1 ha (blå markering på kartan)
produktiv skogsmark 11,4 ha,
virkesförråd 1975 m3sk. Ca 17,7 ha åkermark.
Ängdalen 1:1; ca 7,9 ha åkermark (grön markering på kartan).

Övrig information

V/A och värme
Jordvärme installerad 2007, kompressorn bytt 2017. Kopplat till vattenburet system.

Vatten från egen brunn, med vattenanläggning i källaren. Pump och hydrofor.

Nytt avlopp december, 2019. Godkänt.

Robotgräsklippare.

Fiber finns.

Vägbeskrivning
Kräcklinge-Smedstorp, fågelvägen 1 km väster
om Kräcklinge kyrka. Väster om Örebro, mot
Fjugesta.

Avstånd: Fjugesta 7 km, Kumla 19 km, Örebro
24 km, Sanna-Kroa Vintrosa vid gamla E 18,
10 km.

Infarter till gården ”över skogen” från väg
564, mellan Fjugesta och Sanna-Kroa. Avfart
vid busshållplats skyltad ”Smedstorp”. Från
busshållplatsen är det 700 meter till gårdskärnan.

Från Sanna-Kroa är det 9.8 km till
busshållplatsen, här sväng vänster och vänster
igen.

Från Fjugesta är det 5 km till busshållplatsen, här
sväng höger, sedan vänster.

I Fjugesta finns förskolor, skolor från årskurs 1-9,
butiker, bygghandel, banker med mera.

Koordinater X 6559510 Y 498039

Förmåner och laster
Ett flertal nyttjanderätter föreligger för
kraftledning, teleledning, med mera i
fastigheterna. Se utdrag ur fastighetsregistret.
Jakten är fri för köparen.

Taxeringsvärden
Fastigheten är samtaxerad. Följande specificerade taxeringsvärden föreligger år 2020:
Bostad 1 309 000 kr
Ekonomibyggnader 35 000 kr
Tomtmark 168 000 kr
Åkermark 699 777 kr (beräknat)
Skog 584 000 kr (beräknat)

Registerbeteckning
Lekeberg Kräcklinge-Smedstorp 1:1

Dolda fel-försäkring och friskrivningklausul
Säljarna har nyligen erhållit fastigheterna och
har ringa kännedom om dessa.
En friskrivningklausul gällande fel och brister i
fastigheten kommer att infogas.
Denna friskrivning, gäller inte bostadshuset på
Kräcklinge-Smedstorp 1:1, där tecknar säljarna
en försäkring mot så kallade dolda fel.

Försäljningens gång

Visning
Visning sker efter överenskommelse med
gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses
fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga
för intressenter på annan tid.
Åker och skog kan ses när så önskas.
Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren.
Visning före fastställd första visningsdag
undanbedes.

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett
långtgående ansvar att undersöka fastigheten
och förvissa sig om t.ex. byggnaders
och anläggningars skick, skogstillgång,
planbestämmelser, rättsförhållanden,
sotarprotokoll etc.
Köparen ges därför möjlighet att på egen hand
eller med konsult, besikta fastigheten och
därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari
fastigheten befinner sig.
Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan
således inte ligga till grund för talan enligt
Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att
underlätta köparens egna undersökningar.
Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet
att förvärva fastigheten, skall stämmas av med
säljaren.

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med
företags- och lantbruksekonomi eller tidigare
är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan
sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig
avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering
efterfråga sakkunnig hjälp.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan
säljaren besluta sig för att genom budgivning
utse köpare. Säljaren beslutar om det blir
budgivning och även vilka som bjuds in till
budgivningen.


Inför en budgivning skall den som bjuds in att
delta ha läst och godkänt köpekontraktet med
dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill
ha full finansieringen av såväl handpenning som
hela köpeskillingen.
Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag
och tid, och följs av kontraktsskrivande med
erläggande av handpenning. I samband med
budgivning, erhåller varje budgivare information
om lagda bud.
Önskar en intressent lägga bud under begärt
pris, så antecknas det men leder inte till att en
budgivning startar. Budet meddelas givetvis
uppdragsgivaren.
Det finns ingen skyldighet hos en
fastighetsförmedlare att delge spekulanter
om andra intressenters bud eller intressen.
Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär
budgivningslista, där samtliga bud och budgivare
redovisas.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen
erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning.
Föreligger villkor för köpets fullbordan vid
köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen
in på ett klientmedelskonto hos ansvarig
mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse. Förslagsvis hösten 2021.

Denna beskrivning har upprättats på säljarens
uppgifter och kompletterats med bilagor från
offentliga register. Uppgifter av betydelse för
köparen i beslutet att förvärva fastigheten,
skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.