Område: Åtorp

Bäckvall Billinge 950, Degerfors

Degerfors / Åtorp
Bäckvall Billinge 950
FAKTA
Kommun: Degerfors
Objekttyp: Boendegård
Pris: 3.200.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Av arealen är ca 7 ha åker och bete och ca 3 ha skogsmark. Övrig areal, ca 1 hektar, är trädgårdstomt, vägar och hårdgjord gårdsplan. Bostad i 1 ½-plan, 130-140 kvm bruttoarea. Traditionell ekonomibyggnad med murad ladugårdsdel och logdel i timmer och trä. Fiskerätt i Letälven. Fiber. Jakt på egen mark och med möjlighet i jaktlag.
Hela gården ligger vackert, skyddat belägen med arealen samlad.

Välkommen att anmäl intresse för fastigheten.

Pia Eriksson

Pia Eriksson


Fastighetsmäklare


0585-262 02
pia@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Fastigheten

Område

Fastigheten har ett fantastiskt läge direkt invid Letälven. Fastigheten är även bra belägen med närhet till Åtorp med butiker mm. Totalt ingår två fastighetsbeteckningar i försäljningen, arealen är sammanhållen för de båda fastigheterna med en bra ägofigur.

I Åtorp finns skola F-6 samt Fritids. 7-9 går i Stora Valla-skolan. I Åtorp finns bl.a. mataffär och bensintapp.
Degerfors ligger ca 16 km bort.

27 km till centrala Karlskoga
38 km till centrala Kristinehamn
69 km till centrala Mariestad
32 km till Centrala Laxå

Vägbeskrivning

Från Degerfors: Kör söder ut på T243, längst med Letälvens västra sida. Kör ca 16 km, sväng sedan vänster in på T545 och kör ca 2,3 km. Sväng därefter vänster och kör till vägs ände, ca 600 m, där ligger Billinge 950.

Från Laxå: Ta väg 205 norrut, mot Svartå, i ca 16 km. Sväng vänster in på väg 204/205, i T-korset utanför Svartå. Kör 2,6 km och sväng sedan vänster in på Letstigen 204. Kör ytterligare 1,1 km, över Letälven, och håll därefter höger upp på väg 545. Kör 1,2 km och håll sedan höger och kör till vägs ände, ca 600 m, där ligger Billinge 950.

 

Byggnader

Bostad på ca 130-140 kvm totalt i 1 ½-plan. Bostaden är till- och ombyggd under åren.

Plåttak, stomme i timmer och trä på torpargrund. Fönster av modellen tvåglas kopplade. Taklagd uteplats österut mot älven. Inglasad altan mot väster.

På nedre plan hall, två rum söderut varav ett med kakelugn. Kök mot öster med utgång till taklagd altan. Allt med utsikt ut över älven. Vidare tillbyggt norrut i ett plan med tvättrum och plats för klädvård och förvaring. Bastu med dusch. Separat WC-rum med handfat. Ca 2,40 m i takhöjd.

På övre plan två sovrum och hall. Enkelt WC-rum. Kattvindar längst med bostaden för förvaring.

Växthus med fasta bäddar på västra sidan. Stenlagt golv. Glasfönster, tak belagt med korrugerad plast av typen Sinus. Ytterligare odlingsmöjligheter erbjuds i flertalet bäddar utanför växthuset.

Vatten från kommunalt nät.

Avlopp till trekammarbrunn. Anläggningen godkänd av kommunen.
Uppvärmning via jordvärme, service skett senast 2019.

Fiber anslutet.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge
Traditionell byggnad med murad ladugårdsdel och logdel i timmer och trä. Delvis gjutet golv och delvis trägolv.
Taket belagt med tegel. Ca 200 kvm totalt.

Hönshus
Stomme i timmer och trä med träfasad. Trägolv. Plåttak.

Carport/redskapsbod
Stomme i timmer och trä. Plåttak.

Förråd
På fastigheten finns flertalet mindre hus för förvaring/ trädgårdsförråd/ odling osv. Skicket varierar, men genomgående i funktionellt skick.

Areal

Total areal uppgår till cirka 10,8 ha. Av arealen är ca 7 ha åker och bete och ca 3 ha skogsmark. Övrig areal är trädgårdstomt, vägar och hårdgjord gårdsplan.

Åkermark/bete
Nyttjas idag för vall. Vissa surhål förekommer. 

Skog
Skogens innehåll har inte inventerats inför försäljning. En köpare uppmanas titta igenom beståndet. Höga naturvärden har inventerats i hagmarken.

Tomt
Trädgårdstomten har gräns mot Letälven, där det även finns bryggor. Uppvuxen trädgård men träd, buskar, övrig odling och gångar.
Hårdgjord yta på gårdsplanen.

Rättsförhållanden

Jakt/fiske

Ädelfiske och kräftfiske i Letälven, del i samfällt fiske.
Del i jaktlag finns för en köpare. Fastigheten ingår i Sydöstra Värmland viltvårdsområde med totalt strax över 15 000 ha. Fastigheten ingår även i Skagerns älg- och kronhjortsskötselområde.

Taxeringsvärde
Senaste taxering gjord 2020 ger ett värde på 1 592 000 SEK varav 727 000 SEK avser byggnader.

Föreslagna taxeringsvärden för 2023 är totalt 2 125 000 SEK varav 927 000 SEK avser byggnader.

Pantbrev
Det finns totalt 8 pantbrev om totalt 1 231 000 SEK.

Samfälligheter/Gemensamhetsanläggningar
UPPDÄMNING MM Last Avtalsservitut

DEGERFORS ÅTORP S:1 2,8949% (väg)
DEGERFORS ÅTORP S:3 2,8949% (kyrkvaktarboställe)
DEGERFORS ÅTORP S:4 2,8949% (dike)

Försäljningens gång

Visning
Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. 

Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren. 

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

Budgivning
1) Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

2) Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

3) Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

4) Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

5) Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse. Gärna försommar/sommar 2023.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.