Område: Granbergsdal - Karlskoga

Backeberga Kristoffersäng 333, Karlskoga

Karlskoga / Granbergsdal - Karlskoga
Backeberga Kristoffersäng 333
FAKTA
Kommun: Karlskoga
Objekttyp: Hästgård
Tomtarea: 4.6 Ha
(Fastighetsregistret)
Pris: 3.450.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

10 minuter norr om Karlskoga ligger Backeberga Kristoffersäng 333.
Gården på nästan 5 ha med åker, beten och tomt. Stallar med 4 + 2 boxar, därtill lösdrifter. Foder- och persedelutrymmen.
Magasin, traktorgarage med mera. Paddock 20 x 40 m med belysning.

Bra bostadshus på 127 kvm, 4-5 rum och kök. Renoverad bostad med treglasfönster, bra kök och hygienutrymmen med bl.a. klinker och kakel, bubbelbadkar. Vattenburen värme med bergvärme.

Rid- och körvägar "inpå knuten".

Per-Anders Andersson

Per-Anders Andersson


Fastighetsmäklare


0585-262 01
per-anders@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Område

Området
Området runt Kristoffersäng, präglas av skogsmark med flera mindre gårdar, där man bedrivit åker och skogsbruk. Flera ”Bergslagshemman” som vittnar om traktens rika historia.

Kristoffersäng, ligger fågelvägen rakt öster om Gelleråsens motorbana. Ibland hör man ifrån den. Gårdarna runt omkring har starkt inslag av hästhållning med rid- och travhästar.

Vägbeskrivning
Det finns flera vägar in till fastigheten. Rakt norrut från Karlskoga, via Nora eller Granbergsdalsvägarna. 

Koordinater X 6582302,  Y 473583

Areal

Enligt nyligen avslutad lantmäteriförrättning där vår uppdragsgivare köpt till mark, så uppgår den totalt egna arealen till 4,63 ha. Det finns åker/betesmark utöver detta som möjligen kan brukas.

Åkermarken utgör cirka 3.7 ha av total areal. Uppställningsytor, gårdsplan och trädgårdstomt utgör resterande areal.

Paddock
20x40 meter stor paddock. Väldränerad och uppgrusad med bra material. Staket runt hela paddocken. Belysning stolpar.

Byggnader

Bostadshus
Bostadsbyggnaden är högt belägen med stor och trevlig trädgårdstomt med fruktträd, grusade gångar och trästaket mot väg.

Huset är sannolikt byggt vid förra sekelskiftet sedan tillbyggt, bjuder cirka 125 kvm boarea. Det vilar på torpargund. Är till första byggda delen timrad, vid tillbyggnationen trästomme. Fasaden brädfodrad, läktad och målat med äkta rödfärg.

Isolerglasfönster. Taket belagt med ”Plegel”, tegelimiterande plåt. 

På nedre våningen bjuder huset stor och rejäl hall med ingång från väster. Gäst-WC med klinkerbelagt golv och kakelsatta väggar. Rummet rymmer även tvättpelare. Klädkammare med värmepump. Golvvärme i WC-rummet och utbyggd del av hallen. 

I husets södra del, stort allrum med vackra tak och golv. Ett rum i öster, som kan användas som sovrum eller arbetsrum. 

Kök i norr med groventré och trappa till övre plan. Köket är sentida renoverad med moderna vitvaror och snickerier.

Övre våningen bjuder en möblerbar hall. Stort och relativt nyinstallerat badrum med handfat, WC, dusch och bubbelbadkar. Klinkersbelagt golv kakelsatta väggar. Golvvärme. 

Vidare ett stort sovrum med garderob dold av spegelklädda skjutdörrar. Ett mindre sovrum mot norr. Snedtak på övervåningen bidrar till mysfaktorn. Boarean uppskattas till 140 kvm. 

Stallbyggnad med foderloge
Gårdens före detta djurstall är i vinkel sammanbyggt med loge och förlängningen av denna även vagnslider och magasin. På senare år har mot öster fogats en rejäl carport, stor nog för traktor. Härtill lösdrift med anslutningen till hagarna. Norr om stallet finns en gjuten gödselplatta. 

Huset byggd i traditionell stil och material. Timmer, trä med taket belag med plåt.

Stalleden och persedelkammare med gjutna golv.

Stallet innehåller fyra boxar, 2 st. 3,5x3,5 m och 2 st. 3x3 m. Boxar av fabrikatet Hesz, med ek i boxväggar och pulverlackerade galler med fällbara boxgaller. 

Takhöjden cirka 2,40 m. I anslutning till stallet en sluss ut till logen, där finns en stor box, företrädesvis lösdrift för unghästar. 

Låsbar sadelkammare, isolerad och med uppvärmning. Maskinrum med vattenreningsverk och rostfri hydrofor. Plats för tvättmaskin. (nuvarande tvättmaskin följer inte fastigheten).

I logens förlängning finns för denna typ av byggnad, sedvanligt körgång som passar bra för förvaring. Som nämnt; ”vagnslider” i bottenplan med spannmålsmagasin en trappa upp. Inne i vagnslidret, finns en varmbonad verkstadsdel. 

Utestall
Fristående byggnad. Byggd av lätthanterliga skivor. Halvdörrar. Plåtbelagt tak med brätte över box dörrarna. Huset vilar på gjuten platta. Stallet rymmer två boxar 3x4 m.

VA och fiber
Eget vatten från borrad källa. Vattenanläggning installerad stallet och gemensam med bostad och stall. Reningsverk och radonluftning. Radonmätning har gjorts, protokoll finns.

Avlopp till trekammarbrunn. Avrinning sannolikt via täckt dike.

Värme i bostaden via bergvärmepump installerad 2004 på 6 + 3 kW.

Rättsförhållanden

Ägare
Fastigheten säljs av en privatperson och säljs med anledning av flytt till en annan egendom.

Inteckningar
Idag finns inteckningar uttagna till ett belopp av 1.632.000 kr. Dessa följer.

Fastigheten har del i gemensam väg och betalar årligen till underhåll av denna. Senast 2.400 kr.

Servitut/Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning KARLSKOGA BOFORS GA:1

Taxeringsvärde
Mark 210.000 kr
Byggnader 503.000 kr

Totalt 713.000 kr

En ny deklaration bör göras, dels för att få med all areal men också för att få en ny taxeringskod, lantbruk. Idag är fastigheten taxerad som bostadsfastighet.

Registerbeteckning
Karlskoga Bofors 1:54 

Begärt pris
3.450.000 kr

Försäljningens gång

Visning
Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog kan ses när så önskas.

Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes. 

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas. 

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren. 

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.