Brodalen, Lindesberg

Lindesberg / Storå
Brodalen
FAKTA
Kommun: Lindesberg
Område: Storå
Objekttyp: Boendegård
Tomtarea: 4.5 Ha
(enligt säljaren)
Boarea: 170 Kvm
(Fastighetsregistret)

Mark finns att köpa till, mellan 2 och 42 ha.

Pris: 1.650.000 kr Ytterligare areal / pris per hektar.

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Alternativens gård!
Boende i 1 3/4 plan, 7 rum och kök.
Högladugård, vidbyggd med låghus adugård.
Djurstall för häst, får eller nöt.

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare
0585-262 01
per-anders@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
KARTA
BILDER

Brodalen

Strax utanför Storå ligger Brodalen!
Gården är bestående av ca 4,5 ha vilket omfattar tomtmark, gårdsplan samt betesmark.
Byggnationen består av ett rejält tilltaget bostadshus i 1 3/4-plan med tillhörande ekonomibyggnader.

Fastigheten är belägen invid väg norr om Storå samhälle.
Landskapet bjuder vacker natur med Storån,
ett vattendrag som flyter invid fastigheten, mellan dalgångar och kullar.

Vägbeskrivning
Från Lindesberg åk väg 50 norrut genom Storå mot
Kopparberg. Gården ligger på öster sida vägen precis när man lämnar Storå.
Skylt ”Brodalen”.

Bostad

Bostad i 1 ¾-plan i vinkel, uppförd troligen vid 1900-talets början. Torpargrund, träfasad med liggande och stående panel.
2-glas kopplade fönster, äldre tegeltak. Boarea ca 170 kvm.

Nedre våningen
Groventré mot norr med garderober, duschrum med wc, handfat tvättmaskin och dusch. Våtrumsmattor på väggar och golv.
Kök med spis, diskmaskin, kyl/ frys och skafferi.

Tre rum alla med kakelugnar, ej funktion. Ett rum med kamin installerad under senare år, /ej besiktad/.
Hall mot väster, badrum med wc, handfat och badkar på nedre plan.

Övre våningen
Stor möblerbar hall med trägolv samt tre sovrum.
Två kattvindar för förvaring.
Högt i tak, spegeldörrar, trägolv.
Källare med ingång utifrån. Gjuten platta, fukt har trängt in.

Avlopp till trekammarbrunn, äldre anläggning

Uppvärmning via kamin och ytjordvärme, pump installerad 2007. Vatten från en lokal vattenförening.

Bostaden har tidigare skadats av regnvatten som trängt in genom taket. Utvändigt åtgärdat, men taket behöver bytas ut.

Ekonomibyggnader

Ladugård 1
Högladugård med limträtakstolar, plåtklädd fasad, plåttak från 1979 vidbyggd 2001 i ett plan utan skulle. Cirka 630 kvm.
Innertaket klätt med plåt.
Inredning med kortbås 34 + 36 platser. Vattenkoppar, skraputgödsling
till kulvert. Boxavdelning med spaltgolv och skrapor.
Plats för 70 mjölkkor och 30-tal ungdjur. Inredningen är delvis uttjänt och behöver bytas, då den inte heller varit i bruk under flera år, så kräver service.
Mjölkrum och personalutrymme. Kontor, wc m.m. Skulle med höfördelare.
Elinstallation behöver förstärkas då endel kabel är borttagen.

Ladugård 2
Trästomme, plåtfasad och plåttak. Byggt -97. Cirka 240 kvm 34 kortbås. Foderutryrmme.

Gödselvårdsanläggning
Gjuten platta med kant. Ca 290 kvm på mark.

Areal

Den del som utbjuda till försäljning är en del av fastigheten Lindesberg Ingeslhyttan 4:52. Arealen är beräknad till ca 4,5 ha.
Möjlighet att köpa en större del av fastigheten finns.
Den arealen som ingår i de 4,5 hektaren består till största delen av betesmark. Ingående är även trädgårdstomt, gårdsplan samt viss del övrig mark.

Övrig information

Pantbrev
Totalt finns för närvarande pantbrev i fastigheten, dessa kommer inte att följa till ny ägare utan förblir i säljarens ägo.

Ett stort antal servitut, finns fastigheten till största delen på grund av dess närhet till annan bebyggelse. Men också vägar, fiske med mera se utdrag ur fastighetsregistret. De delar som berör den försålda delen kommer följa vid en förrättning.

Taxeringsvärde
Lantbruksenhet, bebyggd (120)
Senaste taxering gjord 2021, värden på byggnader och tomt:
Bostad 757 000 kr
Tomtmark 162 000 kr
Ekonomibyggnad 511 000 kr

Beräknat taxeringsvärde mark
(på föreslagen areal):
Åkermark 113 000 kr

Lantmäteriförrättning
Vid en affär på del av Ingelshyttan 4:52, så har man att göra en avstyckning och en
fastighetsbildning. Tillträde kan ske först efter det att en lantmäteriförrättning gjorts.

Det finns möjlighet för en köpare at förvärva ytterligare areal, ca 2 ha, norr om bostaden. 

 

Försäljningens gång

Visning
Visning sker efter överenskommelse med
gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses
fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga
för intressenter på annan tid.
Åker och skog kan ses när så önskas.
Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren.
Visning före fastställd första visningsdag
undanbedes.

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett
långtgående ansvar att undersöka fastigheten
och förvissa sig om t.ex. byggnaders
och anläggningars skick, skogstillgång,
planbestämmelser, rättsförhållanden,
sotarprotokoll etc.
Köparen ges därför möjlighet att på egen hand
eller med konsult, besikta fastigheten och
därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari
fastigheten befinner sig.
Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan
således inte ligga till grund för talan enligt
Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att
underlätta köparens egna undersökningar.
Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet
att förvärva fastigheten, skall stämmas av med
säljaren.

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med
företags- och lantbruksekonomi eller tidigare
är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan
sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig
avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering
efterfråga sakkunnig hjälp.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan
säljaren besluta sig för att genom budgivning
utse köpare. Säljaren beslutar om det blir
budgivning och även vilka som bjuds in till
budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att
delta ha läst och godkänt köpekontraktet med
dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill
ha full finansieringen av såväl handpenning som
hela köpeskillingen.
Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag
och tid, och följs av kontraktsskrivande med
erläggande av handpenning. I samband med
budgivning, erhåller varje budgivare information
om lagda bud.
Önskar en intressent lägga bud under begärt
pris, så antecknas det men leder inte till att en
budgivning startar. Budet meddelas givetvis
uppdragsgivaren.
Det finns ingen skyldighet hos en
fastighetsförmedlare att delge spekulanter
om andra intressenters bud eller intressen.
Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär
budgivningslista, där samtliga bud och budgivare
redovisas.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen
erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning.
Föreligger villkor för köpets fullbordan vid
köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen
in på ett klientmedelskonto hos ansvarig
mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse. Då fastigheten säljs med en fastighetsreglering kan tillträde ske då denna är avslutad.
Förättningskostnader betalas av köparen.

Denna beskrivning har upprättats på säljarens
uppgifter och kompletterats med bilagor från
offentliga register. Uppgifter av betydelse för
köparen i beslutet att förvärva fastigheten,
skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.