I ett landskap smyckat av böljande åkrar och små gårdar ligger denna pärla till fastighet. Med knappa 15 minuter till en av Sveriges bäst bevarade trästäder, Nora, bjuds här möjlighet att bo lantligt idylliskt, men med närhet till stadens utbud.

Bostadshuset, vars stomme uppfördes någon gång i slutet av 1700-, början av 1800-talet, är renoverat med eftertänksamhet, god smak och kunskap om material och stil.
Gården omfattar, utöver bostad och drängstuga, verkstad med gjutet golv i gamla stalldelen, loge med mindre lösdrift byggd för getter, vagnslider och timrad carport.
Därtill 11 hektar fördelat på åker-, hag- och skogsmark.

Fastighet vid vatten och naturreservat!
Totalt 17 ha, varav 5 ha land - resterande vatten. Privat läge vid Logsjön ca 10 km söder om Fjugesta och ca 10 km norr om Vretstorp (och E20). På fastigheten finns en fritidsbostad tillbyggd och moderniserad 2020 samt förrådsbyggnad. Del av fastigheten utgörs av naturreservat (ca 5 ha både land och vatten).

Mellan Sköllersta, Asker och Kilsmo ligger Rågsand 2:2. Området präglas av milsvida skogar, slingrande rid- och grusvägar. En plats där mer stillhet bjuds än störande trafik eller annan verksamhet.

En nätt fastighet om drygt 4 hektar, fördelat på framförallt hagmark, men också litet skog och i övrigt tomt och gårdsplan.

Ett större bostadshus om ca 200 kvm, fördelat på två plan. Flygelbyggnader där norra flygeln inhyser jordkällare och gästboende och den södra flygeln bjuder boende i två plan.

Flera rejäla ekonomibyggnader och ett helt unikt kombinerat lusthus och bikupa.

Rågsand 413 är en fastighet lämplig för dig som t ex önskar ägna tid åt odling och djurhållning för hushållsbruk. Eller kanske söker du efter en plats att ha både Bed & Breakfast och eget boende, eller varför inte generationsboende? Oavsett vilket så passar Rågsand.

Lekeberg i västernärke är en vacker trakt, och Hälgesta är bland de vackraste områden däri. Böljande landskap bland uråldriga Drumliner, välskötta gårdar, skog och slättmarker i härlig blandning.
Här gick Eriksgatorna fram i forntiden.

21 ha av detta vackra landskap bjuds nu ut till försäljning med tillhörande renoverade och uppdaterade bostadshus, stall, verkstad, annex för kontor eller annan användning. Stor hall för produktion eller som idag, hundhall för träning. Flera byggnader. Utöver allt detta synnerligen trevliga grannar!

Tillträde under 2024.

Mer information om denna gård kommer att publiceras senare

Vi har nöjet att till försäljning utbjuda tre fastigheter i Gällersta-Ökna, 18,4 ha med såväl åker som skog. Bostad i 1 1/2 plan, väl byggt, väl hållen och inte moderniserad. Tre rum och kök. Inredningsbar vind. Ladugård från 1950-talet med plats för såväl nötdjur som häst, vidbyggd loge.

Vår säljare har bebott denna sin släktgård sedan början av 1980-talet och finner nu att tiden är inne för annat boende. Gården utbjuds, med tillträde när vår säljare funnit annat lämpligt boende.

Åkermarken om 9 ha, brukas av invidboende lantbrukare med muntligt avtal och upphör efter skörd 2023.

Gård med ca 5 ha, rejäl, renoveringsbar bostad och ekonomibyggnader med vackert läge. Bostad ca180 kvm, modernisering påbörjat med värme, vatten och avlopp gjort 2015/ 2016. Ekonomibyggnader lämpliga för djurhållning/ förvaring/ mindre verksamhet.

En dröm för den som söker ett härligt läge att bygga upp något eget på!
En gård med ca 4,1 ha, mindre bostad och ekonomibyggnader.

Avskilt, men inte ensligt läge med sammanhållen areal. Närhet till både Kumla och Hallsberg.

Alhagen, med dess eleganta bostadshus om 250 kvm fördelat på sex rum, hallar och stort kök, och dess natursköna omgivningar bjuder på ett bekvämt så väl som vackert boende. Gården är belägen med närhet till stad och med goda kommunikationer, parat med en friliggande tomt med härligt utsikt över slätten. Huset ligger högt och solens gång kan följas från tidig morgontimma till sen kväll. Timrade flygelbyggnader i form av äldre magasin och drängstuga i fint, äldre skick.
Fastigheten säljes med fördel ihop med lantbruksfastigheten Skyberga 1:9, men kan också säljas separat om säljarna så finner lämpligt.

Lantbruksfastighet, om 202 hektar, väl samlat runt gårdskärnan. 133 ha god åker och 60 ha skog med 12.843 m3sk. Medeltal 211 m3sk/ha, övervägande tall, samt 10 ha hagmark. Bebyggelsen består av ekonomibyggnader för maskiner och för den som önskar även djurhållning. Ingen bostad ligger i Skyberga 1:9. Begärt pris 32 milj. kr.

Mangårdsbyggnad med flyglar och tomt, Skyberga 1:10, är belägen centralt inom Skyberga 1:9. Fastigheten. Skyberga 1:10, säljs tillsammans med Skyberga 1:9 eller separat, beroende på önskemål från intressenter. Begärt pris 4,2 milj. kr.

Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en skogsfastighet norr om Köping. Fastigheten omfattar 164 hektar och har en beräknad innehåll av 22.499 m3sk, eller 142 m3sk/ha. Skogen är välskött och arealen har sammanhängande skogsskiften med insprängd åkermark.

Men en bostad som är väl tilltagen och mycket rejäl, och med ett underbart högt läge är denna gård en dröm för många!
Bostad ca 250 kvm, lillstuga samt flertalet ekonomibyggnader lämpliga för djur, förvaring eller annan verksamhet.
Tomt 8 633 kvm bestående av trädgård, gårdsplan osv.

Med anor från tiden då hästskjutsar var färdmedel och med interiörer i värdshuset som för tankarna 100 år tillbaka i tiden finner vi Mogetorps värdshus.
Värdshusvillan över 300 kvm stor, Loftet med samlingssal och garage, boenderum i Annexet. Tomt med trippel A-läge, närhet till R 50, stor parkering, skyltläge. Härtill parkliknande trädgårdstomt.

Granvik en plats att ankra vid!

Herrgården i Granvik med tillhörande restaurang, pub, festlokal, 10 gäststugor och parken är till salu. Säljes i aktiebolagsform.

Tag del av beskrivning och välkommen vid intresse.

Vi utbjuder till försäljning en tomt på 2.519 kvm. Vackert belägen öster om sjön, i ett skogsparti.
Väg fram till tomten och del i vägsamfällighet.

Fastighetsbolagets Växthuset i Mosås AB vars huvudsakliga tillgång består i fastigheterna Örebro Mosås 7:25 och 16:1, är till salu. Fastigheterna är taxerade som lantbruk, typkod 110 och 122.

Bolaget har bedrivit förvaltning av nämnda fastigheter, vilket i inneburit uthyrning av lokaler, områden med mera. Härtill fastighetsskötsel.
Välkommen via mejl eller på väg, för vidare information om pris och för räkenskaper.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.