Laxå, Grönelid, 30 ha skog

Skog om ca 30 ha, i ett skifte, belägen i Grönelid strax söder om Sannerud, Laxå.
Läs mer ▼
OBJEKTSBESKRIVNINGALLA BILDER

Laxå / Grönelid/ Sannerud

Grönelid 1


FAKTA
Kommun:
Laxå
Område: Grönelid/ Sannerud
Objekttyp: Skogsmark
Skogsmark: 30 Ha

Pris:
2.500.000 kr Begärt pris

Visning:
Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Välkommen till Grönelid 1, Grönelid/ Sannerud

Skog om ca 30 ha, i ett skifte, belägen i Grönelid strax söder om Sannerud, Laxå.

Skog om ca 30 ha, i ett skifte, belägen i Grönelid strax söder om Sannerud, Laxå.

Skogsbruksplan upprättad 2013 som ligger till grund för försäljningen. På den areal som är till salu har dagens innehåll beräknats till 4100 m3sk med en bonitet på 5,5 m3sk/ha/år.

15% av beståndet är bedömt i S-klass, 83% i G-klass och 2% i R-klass, övervägande trädslag är tall.

Mycket bra drivningsväg finns.

För detaljer se skogsbruksplanen. Observerat att försäljningen endast omfattar del av skogen i planen. 

Fastigheten säljs i första hand genom fastighetsreglering. 

Övrigt

Undersökningsplikt

Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, sotarprotokoll etc. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom  om det skick vari fastigheten befinner sig. Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Handpenning

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenning insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts.

 

Tillträde

Efter överenskommelse. Fastigheten säljes i första hand genom fastighetsreglering.

 

Visning

Skog må beses när så önskas. Iakttag försiktighet när ni pasaserar genom gården innan skogen, lösa djur kan finnas.

 

Budgivning

Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning vara tillämplig för att utse köparen. Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för genomläsning före budgivningen.

Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning.

Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och meddelas uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Intresseanmälan

Samtliga fält är obligatoriska

Ansvarig Mäklare

Pia Eriksson
Pia Eriksson
Fastighetsmäklare

Alla bilder