Allround fastighet, centralt i Frövi

Byggnad i två plan med 300 kvm bruttoarea. Kapprum, samlingssal, (frikyrkolokal), gästwc på nedre...
Läs mer ▼
OBJEKTSBESKRIVNINGALLA BILDER

Lindesberg / Frövi

Centralvägen 50, Frövi


FAKTA
Kommun:
Lindesberg
Område: Frövi
Objekttyp: Kommersiell fastighet
Biarea: ca 200 Kvm
(enligt säljaren)
Boarea: ca 150 Kvm

Av biarean är 100 kvm, souterrängvåning i källaren och 100 kvm vind.


Pris:
1.350.000 kr eller högstbjudande, efter säljarnas beslut

Visning:
Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Välkommen till Centralvägen 50, Frövi, Frövi

Byggnad i två plan med 300 kvm bruttoarea. Kapprum, samlingssal, (frikyrkolokal), gästwc på nedre plan. Hiss till övre plan, där kök, flera rum och serveringslokal finns. Källare och vind. Fjärrvärme. Kommunalt VA.

Byggnad

Byggnad i två plan uppförd 1939, därefter ombyggd och tillbyggd senast 1998 till dagens användning.

På nedre plan entréhall med kapprum och wc samt handikappwc. Samlingssal och förvaringsutrymmen.

Påbyggt utrymme för hiss och wc/ badrum 1998. Takhöjd ca 3 m.

På övre plan matsal, fullt utrustat kök, sovrum, kontor och badrum med wc, dusch och handfat. Takhöjd ca 2,7 m.

Souterräng/källare med förvaringsutrymmen och hobbyrum. Här finns också värmecentral för fjärrvärme. Utgång till parkeringsplats mot söder. (IKällaren drabbades för ett antal år sedan av en vattenskada, utifrån kommande. Väggarna är torra men ej uppmålade efter skadan)

Oinredd vindsvåning med god takhöjd och väl i ordning. På vinden finns värmeväxlare och utsugsfläkt för de olika lokalerna i huset. 

YItskikten är bra i huset, så när som nämd källare. Ventilation, elinstallationer, våtutrymmen håller hög standard.  

För att nyttja huset för annat ändamål än idag, en frikyrkolokal, krävs ändring av detaljplan och ett byggnadslov. 

Tomt

Fastigheten ligger centralt i Frövi på en hörntomt, med såväl hårdgjord parkering som gräsytor.

Hörntomt mittemot Ica-handeln i Frövi. Tomtstorlek 1310 kvm. Byggrätt 25% av tomtstorleken enligt detaljplan.

Centralvägen 50 är adressen.

Fastighetsavgift

Fastigheten är inte åsatt något taxeringsvärde, då det är en ecklesiastikbyggnad. Det vill säga kyrkobyggnad, dessa är befriade från fastighetsskatt.

Specialenhet, ecklesiastikbyggnad (827)
Summavärde: 0 kr
Taxeringsår: 2013

Bygglov

Fastigheten är belägnen inom detaljplanelagt område.

För annat nyttjande av fastigheten än nuvarande område, krävs bygglov. Detta kan medföra en ändring av detaljplanen.

Affärens gång

Fastigheten säljs och ägs av en frikyrkoförsamling. För en fullgången affär krävs beslut i församlingen. Detta beslut tas efter det att kontraktet är tecknad.

Visning sker efter överenskommelse.

Tillträde efter överenskommelse. Förslagsvis första halvåret 2019.

Övrigt

Undersökningplikt

Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om till exempel byggnaders och anläggningars skick med mera.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Besiktning kan ske efter överenskommelse.

Uppgifterna i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19 utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Handpenning

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenning insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts.

Fakta om budgivning

Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning vara tillämplig för att utse köparen.

Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för genomläsning före budgivningen.

Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning.

Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och meddelas uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen under affärens gång.

Denna beskrivning har upprättats på säljaren uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren

 

Intresseanmälan

Samtliga fält är obligatoriska

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

Ansvarig Mäklare

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare
Pia Eriksson
Pia Eriksson
Fastighetsmäklare