Ilvanbo Norrgården 508, Hallsberg

Hallsberg / Pålsboda
Ilvanbo Norrgården 508
FAKTA
Kommun: Hallsberg
Område: Pålsboda
Objekttyp: Boendegård
Pris: 4.300.000 kr
Visning:
2021-09-25 - Anmälan önskas vid visning. Tack.

Gård med ca 10,5 ha och bra läge ca 3 km sydväst om Pålsboda. Gården ligger vackert med en bostad om ca 180 kvm samt stora ekonomibyggnader. Byggnaderna i bra skick och arealen samlad i ett skifte!

Pia Eriksson
Pia Eriksson
Fastighetsmäklare
0585-262 02
pia@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
KARTA
BILDER

Ilvanbo Norrgården

På Norrgården Ilvanbo finns bostad, stora relativt nya ekonomibyggnader och all areal samlad i en ägofigur. Gården är belägen i anslutning till "bybebyggelse", i brytningen mellan slättlandskapet och skogsbygd. Gårdskärnan är högt belägen med vacker utsikt både mot väster och öster.

Areal

Arealen samlad runt gårdskärnan ca 10,5 ha totalt. Av total areal utgörs ca 7.22 ha av bete/åkermark, tre mindre skogsskiften, ca 2,6 ha, med totalt innehåll om 118 m3sk, i övrig mark runt byggnader, gårdsplan, vägar och trädgård med löv- och fruktträd samt buskar.

Gården ligger högt vilket ger bra naturlig dränering.

Gården är idag del av en större enhet och skall genomgå en fastighetsreglering. Detta gör att det i nuläget inte är klart med exakta arealangivelser, men det är tydligt i kartan var gränserna kommer att vara. Vilka servitut och samfälligheter som kommer att beröra fastigheten är heller inte helt klart och kan idag inte exakt redogöras för. (Lantmäteriet kommer naturligtvis att se till att det som idag berör den aktuella arealen fortsätter att göra så även efter en reglering.)

Bostad

Bostad i 1 1/2-plan och tillbyggd i ett plan mot öster. Sex rum och kök totalt ca 180 kvm. Timmer- och trästomme, träfasad. Grundläggning, torpargrund och gjuten platta. Huset är tillbyggt i omgångar. Tvåglas kopplade fönster, tegeltak.

På nedre plan entréhall med garderobsutrymme, mindre wc, allrum med öppen spis, genomgångsrum samt två sovrum med utgång till uteplats mot söder. Kök med stort skafferi, grovkök med tvättmaskin och dusch. Groventré samt pannrum. Takhöjd på nedre plan ca 2,30 m.

På övre plan tre sovrum varav ett med utgång till balkong. Stora förvaringsutrymmen samt kattvindar. Badrum med wc, handfat och badkar. I ett av sovrummen finns en äldre köksinredning kvar, ur funktion. Takhöjd på övre plan ca 2,30 m.

Ekonomibyggnader

Djurstall och foderlada byggt i vinkel. Stalldelen med personalutrymmen är byggd i prefabricerade betongväggar med isolering, gjutet golv. Uppförd 1995. Mäter 10 x 23 m med en takhöjd på 3,20 m.

Inredning är bortmonterad, men finns sparad. Stallet har används för mindre tillverkningsindustri under senare år.

Utgödsling till gjuten platta och urinbrunn. Ventilationsanläggning finns.

Personalutrymme med dusch och WC, förrådsrum samt utrymme för vattenanläggning m.m. WC kopplad till gödselanläggning.

Foderlada

Byggnad från 1995 med fribärande limträstomme, träfasad och plåttak, non drop-behandlat. Oisolerad byggnad med upphöjd gjuten kantbalk runt om. Golvet belagt med asfalt. Mått ca 14,5 x 23 m. Portar på båda kortsidorna. Traversbalk i taket för höfördelare och urtagning med gripklo. 3 st. hötorkfläktar mot norr i byggnaden.

Magasin
Trä/timmerstomme, träfasad, plåttak. Två våningar, mindre del snickarverkstad i övrigt förrådsutrymme.

Bykstuga
Äldre byggnad i timmer och trä med tegeltak, ca 40 kvm.

Trädgårdsförråd/ mindre garage
Mindre byggnad uppfört i murblock med eternittak på ca: 30m2.

Jordkällare
Gjutet valv.

Övrig information

Fastighetsbeteckning
Hallsberg Ilvanbo 2:3, avser del av. 

Taxering
Taxeringsvärdet som anges i fastighetsutdraget är innan fastighetsreglering. Nytt värde kommer åsättas fastigheten vid nästa taxeringstillfälle. Utifrån de rådande taxeringsvärde, beräknas taxeringsvärdet till ca 1 880 000 kr.

Samfälligheter och servitut
Fastigheten berörs av ett antal samfälligheter och servitut. Se utdrag ur fastighetsregistret för mer information.
I samband med lantmäteriförrättning kommer fastighetens beröring av stamfastighetens andelar av exempelvis servitut, andelar, anteckningar, etc. att förändras, eftersom bara en del av dessa kommer att arealmässigt beröra den nya fastigheten.
Parterna yrkar att inskrivningar som berör fastigheten gällande utfartsvägar, andelar i vägsamfällighet, ledningar med mera, enligt bifogade utdrag ur fastighetsdata, vid lantmäteriförrättningen, förordnas att gälla även efter fastighetsregleringen.

Ägare
Dödsboet efter Ingrid Maria Elisabet Broberg

Försäljningens gång

Visning

Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog kan ses när så önskas.

Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

 

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

 

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

 

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

 

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

 

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

 

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.