Område: Åsbro

Karintorp Sjögärdet, Askersund

Askersund / Åsbro
Karintorp Sjögärdet
FAKTA
Kommun: Askersund
Objekttyp: Boendegård
Pris: 7.500.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

En vackert belägen och välskött boendegård i vackra Närke, med ett fantastiskt och ostört läge vid vägs ände, på en halvö i sjön Tibon.

Trots sitt avskilda läge är det nära till skola, butiker och inte minst till E20. Därtill endast 10 minuters färdväg till knytpunkten Hallsbergs station. Knappt fyra mil till Örebro.

En välbyggd bostad i ”nygammal" stil. Stort och med bekvämligheter i rika mått. Gästhus, badplats med brygga och timrad bastu. Men andra ord ett unikt stycke mark i närheten av arbetsintensiva orter och ändock med skogens och sjöns stillhet.

Per-Anders Andersson

Per-Anders Andersson


Fastighetsmäklare


0585-262 01
per-anders@varhulta.com

Erica Persdotter

Erica Persdotter


Registrerad fastighetsmäklare


0585-262 04
erica@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Område och vägbeskrivning

Belägen
Fastigheten Sjögärdet är belägen invid sjön Tibon, väster om samhället Åsbro, i södra Närke. Området präglas av skogslandskap, med mindre hemman insprängda mellan traktens sjöar. Cirka 4 km från samhället med skola, butik etc. Pendlingsavstånd till Örebro och, tack vare Hallsbergs station, även nära till både Stockholm och Göteborg.

Vägbeskrivning
Mellan Askersund och Hallsberg ligger samhället Åsbro. Byn Karintorp är belägen väster om Åsbro. Se skyltning. Följ vägen västerut, till Karintorps tomater, strax före butik och växthus, håll vänster mot Sjögärdet. Sjögärdet ligger vid vägs ände.

Byggnader

Fastigheten är välbyggd med ett flertal byggnader i olika storlekar.

Bostadsbyggnad
Bostaden i ett plan med hel källare i suterrängbyggnation. Huset har enligt taxeringen 151 kvm boarea och 92 kvm biarea. Uppfört 1974. I grunden ett så kallat Hultfredshus. Härefter tillbyggt mot väster. Stor balkong och altan mot söder. Idag total bruttoarea på närmre 300 kvm.

Övre våning med öppen planlösning, stort kök med matplats. Modern vedspis och sedvanliga vitvaror. Skafferi. Allrum med braskamin, utgång till altan mot söder. Tre sovrum och badrum. Badrum med klinkerbelagt golv och kaklade väggar. Entréhall mot norr.

Nedre våningen innehåller; stort allrum/gillestuga/gästrum med utbyggnad mot söder med inglasat burspråk, under balkongen.

Gillestuga, sovrum, WC, hall, klädvårdsutrymmen. Groventré med ”växthusdel” och matkällare mot väster. Maskinrum. Bastu och dusch samt WC.  

Uppvärmning via spis i kök samt eldstäder. Vattenburen värme med jordvärme. Separat och utvändigt under altan beläget utrymme för värmepump. Pumpen nyligen bytt. Senaste årets totala kWh-förbrukning på fastigheten uppgick till endast 14.000 kWh.

Vatten och avlopp
Enskilt vatten och avlopp, det senare till trekammarbrunn. /brunnen är godkänd av kommunen/. Misstänkt läckage, just nu. Vatten från nyligen djupborrad brunn, gemensam för byggnaderna på fastigheten.

Byggnader
På fastigheten finns förutom nämnda bostadshus:

Sjöstugan - som namnet anger belägen invid sjön. Veranda, ett rum med kamin och kök. Cirka 35 kvm. Huset har glädje av renovering och uppdatering.

Vedbastu - timrad stuga på plint. Omklädningsrum och bastu med sjöutsikt. Plats för minst 20 personer!

Annex - timrat gästhus med god standard. Kamin. Eget kök och dusch och WC. Uthyrt. Sluten avloppstank från 2021. BDT-vatten till stenkista.

Stall och ladugård - äldre byggnation med lämpliga utrymmen för hobby med djurhållning. 

Snickarboden - ett allroundhus, som kan användas till vad som önskas. Ligger invid bostad i logens förlängning. Idag används som hobbyutrymme.

 

Areal

Areal
Total areal enligt fastighetsboken uppgår till cirka 5,2 ha. 

Bete/åker
På fastigheten finns öppna marker, till synes plöjningsbara men avkastningsmässigt bäst lämpade för vallodling. Kuperad terräng med lutning söderut mot sjön.

Skogsmark
Skogens areal motsvarar knappt 1/5 av den totala arealen. Blandskog med gott innehåll. 

Övrig areal
Trädgårdstomt och väg samt del i vatten, vars areal ej redovisats separat.

Karta
Se arealen på bifogad karta. Den sydligaste udden, som "till synes" tillhör Karintorp 1:39, ligger utanför fastigheten.

Rättsförhållanden

Registerbeteckning
Askersund Karintorp 1:39

Lagfaren ägare
Hans Nilsson
Sjögärdet Karintorp
694 96 Åsbro

Inteckningar/Servitut/Arrenden
3 penninginteckningar finns om tillsammans 2.400.000 kr.
Inga kända arrenden eller belastningar föreligger. Del i gemensam väg föreligger (ingen anteckning finns om detta i fastighetsboken). Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda

Jakt- och fiskerätt
Till fastigheten hör fiske inom traktgräns med bland annat kräftor i sjön. Jakten tillhör ägaren.

Taxeringsvärde
Senast angivna taxeringsvärde uppgår till 2.361.000 kr enligt 2023 års taxering.

Fördelat enligt följande:
Bostadsbyggnad 1.737.000 kr
Tomt 496.000 kr
Mark 38.000 kr
Ekonomibyggnader 38.000 kr

För kännedom
För närvarande pågår en del förberedande arbete invid vägen mellan avfarten vid Åsbro och Karintorp, vid sjön Tiborns östra gräns, för det järnvägsspår som kommer att byggas inom överskådlig tid. 

Energideklaration från 2011, utvisar en förbrukning av 75 KWh.

 

Försäljningens gång

Visning

Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog kan ses när så önskas.

Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

 

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

 

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

 

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

 

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

 

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.