SISTA TOMTEN TILL SALU på Hammarterrassen vid Vättern!

Naturtomt 3 624 m² stor, med andel i 22 ha, vatten och mark, runt tomten. Egen båtplats. Bad och...
Läs mer ▼
OBJEKTSBESKRIVNINGALLA BILDER

Askersund / Askersund-Hammar

Hammarterrassen 441, sista tomten


FAKTA
Kommun:
Askersund
Område: Askersund-Hammar
Objekttyp: Tomt
Tomtarea: 3624 Kvm
(Fastighetsregistret)

Pris:
2.000.000 kr Inklusive anslutning till kommunalt VA-nät

Visning:
Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Välkommen till Hammarterrassen 441, sista tomten, Askersund-Hammar

Naturtomt 3 624 m² stor, med andel i 22 ha, vatten och mark, runt tomten. Egen båtplats. Bad och brygga. Grind vid infarten.
Byggrätt 300 kvm byggarea med 1 1/2 plan plus suterrängvåning. Alternativt flera byggnader.

Allmänt

 På Hammarterrassen, vackert och ostört, belägen tomt 3 624 m², sista tomten på vägen, invid vändplats.

Byggrätten för området bjuder möjlighet att bygga upp till 300 kvm på mark. Det går att bygga ett 1 1/2 plans hus med suterrängvåning. Eller flera hus, dock med en sammantagen byggarea på 300 kvm.

Tomterna här på Hammarterrassen är stora, varför det går att placera huset eller husen, där de passar bäst i terrängen.

Till tomten finns el framdraget till tomtgräns. Vatten och avlopp, är anslutet till det kommunala nätet och ligger också framdraget till tomtgräns. Bara att koppla på. Dessutom, ingår VA-anslutningsavgiften i tomtpriset.

1/15-dels andel i en samfällighet på 22 ha med land- och vattenområde som omsluter tomten/erna. Egen båtplats för varje tomt. Grind vid entrén till Hammarterrassen. Grinden sköts via kod, mobiltelefon och avkännare. Öppningsbar enbart för de boende.

www.hammarterrassen.se

http://attvaraenaskersundare.se/fler-tomter-salda-pa-hammarterrassen/

Gemensamhetsanläggningar

Till tomterna på Hammarterrassen, ingår ett område om 22 ha, 4 ha vatten och 18 ha mark. Markområdet omsluter alla tomter. Vid köp av tomten, så blir man ägare till 1/15-del av Askersund Skyrsta S:5, samfälligheten.

Den förvaltas av tomtägarna gemensamt, genom en vald styrelse. Den ser till att det ägarna gemensamt beslutar verkställs. Underhåll av området som slyhuggning, ser till bryggor, bastu, vägar etc. Förvaltningen går genom det som är Skyrsta GA:3, gemensamhetsanläggning. Till denna betalar varje fastighetsägare för närvarande 750 kr/månaden, för skötseln och framtida gemensamma investeringar.

Till Hammarterrassen, leder givetvis en väg, i denna har man en andel.

Askersund Skyrsta GA:1, Askersund Skyrsta GA:3, Askersund Skyrsta S:5

Utanför grindarna som leder in till området finns ett område som fastigheterna på Hammarterrassen nyttjar genom servitut. Här finns brevlådor, plats för informationstavla, parkeringsplats för gäster, samt plats för sopkärl.  

 

Taxeringsvärde

Småhusenhet, tomtmark (210)
Mark, värde: 360 000 kr
Summavärde: 360 000 kr

Taxeringsår: 2018

Försäljningens gång

Undersökningsplikt

Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, sotarprotokoll etc. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom  om det skick vari fastigheten befinner sig. Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Handpenning

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenning insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts.

Tillträde

Efter överenskommelse. 

Visning

Visning sker efter överenskommelse och tillsammans med representant för gårdsmäklare Värhulta.

Budgivning

Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning vara tillämplig för att utse köparen. Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för genomläsning före budgivningen.

Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning.

Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och meddelas uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Vägbeskrivning

Hammarterrassen, ligger invid Vätterns östra strand, söder om Stora Hammarsundsbron.

Söder om bron, tag första avfarten höger efter bron från Askersund, eller sista avfarten höger, före bron från Motala.

Följ den lilla asfalterade vägen söderut mot Bastudalen. Följ vägen och se skyltning. Tomten belägen söder om Vätternterrassens fina konferensanläggning.

Lat: N 58º 47' 56.49" Long: E 14º 55' 57.12"

Intresseanmälan

Samtliga fält är obligatoriska

Jag har läst och godkänner Värhulta Gårdsmäklares Integritetspolicy

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

Ansvarig Mäklare

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare

Video