Hinderstorp 216, Lekeberg

Lekeberg / Vackra Västernärke
Hinderstorp 216
FAKTA
Kommun: Lekeberg
Område: Vackra Västernärke
Objekttyp: Skogsgård
Tomtarea: 60819 Kvm
Övrig mark: 1 Ha
Betesmark: 1 Ha
Skogsmark: 4 Ha
Boarea: 48 Kvm
Pris: 1.250.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

I den lilla byn Hinderstorp, sydväst om Örebro mellan Mullhyttan och Svartå, återfinns denna skogsfastighet fördelad på fem skiften, med ett bostadshus på det största av de fem. Från den lummiga trädgårdstomten kan man njuta av både vinbär och utsikten över Stora hemsjön.
Fiskerätt i Multen och Stora Hemsjön och samfällighet i badplats vid sjö följer. Till och med jakträtt, dock inte i sjön.

Erica Persdotter
Erica Persdotter
Registrerad fastighetsmäklare
0585-262 04
erica@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
KARTA
BILDER

Hinderstorp 216

Avskilt läge invid sjö och skog. Med dryga tio minuter till Mullhyttan och en knapp halvtimme till Laxå finns både service och omsorg på nära håll.

Vägbeskrivning:
Från Mullhyttan: Kör söderut på väg 206 i 3,3 km, därefter höger mot Baggetorp. Efter 2,6 km, följ vägen åt vänster i Y-korset. Kör 920 meter och sväng därefter vänster vid Hinderstorps gård, in på en liten grusväg. Efter 300 meter ligger fastigheten på väster sida om vägen.

Areal

Fastighetens totala areal uppgår enligt fastighetsregistret till 6,8 hektar. Härtill del i vatten.

Skogsarealerna, inventerades och gränserna markerades under augusti månad. Sammanfattning av inventeringen ser ut som följer:

Område 1 Totalt 0,4 ha.
Högmosse med svårbrukad mark. Virkesförråd om ca 100 fub. Utfart över annans mark. Inget åtgärdsförslag. 
Snitslat med blått band från gamla banvallen in till skiftet. Skiftet är markerat med röd-vit snitsel. Finns även snökäppar i alla hörn. 

Område 2 Totalt 3,6 ha.
Ett skifte med stort röjningsbehov. Ungskog av löv och gran. Berörs av rågata. Ej snitslad.
Ett område om ca 0,2 ha är grandominerat och kan ge ca 50 fub, vid en avverkning. 
Snitslat med rödvita band. Snökäppar i södra kanten. 

Område 3 Totalt 1,2 ha.
Blandad skog med tydliga beståndsgränser. Möjlig slutavverkning på grandominerade 0,3 ha. Kan ge ca 70 fub. Gallringsbehov i den talldominerade ungskogen som är ca 30 år gammal. Stort röjningsbehov föreligger i den grandominerade delen. 
Markerat med rödvita snitslar, samt rösen och snökäppar. 

Område 4 Totalt 0,65 ha.
Skiktade bestånd, fin ungskog på tillväxt. Avverkning av överståndare (tall) till ca 60 fub, föreslås. Utfart över allmänningen. 

Område 5 (längst i norr) Totalt 0,8 ha.
Välskött tallskog, ca 40 år gammal. Gallring föreslås. 
Snitslad med rödvita band, gränser även markerade med rösen och råkäppar.

 

Byggnader

Bostadshus
Timmerstomme på naturstenssockel, beklädd med Asfaboardsskivor och lockläckt. 1 + 1-fönster med munblåsta glas. Tvåkupigt lertegel på undertak av stickespån. Tak utrustat med taksteg. Skorsten godkänd, med huv.

God takhöjd inne. Uppvärmning genom elstäder och elradiatorer. 
Takskada vid nocken på husets sydvästra sida.

Gjuten farstugrund och trappa, under tak.

Hall med platsbyggd garderob och utrymme för avhängning. Plastmatta, panelklätt innertak. Trappa upp till ovanvåningen.

Stort kök med serveringsskåp, vedspis, skafferi och dubbelhoad diskbänk. V-spontspanel i tak, plastmatta på golv. Bröstning.

Invid köket ligger sovrummet med pappspänt tak och plastmatta på golv. Rörspis. Genom portal från sovrummet nås husets allrum, även det med plastmatta, tapetserade väggar och pappspänt tak. Öppen spis. 

Oinredd ovanvåning med bra höjd till avbärande bjälkar, vilket ger goda förutsättningar för att isolera och använda utrymmet.

Panelklätt uthus med plåttak. Separat utedass på gaveln.

Uppvuxen trädgårdstomt med vinbärsbuskar, syren, kastanj, björk, gran, rönn, tall, asp, lönn, med mera. Utsikt över sjö. 

Jordkällare strax utanför tomten.

Övrig information

Vatten från grävd brunn. Avlopp till stenkista.

Uppvärmning via eldstäder och elradiatorer. Skorsten och eldstäder godkända för eldning.

Väg: Den asfalterade vägen sköts av vägföreningen. Den mindre grusvägen, de sista tvåhundra metrarna fram till bostaden och vidare, sköts gemensamt med de fyra grannarna vars fastigheter ligger efter Hinderstorp 216.

Rättsförhållanden

Fastighetsbeteckning
Kvistbro-Hinderstorp 1:39

Taxeringsvärden
Byggnad, totalt värde: 104 000 kr
Mark, totalt värde: 293 000 kr (varav betesmark 11 000 kr, varav skogsmark 218 000 kr).
Summavärde: 397 000 kr

Taxeringsår: 2020
Byggår: 1909
Värdeår: 1929

Bebyggd Lantbruksenhet (120)

Samfälligheter
LEKEBERG KVISTBRO-HINDERSTORP S:5 - Marksamfällighet
LEKEBERG KVISTBRO-HINDERSTORP S:2 - Badplats i sjön Baggaviken
LEKEBERG KVISTBRO-HINDERSTORP FS:6 - Fiskerätt i sjön Multen
LEKEBERG KVISTBRO-HINDERSTORP FS:3 - Fiskerätt i Stora Hemsjön

Till Stora och Lilla Hemsjöns FVOF betalas en årsavgift om 120kr för att få fiska i Stora Hemsjön.
https://www.ifiske.se/fiske-stora-och-lilla-hemsjons-fvof.htm

För fiske i Multen ansvarar Multens fiskevårdsområde.

Gemensamhetsanläggningar
LEKEBERG HEMSJÖN GA:2
LEKEBERG BAGGETORP GA:1

Servitut
Avtalsservitut, Last
2, 2008-06-24

Ledningsrätt starkström, Last
1880-92/3 - 1, 1992-04-10

Ledningsrätt starkström, Last
1880-93/74 - 1, 1993-10-20

Avtalsservitut kraftledning, Last
1814IM-08/15425 - 1

Lagfarna ägare
Eva Andersson
Helena Arvidsson

Försäljningens gång

Visning

Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog kan ses när så önskas.

Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

 

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

 

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

 

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

 

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

 

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

 

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.