Småbrukargård eller fritidsboende om 3 hektar

Där asfalten tar slut, omgiven av egen skog och gamla betesmarker ligger den här pärlan. Innanför...
Läs mer ▼
OBJEKTSBESKRIVNINGALLA BILDER

Askersund /

Karintorp Fallet 504


FAKTA
Kommun:
Askersund
Område:
Objekttyp: Fritidshus
Tomtarea: 31320 Kvm
(Fastighetsregistret)

Pris:
575.000 kr

Visning:
Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Välkommen till Karintorp Fallet 504,

Där asfalten tar slut, omgiven av egen skog och gamla betesmarker ligger den här pärlan. Innanför gärdesgården och syrenhäcken ligger ett mindre, bostadshus med timmerstomme, om dryga 44 kvadratmeter, fördelat på 1 och 1/2 plan.
På naturtomten växer gamla fruktträd, bärbuskar och ett överflöd av vilda blommor.

På andra sidan bäcken, på en höjd, återfinns ett timrat gästhus med plats för flera bäddar.

Karintorp Fallet är en slumrande fastighet, passande såväl dig med sommarstugelängtan som er som önskar en liten fastighet att bedriva småbruk på. Här bjuds du möjlighet att njuta av tystnaden och bäcken som porlar, och närheten till både badsjöar och vandringsleder.

Beläget

Fastigheten är naturskönt och högt belägen, efter en mindre skogsväg. Bostadshuset är omgivet av skog och äldre betesmarker. I närområdet finns gott om badsjöar och vandringsleder, närmaste badplats knappt 1,5 km bort.
Närhet till skola, omsorg och mataffärer i Hallsberg och Åsbro, bjuds också. Endast ett par kilometer till riksväg 50, men tillräckligt långt ifrån för att vägen inte ska störa läget. Dryga 30 minuter till Örebro och knappa 20 till Askersund. Tivedens Nationalpark nås på trekvart.

Byggnation

Ett mindre, timrat bostadshus i 1 1/2-plan, en ladugård med vidbygd loge, vedbod och utedass. Nedanför bostadshuset finns också en jordkällare. En kort promenad bort, genom skogen och över bäcken, ligger en timrad gäststuga.

Bostadshus

Det timrade bostadshuset är uppfört på en naturstensgrund och har tvåkupigt lertegel på taket. Stående panel med locklister. Huset har tilläggsisolerats och de inre ytskikten har börjat göras i ordning. Nuvarande ägare har bytt fönstren på nedervåningen och föregående ägare bytte ovanvåningens fönster.

På nedervåningen, ett allrum med putsad rörspis och fönster åt både väster och söder. På golvet ligger ett smalt furugolv och väggarna har klätts med träfiberskivor. I köket har en golvrenovering påbörjats, där bjälklaget tagits bort och bytts ut. Pärlspontspanel i tak. Mindre vedspis, bakugn i murstocken, med tillhörande plåtkåpa i originalutförande.

Från hallen nås båda nedervåningens rum och trappan till ovanvåningen. Hall ovanför trappan, stort nog att nyttja som allrum, varifrån en kattvind och ett rymligt sovrum nås. Trägolv och panelbeklädda, omålade väggar i de två stora rummen. Kattvinden har börjat kläs med träfiberskivor.

Spegeldörrar med kammarlås.

Takhöjd nedervåning 196 cm. Ovanvåning 185 cm. 

Färdigställande av bland annat ytskikt samt bjälklag och golv i kök lämnas till köparen.

Gäststuga

Den timrade gäststugan mäter ca 18 kvm med lägsta takhöjd 2 m. Plats för flera bäddar. Småspröjsade fönsterbågar med färgat glas. Betongtegelpannor på tak.

Ekonomibyggnad

Timrad ladugårdsdel med gjutet golv. Vidbygd loge, stolpstomme. Logen inrymmer ett delvis isolerat utrymme med nya golv och väggar och en vedbodsdel. Skulle över halva byggnadens area.

Byggnadens totala byggarea omfattar ca 87,5 kvm.

Vatten, avlopp och värme

Vatten från handpump i trädgården. Vattenkvalitet ej kontrollerad.

Dass på logens gavel.

El genom luftledning från central på logen, äldre ledningar inne. Har inte använts sedan 1998.

Två eldstäder på nedervåningen, i dagsläget är ingendera godkänd för eldning.

Areal

Fastighetens totala areal uppgår till ca 3,1 hektar, fördelat på skog och hagmark. Kuperad trädgårdstomt med berg i dagen mellan bostadshus och ekonomibyggnad. Fruktträd, bärbuskar och vårlökar. Genom skog och mark löper en bäck och landskapet är prytt av stengärdesgårdar och flertalet olika arter av träd.

Vägbeskrivning

Från E20 - tag avfart mot Askersund och följ riksväg 50 ca 8,4 km. Sväng höger, på väg 609, mot Karintorp. Följ vägen i 3,7 km, därefter ligger Karintorp Fallet 504 på norr sida om vägen.

Taxeringsvärde

Lantbruksenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde
Byggnad, värde: 0 kr
Mark, värde: 82 000 kr
Betesmark, värde: 82 000 kr
Summavärde: 82 000 kr

Taxeringsår: 2020

Taxeringsinformation

Taxeringsvärde
82 000 kr

Inteckningar
Tre pantbrev om totalt 175 000 kr. Fastigheten är inte pantsatt.

Lagfarna ägare
Lena Sohlberg
Mattias Sohlberg
Stig Sohlberg
Peder Sohlberg

Försäljningens gång

Visning
Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog kan ses när så önskas.

Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc. 

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig. 

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt 

Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. 

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse. 

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

DOKUMENT

Intresseanmälan

Samtliga fält är obligatoriska

Jag har läst och godkänner Värhulta Gårdsmäklares Integritetspolicy

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

Ansvarig Mäklare

Erica Persdotter
Erica Persdotter
Registrerad fastighetsmäklare
Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare