Område: Tived

Åboholm, Laxå

Laxå / Tived
Åboholm
FAKTA
Kommun: Laxå
Objekttyp: Boendegård
Pris: 8.500.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

En gård, eller en mindre by, med totalt nio bostäder och 5,2 ha. Ett paradis för boende eller turistverksamhet av vilket slag det än må vara. Fantastiskt läge, byggnader i bra skick!

Pia Eriksson

Pia Eriksson


Fastighetsmäklare


0585-262 02
pia@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Fastigheten

På fastigheten finns totalt nio olika bostäder, både friliggande hus och lägenheter i samma byggnad. Totalt 5,2 ha omger byggnaderna. Vatten finns både på norra och södra sidan om fastigheten och korsar fastighetens västra sida. 

Åboholm är en egendom med anor ända från 1600-talet då Anton von Boij ägde fastigheten och försedde sin masugnar och järnbruk med timmer från Åboholm. 1727 byggdes det sedermera en masugn på Åboholm av friherre Thomas Fehman, bygget godkändes först efter protester från närliggande fastigheter. 1763 byggdes en stångjärnshammare på Åboholm an borgmäster Gustaf Kjerrman. Hammaren fortsatte att sin produktion även efter att masugnen lades ner ca år 1800. Verksamheten utökades år 1841 med ytterligare en hammare samt 2 härdar. Verksamheten pågick till 1867 vilket var sista verksamhetsåret för spik och stångjärnssmide på Åboholm. Några av byggnaderna står dock kvar!
På fastigheten startades istället ett sågverk på 1900-talets början. Även denna verksamhet hade nytta av vattenkraften som finns tillgänglig på fastigheten och drevs till största delen av Laxå Bruk och Munksjö fram till 1926. Från mitten av 1900-talet har fastigheten varit i privat ägo med endast två olika ägare. Gården har ett unikt läge och fortfarande bedrivs verksamhet på gården, om än numera mer intriktat mot turister!

Området

Hela Tiveden är ett attraktivt område med höga naturvärden. Området är turistvänligt med leder för vandring, cykel, ridning och paddling. Det finns bra med sjöar att bada och fiska i och flera lämpliga rastplatser.
I Tiveden finns sjöar blandat med ”urskog” och ett rikt utbud av sevärdheter och kulturhistoriska platser.

 

Beläget

Fastigheten är belägen i Tiveden ca 5 km öster om Sannerud, ca 20 km väster om Askersund

Fastigheten ligger invid sjön Höljevattnet och sjöns inlopp korsar fastigheten österifrån. Fastigheten utgör en egen oas i Tivedsskogen, högt belägen men privat.

Från väg 503 mellan Sannerud och Dohnafors tag av söderut mot Åboholm. Håll höger vid mindre Y-kors. Korsa bron över vattendraget, vägen slutar på fastigheten.
Koordinater: 6517026, 476687

Bostäder

Bostad i 1 1/2-plan, ca 140 kvm. Byggt ca 1960. Putsad fasad, torpargrund, tegeltak. 2glas kopplade fönster. Uteplats mot söder. Högt belägen. På nedre plan finns entréhall, allrum med bergslagskamin. Vardgsrum med sittutrymme, parkettgolv. Wc. På övre plan finns hall, två sovrum, badrum samt förvaringsutrymme. Jordvärme.

Trädgårdsbostaden
Bostad i 1 1/2-plan, ca 90 kvm. Torpargrund, trästomme, träfasad, tegeltak. Enkla fönster med innanfönster. På nedre plan klinkersgolv. Kök, badrum, entéhall. På övre plan två rum.
Bergslagskamin. Avlopp till trekammarbrunn.

Dammstugan
Mindre bostad om ca 55 kvm. Ett rum och kök. Mulltoa, dusch. Luftvärmepump. Altan ut över dammen.

Parhuset
Ca 160 kvm delat på två lägenheter. Torpargrund, timmerstomme, träfasad, tegeltak.
Per lgh: På nedre plan kök med matplats, allrum. På övre plan hall, ett större sovrum samt ett mindre. Härligt läge, närhet till vattnet. Separata ingångar.

Lägenhetslängan
Hus uppfört ca 2010 inrett i fyra lägenheter. Total bostadsyta enligt taxeringsinformationen är 380 kvm. Torpargrund, trästomme, träfasad. 2-glas isolerfönster. Värms via Bergslagskaminer och luftvärmepumpar. Ljust inrett med vitmålad trä. Timmerdetaljer.
Alla lägenheter har egen ingång, badrum med kakel och klinkers, välutrustat kök och olika antal sovrum; max 5, minst ett. Fin utsikt över sjön Höljevattnet.

Övriga byggnader

Smedjan
Byggd under 1800-talet till den tidens verksamhet på fastigheten.

Förvaringsloge
Ca 195 kvm med timmerstomme under tegeltak. Förvaringsutrymme.

Magasin
Ca 90 kvm med timmerstomme under tegeltak. För förvaring i två plan.

Timmerförråd
Ca 55 kvm, stomme i timmer. Delvis gjutet golv. Tegeltak. Idag för förråd.

Kottbasta
Byggnad troligen från 1700-tal där kottar hettades upp för att släppa frön som man sedan planterade. Mycket fint bevara byggnad med inredning intakt.

Jordkällare

På fastigheten finns ytterligare några mindre ekonomibyggnader med både historisk och praktisk betydelse.

Areal

Arealen uppgår totalt till 5,24 ha. Arealen består av trädgårdstomter, skogsmark, betesmark och vatten.
På fastigheten finns även vägar och hårdgjorda planer för parkering.

Fastighetena är belägna i ett skifte utan tydliga gränser på plats. All areal ligger i anslutning till byggnationen.

Registrerat på Åboholm 5:9 finns 7 091 kvm och på Åboholm finns 45 304 kvm (se karta för mer info).

Övrigt

Det finns två källor med borrat vatten.

Två olika avloppsystem, ca 10 år gamla.

Alla bostäder har möjlighet att värmas med ved via bergslagskaminer. Luftvärmepumpar finns som komplement.

Fastigheten arrenderar ett vattenkraftverk /kvarn där det finns möjlighet att utvinna elektricitet.

Rättsförhållanden

Förmåner och laster
Fastigheterna berörs av ett flertal samfälligheter, fornlämningar, servitut.
Se bilagor för närmare information.

Det föreligger även flera hyresavtal.


Taxeringsvärden
Åboholm 5:9
Senaste taxering gjord 2023.
Totalt värde 931 000 kr

Det finns 6 pantbrev uttagna till ett belopp om totalt 1 352 250 kr.

Åboholm 5:10
Senaste taxering 2021.
Totalt värde 861 000 kr

Det finns 3 pantbrev uttagna till ett belopp om totalt 680 000 kr.

Alla byggnader återfinns inte i taxeringsinformationen.

Försäljningens gång

Visning
Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid.
Åker och skog kan ses när så önskas.
Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.
Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.
Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.
Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.


Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.
Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.
Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.
Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.