Bergfallet, Sirbo 580, Degerfors

Degerfors / Åtorp
Bergfallet, Sirbo 580
FAKTA
Kommun: Degerfors
Område: Åtorp
Objekttyp: Boendegård
Tomtarea: 3.2 Ha
(Fastighetsregistret)
Pris: 1.850.000 kr
Visning:
2021-09-16 -

Att äga en egen gård på några hektar betesmark, omsluten av skog, är lycka.
Söder om Åtorp och öster om byn Sirbo ligger gården Bergfallet. Den bjuder ett trevligt boende på 121 kvm, med inglasade uterum. Ekonomibyggnad på 100 kvm. Närmare 3 ha hägnad areal.

Välkommen på visning!

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare
0585-262 01
per-anders@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
KARTA
BILDER

Bergfallet Åtorp

Bergfallet med postadress Sirbo 580, 693 94 Åtorp, ligger 2-3 km väster om byn Sirbo, väl skyltat från vägen mellan Åtorp och Finnerödja. Området präglas av stora skogsområden med ridvägar, svamp och bär. Gården ligger i högsta grad ostört.

Livsmedelsaffär såväl som förskola, klass 1-6 och fritids finns i Åtorp, knappa 10 minuter bort. Högstadium och gymnasieskola finns i Degerfors, 22 km bort. Vårdcentral finns i både Degerfors och Kristinehamn.

Vägbeskrivning 
Från Åtorp eller Finnerödja, tag väg 507. Cirka 4 km söder om Åtorp är det skyltat till Bergfallet. Sväng av här och kör 2,5 km. Det finns många mindre skogsvägar som är farbara, men via byn Sirbo och den skyltade vägen, är det mest fördelaktigt att åka. En GPS kan leda till en grannes gårdsplan, så följ skyltningen.

Koordinater
SWEREF 99 TM N 6549492, E 465852
WGS84 59°5'0.3"N 14°24'15"E

Areal

Fastigheten har enligt fastighetsregistret en total areal om 3,3 hektar. Den består till största del av åkermark, omkring 2 ha, idag insådd med vall. Arealen är hägnad med nya staket 2014. Säljaren har hållit såväl får som alpackor på gården. Mindre skogsareal föreligger.

Marken som omsluter byggnaderna bjuder en trädgårdstomt med uppvuxna lövträd, perenna växter och en damm. Äveb plats för trädgårdsland och ett växthus.

Framför ekonomibyggnaden är marken hårdgjord. 

Vägen fram till gården passerar gårdsplanen och fortsätter österut. Här är dock ingen större trafik.

Byggnader

Bostadshus
Bostaden är uppförd 1871. Tillbyggd och renoverad mellan åren 1979-2011. Den äldsta delen är timrad, tillbyggnationen är uppförd i trä. Brädfodrad och läktad fasad, kopplade fönster och ett tak belagt med betongtegel. Huset är byggt i 1 1/2-plan, med uterum i ett plan.

Boarean uppgår enligt planritningarna till 63 + 58 kvm, totalt 121 kvm. Härtill inglasade uterum mot söder och väster.

På nedre våningen finns, från söder, veranda, hall, mot väster allrum, mot norr ett genomgångsrum med kakelugn. Invid detta duschrum med tvättpelare, WC och tvättställ. Kök med fungerande vedspis under spiskåpa. I övrigt sedvanliga vitvaror.

Övervåningen bjuder stor hall, med "walk in closet" bakom glasade skjutdörrar. Två sovrum, WC-rum med tvättställ. Klädkammare.

2015 Installation av induktionsspis. Ommålning WC- och duschutrymmen, nya tvättställ, kommoder och WC-stolar.
2016 Ny tvättmaskin. 2019 Luftvärmepump och kylskåp. 2020 Bredband och diskmaskin installerade.

Växthus
Tunnelväxthus i Polykarbonat, byggarea 24 kvm. Uppfört 2018.

Ekonomibyggnad
Äldre ladugårdsbyggnad, cirka 100 kvm. Uppförd i trä, tak belagt med betongtegel. Det innehåller, från söder, mindre stalldel för nötkreatur (låg i tak, för närvarande), två isolerade utrymmen för gården hönsbesättning, anslutna till nätade utvändiga hönsgårdar.

Loge med högt i tak. Golvet belagt med plank. I husets norra del, snickarbod, en våning upp magasin och, med ingång från öster, en matkällare.

Huset är i generellt bra skick. Ommålat 2014.

Honungsberedning
En 10 kvadratmeter stor byggnad, belägen sydöst om ladugården, vilken har använts för hantering av honung. Inrymmer slungrum. 

Övrig information

VA
På fastigheten finns två grävda vattenkällor och en borrad källa. Den borrade källan förser bostaden med vatten.

Avlopp till en äldre anläggning, anlagd 1981. Då godkänd. Inga förelägganden föreligger idag.

Uppvärmning
Uppvärmning främst från eldstäder i kök och rum. Brandskyddsbesiktning gjord i maj 2020.
Luftvärmepump, samt enstaka elradiatorer finns också.

Internet
Fiber finns framdraget.

Väg
Del i väg fram till gården. Årligen förknippat med utgift, beroende på snömängd, etc. Bidrag erhålles till samfälligheten för vägen som täcker största delen av kostnaden.

 

Rättsförhållanden

Registerbeteckning
Degerfors Västra Sirbomark 1:9

Taxeringsuppgifter
Bebyggd lantbruksenhet (120) Totalt 730.000 kr.
Byggnad, totalt värde: 455 000 kr (varav ekonomibyggnader 85 000 kr, bostad 370.000 kr).
Mark, totalt värde: 275 000 kr (varav åkermark 78 000 kr, varav skogsmark 109 000 kr samt tomt 78.000 kr).

Samfällighet
Lekeberg Edsbergs Häradsallmänning S:1. Fastigheten har del i Edsbergs Häradsallmänning, vars skogliga förvaltning ger ett årligt överskott. Mantalets andel är dock ringa, 0.0042 mantal, varför inga större belopp tillfaller gården.

Lagfarna ägare
Eva Blid Ekstrand och Lars Ekstrand

 

Försäljningens gång

Visning

Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

 

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.


Besiktning
Säljarna har låtit besikta fastighets bostadshus och avser att teckna en så kallad dolda fel-försäkring för denna, till glädje för både köpare och säljare om fel som är dolda, visar sig efter tillträdet.

En energibesiktning finns. Radonmätning gjord. Brandbesiktning gjord.

Friskrivningklausul
I kontraktet kommer en så kallad friskrivningsklausul att införas beträffande dolda fel.

Kalkyl

För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

 

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

 

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

 

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

 

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse. Säljarna avser att efter ett köpekontrakts tecknande söka eget nytt boende. Ett tillträde från deras sida, är önskvärt först under våren 2022.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.