Hällbergstorp 211, Örebro

Örebro / Tysslinge Örebro
Hällbergstorp 211
FAKTA
Kommun: Örebro
Område: Tysslinge Örebro
Objekttyp: Boendegård
Tomtarea: 7500 Kvm
(Fastighetsregistret)
Boarea: 180 Kvm
(Fastighetsregistret)
Pris: 1.950.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Gårdskärna med mycket bra läge vid Tysslingen utanför Örebro.
Bostad ca 180 kvm, bykstuga, magasin och loge med ca 7500 kvm tomt.
Byggnader till stor del helt orenoverade!

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare
0585-262 01
per-anders@varhulta.com

Pia Eriksson
Pia Eriksson
Fastighetsmäklare
0585-262 02
pia@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
KARTA
BILDER

Del av Örebro Hällebergstorp 2:2

Belägen
Fastigheten är belägen i Hällbergstorp ca 15km västerut från centrala Örebro. Fastigheten ligger på västra sidan om Tysslingen med utsikt mot sjön.

Området
Närmsta tätort är Vintrosa, ca 9 km från fastigheten. I Vintrosa finns matbutik, diverse andra butiker och skola F-6. Det finns även en friskola med F-6 i Tysslinge by 2 km söderut.

Vägbeskrivning
Från Örebro åk västerut på väg 733 (Karlslundsgatan). Tag norrut på väg 732 mot Tysslinge. Åk ca 2,7 km norrut och fastigheten ligger på väster sida vägen.

Koordinater: 6573567; 501400

Byggnader

Bostad
Bostadsbyggnad uppförd troligen under mitten av 1800-talet i liggande timmer och trä.

Torpargrund i huggen granit, delvis källare med valv i huggen sten. Tak belagt med tegel.

På nedre plan entrehall, mot väster ett salongsrum med Bergslagskamin. Österut ett rum med kamin och kök. Köksingång, stort skafferi mot norr. Takhöjd på nedre plan 2,2 m. Total boarea ca 180 kvm.

På övre plan hall samt ett rum vardera mot öst och väst. Eldstäder i båda rummen. I övrigt oinredda utrymmen samt ”kattvindar”. Takhöjd varierar 2,2 m - 2,3 m.

Huset är sett till stommen bra, men säljs som renoveringsobjekt.

Avlopp finns till forforfälla och infiltration. Funktion under huset mot brunn osäker.

Vatten från borrad källa, ej inkopplat i bostaden, men används regelbundet.

Murstockarna ej godkända.

Ekonomibyggnader
Bykstuga 
Dräng- och bygstuga uppförd i liggtimmer på naturstensgrund. 1+1-fönster.

Rum med gjutet golv och golvbrunn. Bakugn och bykkärl. Trappa till ovanvåning.
Inrett rum med linoluemmatta på golv, tapetserade väggar, garderob och liten bergslagskamin. Ca 18 kvm.

Magasin
Uppförd i liggtimmer på naturstensplintar. Inrymmer snickarbod om 20 kvm, magasinsdel på nedervåningen om 21 kvm + ovanvåning om dryga 40 kvm golvyta. Zinkplåtsbeklädda väggar i magasinsdel.

Loge/ stall
Logbyggnad med äldre stalldel. Stomme i timmer och trä i logdel och murade väggar i stalldel. Plåttak.
Totalt ca 570 kvm, blandade golv, delvis gjutet och delvis jordgolv/ plankgolv.

 

Areal

Den ungefärliga storleken på tomten är 7 500 kvm.
Fastigheten ligger under avstyckning och därför är arealen preliminär.
Se kartskiss för tänkta gränser!

Rättsförhållanden

I samband med lantmäteriförrättning kommer fastighetens andelar av exempelvis servitut, anteckningar, etc. att förändras, eftersom bara en del av dessa kommer att arealmässigt beröra
den nya fastigheten.
Inskrivningar som berör fastigheten gällande utfartsvägar, andelar i vägsamfällighet, ledningar med mera, gällar även efter
fastighetsregleringen.
Inga pantbrev följer fastigheten.

Uppskattat taxeringsvärde utifrån nuvarande värden på hela fastigheten är:
Bostad: 624 000 kr
Tomt: 290 000 kr
Ekonomibyggnader: 157 000 kr

Registerbeteckning
Del av Örebro Hällbergstorp 2:2

Lagfarna ägare
Stefan Eriksson 1/2
Torbjörn Eriksson 1/2

Försäljningens gång

Visning

Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. 

Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

 

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

 

Budgivning

1) Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

2) Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

3) Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

4) Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

5) Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse. Vid pågående lantmäteriförrättning sker tillträde först när den avslutats.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.